สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

๑๐ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๕๙

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งวิชาการในระดับ รองศาสตราจารย์ ซึ่งในโอกาสนี้ ผศ.ลักขณา เศาธยะนันท์ รองอธิการบดีอาวุโสสายงานบริหาร และ รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา

หอการค้าไทย ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

๒๖ ม.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๒๙

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำโดยนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา เศาธยะนันท์ รองอธิการบดีอาวุโสสายงานบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา