สมชาย วงศ์วิเศษ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: นักวิจัยมจธ.ยกขบวนรับรางวัล INST 2015

๒๑ ธ.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๒๙

กรุงเทพฯ-21 ธ.ค.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ, ผศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ,รศ.ดร.ขวัญชนก พสุวัตร, ผศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญศรี, Kurt T. Rudahl และSally E.Goldin จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย จากคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี พร้อมทั้งคณะวิจัยต่างๆ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนาทางวิชาการ ชุด ๘ ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย ครั้งที่ 3 เรื่อง ปฏิรูปวิจัยไทย:

๒๑ เม.ย. ๒๐๑๔ ๐๙:๒๒

กรุงเทพฯ-21 เม.ย.-อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานการเสวนาทางวิชาการ ชุด ๘ ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย ครั้งที่ 3 เรื่องปฏิรูปวิจัยไทย: ทำไมและอย่างไร?ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 13.30 - 16.30 น. (ลงทะเบียน 13.00 น.)ณ หอประชุมศรีบูรพา

ภาพข่าว: บุคคลดีเด่นของชาติสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒๔ ก.ค. ๒๐๑๒ ๑๗:๑๔

กรุงเทพฯ-24 ก.ค.-มจธ. ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำพุทธศักราช 2554 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี