สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและการประชุมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนานาชาติ 2018 ในงาน โพรแพ็ค เอเชีย

๐๔ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๒:๔๘

กรุงเทพฯ-4 มิ.ย.-ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ร่วมกับ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2018 เชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ร่วมงานสัมมนาและการประชุมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนานาชาติ 2018 (Asia Drink Conference 2018)

ยูบีเอ็ม เอเชีย (ไทยแลนด์) จับมือ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย จัดงานสัมมนาและการประชุมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนานาชาติ ครั้งที่ 6 ชูประเด็น อินเตอร์เน็ตออฟติงส์ (IoT)

๑๙ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๒๘

กรุงเทพฯ-19 มี.ค.-The Red Communication ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยยุค 4.0 เร่งปรับตัว พึ่งพานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำงานมากขึ้น ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ล่าสุด ยูบีเอ็ม เอเชีย (ไทยแลนด์) จับมือ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย

เอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (No Plastic Bottle Cap

๑๓ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๗:๔๘

กรุงเทพฯ-13 ก.พ.-องค์การสวนพฤกษศาสตร์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (No Plastic Bottle Cap seal) ระหว่าง กรมควบคุมมลพิษ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและการประชุมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนานาชาติประจำปี Asia Drink Conference 2017 ในงาน โพรแพ็ค เอเชีย

๐๗ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๓:๔๑

กรุงเทพฯ-7 มิ.ย.-Asia Drink Conference 2017 สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย และองค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยและต่างประเทศ ร่วมกับบริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส จำกัด ผู้จัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2017 เชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและการประชุมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนานาชาติประจำปี Asia Drink Conference 2017 ในงาน โพรแพ็ค เอเชีย

๐๖ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๔:๕๘

กรุงเทพฯ-6 มิ.ย.-The Red Communication สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย และองค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยและต่างประเทศ ร่วมกับบริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส จำกัด ผู้จัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2017 เชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ยันสนับสนุนการแก้ปัญหาโรคอ้วน แต่ข้อเสนอของสภาขับเคลื่อนฯ เลือกปฏิบัติและขาดความชอบธรรม

๐๑ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๑:๒๘

กรุงเทพฯ-1 มิ.ย.-สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ยืนยันพร้อมร่วมมือทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แต่เห็นว่ามาตรการภาษีตามมติสภาขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศขาดความชอบธรรมเนื่องจากกระบวนการทั้งหมดถูกผลักดันโดยคนกลุ่มเดียว

คำแถลงของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย เกี่ยวกับข้อเสนอการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

๑๑ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๐:๒๕

กรุงเทพฯ-11 พ.ค.-ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ตามที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ลงมติเห็นชอบรายงานของคณะกรรมมาธิการขับเคลื่อนประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ย้ำชัด ไม่เห็นด้วยรัฐใช้ภาษีเครื่องดื่มแก้ปัญหาสุขภาพ และเสี่ยงลดรายได้รัฐ

๒๙ ก.พ. ๒๐๑๖ ๑๓:๒๗

กรุงเทพฯ-11 พ.ค.-ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยชี้การเก็บภาษีเครื่องดื่มรสหวานจากปริมาณน้ำตาล ไม่ใช่การแก้ปัญหาโรคอ้วนและปัญหาสุขภาพอื่นๆ ของประชาชนอย่างตรงจุด และยังอาจลดรายได้ภาษีของรัฐอีกด้วย พร้อมเรียกร้องให้ภาครัฐ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพพิจารณาข้อมูล

ผบก. ปอท. เตือนชาวเน็ต เช็คก่อนโพสต์/แชร์ เพราะมีโทษสูงและยอมความไม่ได้

๒๒ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๓:๔๒

กรุงเทพฯ-22 มี.ค.-ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทีจีส์ เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ พล.ต.ต ศุภเศรษฐ์ โชคชัย ผู้บังคับการ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ณ สำนักงาน ปอท.

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยเข้าพบ ปอท. ขอคำปรึกษาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ในโลกออนไลน์ กระทบความเชื่อมั่นผู้บริโภค ผบก. ปอท. เตือนชาวเน็ต เช็คก่อนโพสต์/แชร์

๑๖ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๘:๓๒

กรุงเทพฯ-16 มี.ค.-ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย นำโดยนายธวัชชัย อนันตาวะระ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าพบพล.ต.ต ศุภเศรษฐ์ โชคชัย (ที่ 3 จากขวา) ผู้บังคับการ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

ภาพข่าว: สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ร่วมมือ แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส จัดงานประชุมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเอเชีย 2015 ในงานโพรแพ็ค เอเชีย

๐๘ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๐๙:๓๑

กรุงเทพฯ-8 มิ.ย.-แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส นายวีระ อัครพุทธิพร อุปนายกสมาคมฯและประธานคณะกรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย และ มร. จัสติน พาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด แถลงข่าวความร่วมมือในการจัดงานประชุมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเอเชีย 2015

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย สนับสนุนร่างประมวลกฎหมายสรรพสามิตใหม่ ส่งเสริมความเป็นธรรม แต่ไม่ควรเพิ่มภาระผู้บริโภค

๐๖ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๕๘

กรุงเทพฯ-6 มี.ค.-สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยขานรับร่างประมวลกฎหมายสรรพสามิต ซึ่งรวบรวมและปรับเปลี่ยนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพสามิตที่ใช้มาเป็นเวลานาน พร้อมปรับวิธีคำนวณภาษีจากฐาน ราคาหน้าโรงงาน เป็น ราคาขายปลีกแนะนำ เชื่อจะช่วยสร้างความเป็นธรรมทางธุรกิจ

ภาพข่าว: ผนึกความร่วมมือ

๒๐ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๐:๓๒

กรุงเทพฯ-20 ส.ค.-มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด และนายรังสิต เฮียงราช (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการบริษัทฯ พร้อมคณะผู้แทน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย ร่วมประชุมกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย โดยมีนายวีระ

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ขานรับแผนการปฏิรูปภาษีของกรมสรรพสามิต เพื่อความเป็นธรรมทางธุรกิจ

๐๙ ก.ค. ๒๐๑๔ ๑๑:๓๕

Bangkok-9 Jul-สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยสนับสนุนนโยบายปฏิรูปโครงสร้างภาษีของกรมสรรพสามิตที่จะรวบรวมและปรับเปลี่ยนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพสามิตที่ใช้มาเป็นเวลานาน ให้เป็นประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต เพื่อมุ่งสร้างความโปร่งใส ความเป็นธรรม

องค์การความปลอดภัยของอาหารแห่งยุโรป (EFSA) รับรอง แอสพาร์แทม ปลอดภัยต่อการบริโภค

๒๔ ธ.ค. ๒๐๑๓ ๑๗:๒๙

กรุงเทพฯ-24 ธ.ค.-ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทีจีส์ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยได้เปิดเผยผลการศึกษาของ องค์การความปลอดภัยของอาหารแห่งสหภาพยุโรป (The European Food Safety Authority หรือ EFSA) เกี่ยวกับแอสพาร์แทม

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยวอนเลิกใช้อคติแก้โรคอ้วน ชี้อย่าเลือกปฏิบัติแต่กับน้ำอัดลม ต้องแก้ที่การบริโภคโดยรวม

๑๙ ก.พ. ๒๐๑๓ ๑๖:๒๔

กรุงเทพฯ-19 ก.พ.-ดีซี คอนซัลแทนส์ฯ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ในฐานะศูนย์กลางของผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในประเทศไทย ไม่เห็นด้วยกับเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานที่เรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มภาษีน้ำอัดลมเพื่อแก้ปัญหาโรคอ้วน ระบุการเลือกปฏิบัติกับสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ช่วยแก้ปัญหา

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยชี้แจงกรณีเครือข่าย เด็กไทยไม่กินหวาน อ้างถึงฯ

๐๔ ก.ค. ๒๐๑๒ ๐๙:๕๔

กรุงเทพฯ-4 ก.ค.-DC Consultants เนื่องด้วย สัปดาห์ที่ผ่านมา สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน มีหลายสื่อมวลชนได้ตีพิมพ์ข่าวเกี่ยวกับข้อมูลขององกรค์การอนามัยโลก หรือ WHO เกี่ยวกับการรีดภาษีน้ำอัดลม โดยอ้างถึงประเด็นคนไทยเสี่ยงโรคอ้วนเรื้อรัง เพราะการกินน้ำตาลสูง

ข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย

๒๘ ต.ค. ๒๐๑๑ ๑๐:๔๒

กรุงเทพฯ-28 ต.ค.-ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน จากสภาวะเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างในประเทศ และกรุงเทพมหานคร ทำให้มีความต้องการน้ำดื่มเพื่อบริโภคและเพื่อสำรองใช้ในยามอย่างเร่งด่วน ผู้ประกอบการน้ำดื่มบรรจุขวดซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย