สมาคมการตลาด ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดหลักสูตร The CMO Academy หลักสูตร Flagship สำหรับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของกิจการที่ต้องการเปิดมุมมองพร้อมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจในโลกการตลาดยุคใหม่ โดยปีนี้ theme ของหลักสูตร คือ 2023 : Looking Ahead, Going Beyond ที่จะพาท่านผู้บริหารทุกท่านก้า

หลักสูตร The CMO Academy รุ่นที่ 8

๑๗ ส.ค. ๒๐๒๒ ๑๖:๕๘