สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: แบล็คแคนยอน ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ รับนักเรียนเข้าร่วมฝึกงานเตรียมความพร้อมสู่การทำงานจริง

๐๙ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๗:๐๔

กรุงเทพฯ-9 มี.ค.-ทริปเปิล เอท ไอเดียส์ แบล็คแคนยอน โดย นายประวิทย์ จิตนราพงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด นายภราดรวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และนายเจริญ อุษณาจิตย์ ประธานกรรมการ บริษัทโมเดอร์ฟอร์ม กรุ๊ป(จำกัด) มหาชน อุปนายกฝ่ายวิชาการ

ภาพข่าว: แบล็คแคนยอน ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ รับนักเรียนเข้าร่วมฝึกงานเตรียมความพร้อมสู่การทำงานจริง

๐๖ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๓:๔๒

กรุงเทพฯ-6 มี.ค.-888ideas แบล็คแคนยอน โดย นายประวิทย์ จิตนราพงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด นายภราดรวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และนายเจริญ อุษณาจิตย์ ประธานกรรมการ บริษัทโมเดอร์ฟอร์ม กรุ๊ป(จำกัด) มหาชน อุปนายกฝ่ายวิชาการ

ACC School of Commerce มุ่งหน้าสู่ความสำเร็จ จบปริญญาตรีมีงานทำ ในโครงการสหกิจศึกษา

๑๔ มิ.ย. ๒๐๑๑ ๑๔:๒๗

กรุงเทพฯ-14 มิ.ย.-โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ด้วยความสำเร็จของการจัดตั้ง ACC School of Commerce โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ในการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกลุ่มวิชาพาณิชยศาสตร์

ร่วมระดมทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ย้อนรำลึกแนวดนตรีคลาสสิกกับวง THE BETTER

๐๖ ต.ค. ๒๐๑๐ ๑๕:๐๐

กรุงเทพฯ-6 ต.ค.-สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ โดยคุณธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ ประธานคณะกรรมการระดมทุนพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ ACC ร่วมกับ มูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด จัดงานคอนเสิร์ต FROM YESTERDAY, THE BETTERS FOR BETTER

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการแถลงข่าว ACC School of Commerce

๒๑ ม.ค. ๒๐๑๐ ๑๗:๑๙

กรุงเทพฯ-21 ม.ค.-โรงแรมอโนมา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโดยความร่วมมือของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ จะเปิดดำเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง (ACC Campus) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต