สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

เอไอเอส ลงนาม MOU ร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์ เดินหน้าวิจัย สร้างนวัตกรรมต้นแบบ Smart Hospital

๒๓ ส.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๑๙

กรุงเทพฯ-23 ส.ค.-เอไอเอส เอไอเอส โดย นายมหัณณพ อภินันทนพงศ์ หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค ภาคใต้ และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และเทคโนโลยี

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับซีพีเอฟ จัดโครงการฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกรขุนและไก่ไข่

๐๗ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๓๖

กรุงเทพฯ-7 ม.ค.-ซีพีเอฟ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกรขุนและไก่ไข่ระบบปิดอัตโนมัติ (Green Farm)

ภาพข่าว: ม.วลัยลักษณ์ จับมือบ.บลิส-เทล และหัวเว่ย ลงนามความร่วมมือก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

๐๕ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๒:๒๘

กรุงเทพฯ-5 มิ.ย.-แฟรนคอม เอเชีย ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (กลาง) อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วยนายกิตติชัย ลือศักดิ์กชกร (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) และนายหม่า เซี่ยว (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายโซลูชั่น บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่

ภาพข่าว: โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด

๑๑ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๒:๐๗

กรุงเทพฯ-11 เม.ย.-ธนาคารกรุงไทย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด โดยธนาคารให้บริการจัดการทางการเงินแบบครบวงจรผ่านระบบ KTB Digital

ภาพข่าว: ธ.กรุงไทยร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมมือในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด

๒๙ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๒๒

กรุงเทพฯ-29 มี.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย และ นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด โดยธนาคารจะเป็นผู้ให้บริการ Smart University Mobile

กรุงไทยจับมือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พัฒนา University App เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ และสังคมไร้เงินสด

๒๙ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๒๑

กรุงเทพฯ-29 มี.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด โดยธนาคารจะเป็นผู้ให้บริการ Smart

ภาพข่าว: แถลงข่าวงาน วลัยลักษณ์ เอ็กซ์โป 2017 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

๒๙ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๓:๒๑

กรุงเทพฯ-29 มี.ค.-โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ศ. ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน วลัยลักษณ์ เอ็กซ์โป 2017 ภายใต้แนวคิด ตามรอยเท้าพ่อ เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยวลัยลักษบลจ.ไทยพาณิชย์ บริหารกองทุนส่วนบุคคล

๓๐ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๔๙

กรุงเทพฯ-30 ม.ค.-พีอาร์ดีดี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (กลาง) อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมลงนามในสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล กับนางสาววริษา ลพานุกรม (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (ซ้าย)

ภาพข่าว: นิด้าร่วมยินดีศิษย์เก่าดีเด่น

๒๐ พ.ย. ๒๐๑๓ ๑๑:๑๒

กรุงเทพฯ-20 พ.ย.-มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ (แถวนั่งที่ 4 จากซ้าย) อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) พร้อมคณะผู้บริหารสถาบัน ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2556 ซึ่งถือเป็นรางวัลทรงเกียรติแก่ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน

ภาพข่าว: เปิด นิด้า มิวเซียม พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ของประเทศไทย

๒๓ พ.ค. ๒๐๑๓ ๑๖:๐๗

กรุงเทพฯ-23 พ.ค.-ยูดี คอมมิวนิเคชั่น รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า มิวเซียม พิพิธภัณฑ์ความรู้ทางประวัติศาสตร์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมแห่งใหม่ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย

ภาพข่าว: นิด้าเปิดตัว พิพิธภัณฑ์มีชีวิต

๒๒ พ.ค. ๒๐๑๓ ๑๕:๐๐

กรุงเทพฯ-22 พ.ค.-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Museum) ณ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด

ภาพข่าว: ศ.ดร.สมบัติ อธิการบดีนิด้า เข้ารับ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากม.อินเดียน่า

๐๙ พ.ค. ๒๐๑๓ ๑๔:๕๔

กรุงเทพฯ-9 พ.ค.-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า (Indiana University) ประเทศสหรัฐอเมริกา มีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา Humane Letters ให้กับศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ภาพข่าว: นิด้า-สมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย เซ็น MOU ต่อเวลา 3 ปี

๑๘ มี.ค. ๒๐๑๓ ๑๓:๑๔

กรุงเทพฯ-18 มี.ค.-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับ นายยุทธนา มหัจฉริยวงศ์

ภาพข่าว: อธิการบดีนิด้า-ผอ.องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

๑๘ มี.ค. ๒๐๑๓ ๑๒:๑๐

กรุงเทพฯ-18 มี.ค.-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี และอาจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กับพันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท

ภาพข่าว: คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นประธานเปิดห้องประชุมฯ พร้อมบริจาคเงิน 10 ล้านบาท ให้นิด้า

๐๒ ต.ค. ๒๐๑๒ ๐๙:๑๗

กรุงเทพฯ-2 ต.ค.-แอทมีเดียฟร้อนท์ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นประธานเปิดห้องประชุม สิริวัฒนภักดี ภายในอาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) พร้อมบริจาค 10 ล้านบาท โดยมี ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบันฯ ศ. ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี รวมทั้งกรรมการสภาสถาบันฯ

ทีวีไกด์: รายการ Tax Talk Biz Focusสัมภาษณ์ ศ.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๑๗ ต.ค. ๒๐๑๑ ๑๐:๔๓

กรุงเทพฯ-17 ต.ค.-Home Market Guide สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( NIDA ) The World Class University อยากรู้นิด้าวันนี้เป็นอย่างไร ติดตามชมวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2554 เวลา 10.30 น. - 11.30 น. ช่วง.เคล็ดลับการบริหารธุรกิจ ทาง TNN 2 True Visions 8 ออกอากาศทางสถานี TNN 2 True Visions 8 วันเสาร์ที่ 15

ภาพข่าว: ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี NIDA ให้เกียรติร่วมงานเลี้ยงรุ่น MPPM 8

๑๕ ส.ค. ๒๐๑๑ ๑๕:๕๙

กรุงเทพฯ-15 ส.ค.-MPPM 8 NIDA ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( นิด้า ) ให้เกียรติร่วมงานเลี้ยงรุ่น MPPM 8 NIDA ประจำปี 2554 โดยมี ดร.บุญธรรม หาญพาณิชย์ ประธานรุ่น และเพื่อนร่วมรุ่นมากมายให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุม อาคารนันทนาการ ชั้น 3

ภาพข่าว: กทม. จับมือ นิด้า เดินหน้าโครงการลด เหลื่อมล้ำ หาแนวทางสร้างกรุงเทพน่าอยู่

๑๑ ก.พ. ๒๐๑๑ ๑๔:๔๙

กรุงเทพฯ-11 ก.พ.-อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร - ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร (กลาง) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (ที่ 3 จากขวา) อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ภาพข่าว: กทม. จับมือ นิด้า เดินหน้าโครงการลด เหลื่อม ล้ำ หาแนวทางสร้างกรุงเทพน่าอยู่

๐๗ ก.พ. ๒๐๑๑ ๑๐:๑๔

กรุงเทพฯ-7 ก.พ.-อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร - ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร (กลาง) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (ที่ 3 จากขวา) อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ปฏิทินข่าว: ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร

๐๑ ก.พ. ๒๐๑๑ ๑๖:๓๒

กรุงเทพฯ-1 ก.พ.-อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น ปฏิทินข่าว วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 12.30 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ลงนามความร่วมมือ

ภาพข่าว: ครบ 54 ปี

๑๗ ก.ค. ๒๐๐๙ ๑๔:๔๐

กรุงเทพฯ-17 ก.ค.-มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ให้เกียรติแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ การปฏิรูประบบราชการแผ่นดิน : ในทรรศนะของนายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ (GSPA NIDA) โดย ศ.ดร.สมบัติ

GSPA NIDA จัดงาน คืนสู่เหย้า : Home Coming

๒๖ ก.พ. ๒๐๐๙ ๑๑:๐๙

กรุงเทพฯ-26 ก.พ.-มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (GSPA NIDA) เชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมงานประจำปี คืนสู่เหย้า : Home Coming ในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ตั้งแต่เวลา 8.00-22.00 น. พบกับการปาฐกถาพิเศษ กลยุทธ์การบริหารประเทศท่ามกลางวิกฤต

ภาพข่าว: พัฒนาหลักสูตร

๐๓ ธ.ค. ๒๐๐๘ ๑๔:๑๕

กรุงเทพฯ-3 ธ.ค.-มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย ผศ.ปกรณ์ ปรียากร คณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ซ้ายสุด) และ รศ.ดร.พลภัทร บุราคม ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอกนานาชาติ (ขวาสุด)

ภาพข่าว: ประชุมเครือข่ายนิด้า

๑๗ พ.ย. ๒๐๐๘ ๑๕:๕๓

กรุงเทพฯ-17 พ.ย.-มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี (นั่งกลาง) ผศ.ปกรณ์ ปรียากร คณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (GSPA NIDA) (แถวหน้าที่ 3 จากขวา) ร่วมประชุมงานเครือข่ายนิด้า ครั้งที่ 14 พร้อมเสวนาในหัวข้อ

ภาพข่าว: NIDA และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงนามจัดตั้งสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และวิเคราะห์ความเสี่ยง

๑๑ พ.ย. ๒๐๐๘ ๑๕:๐๐

กรุงเทพฯ-11 พ.ย.-มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ที่ 2 จากขวา) รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ คณบดี NIDA BUSINESS SCHOOL (ขวาสุด) นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ (ที่ 2 จากซ้าย) และ นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ

ภาพข่าว: ร่วมตั้งสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และวิเคราะห์ความเสี่ยง ( I-STAR )

๑๒ พ.ย. ๒๐๐๘ ๑๒:๑๕

กรุงเทพฯ-12 พ.ย.-ตลท. ปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ ภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และผู้บริหารภาคตลาดทุน พร้อมด้วยศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ

จัดพิธีเปิดงานเสวนา วิกฤตการเงินโลกในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์

๑๑ พ.ย. ๒๐๐๘ ๐๘:๕๒

กรุงเทพฯ-11 พ.ย.-โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเสวนา วิกฤตการเงินโลกในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยเชิญ ดร.ก้องเกียรติ

ภาพข่าว: โรงพยาบาลเวชธานี จับมือนิด้า พัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล

๑๗ ต.ค. ๒๐๐๘ ๑๖:๕๔

กรุงเทพฯ-17 ต.ค.-โรงพยาบาลเวชธานี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551 คุณชาคริต ศึกษากิจ กรรมการผู้จัดการ นพ.สมพร คำผง ผู้อำนวยการปฏิบัติการ (สายงานปฏิบัติการ) และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเวชธานี ได้เดินทางไปร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์