สมาคมชาวญี่ปุ่น ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: รพ.ลานนา อบรม CPR สมาคมชาวญี่ปุ่น จ.เชียงใหม่

๐๗ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๐:๓๐

กรุงเทพฯ-7 ก.ย.-โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ รพ.ลานนา ร่วมกับ ชมรม Longstay Life Club ของชาวญี่ปุ่นใน จ.เชียงใหม่ จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นคืนชีพ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ CPR ให้กับสมาชิกชาวญี่ปุ่นที่มาพักอาศัยในเชียงใหม่ โดยมี คุณชนิชา สุนทรนันท์ หัวหน้าแผนกห้องฉุกเฉิน รพ.ลานนา และทีมงาน

กระทรวงการต่างประเทศรับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์อุทกภัยในประเทศไทย

๐๑ ก.พ. ๒๐๑๒ ๑๕:๔๖

กรุงเทพฯ-1 ก.พ.-กระทรวงการต่างประเทศ วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 น. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศรับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์อุทกภัยในประเทศไทยจากนายเซอิจิ โคจิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนายโทระจิโร โอฮาชิ