สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

CPALL ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

๐๕ ต.ค. ๒๐๒๐ ๑๓:๑๙

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2563 จำนวนทั้งสิ้น 803 หลักทรัพย์นายธานินทร์ บูรณมานิต

TVO ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

๒๘ ก.ย. ๒๐๒๐ ๑๗:๓๘

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (TVO) ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2563 จำนวนทั้งสิ้น 803 หลักทรัพย์นายบวร วงศ์สินอุดม

CENTEL ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนติดอันดับ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

๒๑ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๑๖:๕๔

กรุงเทพฯ-21 มิ.ย.-โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL บริษัทแม่ของ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เครือโรงแรมชั้นนำของประเทศไทยติดอันดับ ESG 100 เป็นปีที่ 4 อย่างต่อเนื่อง จากบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 771 บริษัท