สมุทรสงคราม ร่วม ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: สนพ.สมุทรสงคราม ร่วม กับ กกต.จังหวัด ตัดเย็บกระเป๋าผ้าไวนิล

๒๓ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๐๙:๑๖

กรุงเทพฯ-23 ธ.ค.-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม มอบผลงานผู้รับการฝึกอบรม สาขาการทำผลิตภัณพ์ต่างๆ จากผ้าแก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม โดยผลงานเป็นกระเป๋าผ้าซึ่งประยุกต์ทำจากป้ายไวนิลการประชาสัมพันธ์การเลิอกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ร่วมมือ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ เดินหน้าพัฒนาภาคท่องเที่ยวและบริการ

๐๔ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๐๙:๑๓

กรุงเทพฯ-4 ธ.ค.-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม วันที่ 3 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ร่วมหารือกับ ผศ.ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ เรื่องความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม วางแผนพัฒนาทักษะ คนพิการ

๒๘ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๗:๑๔

กรุงเทพฯ-28 พ.ย.-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ร่วมหารือกับนายกสมาคมคนพิการสมุทรสงคราม ในการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม และหลักสูตรยกระดับ เพื่อพัฒนาทักษะ สร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการจังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพข่าว: สนพ.สมุทรสงครามร่วมประชุม ตรวจเยี่ยมจากที่ปรึกษา รมว.แรงงาน

๑๑ พ.ย. ๒๐๑๙ ๐๙:๑๗

กรุงเทพฯ-11 พ.ย.-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมรับการตรวจเยี่ยมจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

เมืองแม่กลอง เร่งยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ

๐๖ ธ.ค. ๒๐๑๘ ๑๒:๓๖

กรุงเทพฯ-6 ธ.ค.-มีเดีย พ้อยท์ กรุ๊ป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบภาคเอกชน ลงพื้นที่ยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชนให้เป็นสินค้าที่ระลึกที่มีดีไซน์ชวนซื้อ จูงใจนักท่องเที่ยว โดยดึงเสน่ห์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมสานต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่า ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีประสิทธิภาพ สร้างงาน

๐๔ ธ.ค. ๒๐๑๘ ๑๐:๔๖

กรุงเทพฯ-4 ธ.ค.-มีเดีย พ้อยท์ กรุ๊ป จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม มุ่งเน้นการสร้างรายได้ ส่งเสริมให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ กรมการพัฒนาชุมชน

บ้านสวนสมุทรสงคราม ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสืบสานความเป็นไทย และมอบประสบการณ์ใหม่ให้เยาวชน

๑๙ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๕๕

กรุงเทพฯ-19 ม.ค.-บ้านสวนสมุทรสงคราม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บ้านสวนสมุทรสงคราม The Old Siam Life Museum นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากนานาชาติ ๑๕๐ คนจัดกิจกรรม นานาชาติร่วมใจปลูกประสบการณ์ให้เยาวชนไทย และเรียนรู้วิถีสยาม โดยกิจกรรม ประกอบด้วย การสอนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับท้องถิ่น

บ้านสวนสมุทรสงคราม ร่วมกับ ชุมชนท่าคา และ ททท. จัดกิจกรรมนำคณะสื่อมวลชนสายท่องเที่ยว สัมผัสวิถีไทยในบ้านสวน

๒๑ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๒๘

กรุงเทพฯ-21 ธ.ค.-บ้านสวนสมุทรสงคราม ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ประธานพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตบ้านสวนสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ คณะสื่อมวลชนสายท่องเที่ยว นำโดย นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผอ.ททท.สมุทรสงคราม จัดกิจกรรม นำคณะสื่อมวลชนสายท่องเที่ยว จำนวน ๓๐ สื่อ สัมผัสวิถีไทยในบ้านสวน

สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมส่งเสริมชุมชนในอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนที ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์

๐๔ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๕๕

กรุงเทพฯ-4 ก.ค.-SYN COMPANY สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมส่งเสริมชุมชนในอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ พร้อมส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนอย่างครบวงจร สร้างรายได้ ลดรายจ่ายเกษตรกร สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ กลุ่มศิลปินทิ้งถ่วง และสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย รวมพลัง ถวายความอาลัย เปิดนิทรรศการ ศิลปกรรม น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙

๑๕ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๓๓

กรุงเทพฯ-15 ธ.ค.-สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ในฐานะประธานที่ปรึกษาการจัดงาน นิทรรศการศิลปกรรมฯ และ พสกนิกรตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมถวายความอาลัย ในการเปิดนิทรรศการศิลปกรรม

ภาพข่าว: เคเอสซี นำทีมลูกค้าองค์กร ร่วมกิจกรรม KSC Green IT ปลูกป่าชายเลน และเรียนรู้การทำฟาร์มหอยนางรม

๐๑ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๒๖

กรุงเทพฯ-1 ก.ค.-ไอเดียเวิร์คคอมมิวนิเคชั่นส์ เคเอสซี โดยนายณัฐพล ซีมากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายดูแลลูกค้าองค์กร บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จัดกิจกรรม KSC Green IT นำลูกค้าองค์กรร่วมกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ เดินทางสู่ทะเลอ่าวไทย จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมปลูกไม้โกงกาง

ภาพข่าว: เคเอสซี นำทีมลูกค้าองค์กร ร่วมกิจกรรม KSC Green IT ปลูกป่าชายเลน และเรียนรู้การทำฟาร์มหอยนางรม

๒๙ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๐:๒๑

กรุงเทพฯ-29 มิ.ย.-ไอเดียเวิร์คส์คอมมิวนิเคชั่นส์ เคเอสซี โดยนายณัฐพล ซีมากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายดูแลลูกค้าองค์กร บริษัทเค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จัดกิจกรรม KSC Green IT นำลูกค้าองค์กรร่วมกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ เดินทางสู่ทะเลอ่าวไทย จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมปลูกไม้โกงกาง

งาน COUNTDOWN อัมพวารื่นเริงเถลิงศกใหม่ 2559

๐๘ ธ.ค. ๒๐๑๕ ๐๙:๔๐

กรุงเทพฯ-8 ธ.ค.-ททท. วันที่ 31 ธ.ค. 2558 - 1 ม.ค. 2559 ณ ริมเขื่อนหน้าที่ว่าการอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมสัมผัสกับบรรยากาศแบบถวิลหาอดีตที่อัมพวา ร่วมฟังเพลง ร่วมรำวงและลีลาศกับการแสดงดนตรีจากวงสุนทราภรณ์ วงใหญ่ และร่วม Countdown นับถอยหลังร้องเพลง สวัสดีปีใหม่ แบบต้นฉบับ

ภาพข่าว: งานถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อเพื่อส่งเสริมปีท่องเที่ยววิถีไทย ปี 2558 จังหวัดสมุทรสงคราม

๐๑ ธ.ค. ๒๐๑๕ ๑๔:๕๗

กรุงเทพฯ-1 ธ.ค.-วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประมวลภาพงานถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อเพื่อส่งเสริมปีท่องเที่ยววิถีไทย ปี 2558 จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว และ กรมอนามัย ร่วมกันจัดงานถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ปี 2558

เที่ยวนี้ต้องห้ามพลาด. ที่สมุทรสงคราม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.30 น.

๑๑ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๖:๔๕

กรุงเทพฯ-11 พ.ย.-วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว และ กรมอนามัย ขอเชิญชาวสมุทรสงครามและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมงาน โครงการถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.30 น. ณ

ภาพข่าว: รับรางวัลกินรียอดเยี่ยม

๓๐ ก.ย. ๒๐๑๕ ๑๕:๑๙

กรุงเทพฯ-30 ก.ย.-มายแบรนด์ เอเจนซี่ เมื่อเร็วๆ นี้ นายอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ โรงแรม สามพราน ริเวอร์ไซด์ เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือรางวัล กินรี ประเภท แหล่งนันทนาการยอดเยี่ยม จาก นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว. การกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประเพณีตักบาตรขนมครก-น้ำตาลทราย

๐๓ ก.ย. ๒๐๑๕ ๑๗:๓๐

กรุงเทพฯ-3 ก.ย.-ททท. 20 กันยายน 2558 - 20 กันยายน 2558 ณ วัดแก่นจันทร์เจริญ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมตักบาตรขนมครกและน้ำตาลทราย ชมการแข่งขันขูดมะพร้าว การโม่แป้ง การประกวดขนมครก การแสดงทางวัฒนธรรมบนเวทีของนักเรียน ข้อมูลการติดต่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม โทร. 0 3473 0516

ภาพข่าว: เปิดแล้ว โฮมโปร สมุทรสงคราม สาขาที่ 73

๑๙ พ.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๓๔

กรุงเทพฯ-19 พ.ค.-โฟร์ฮันเดรท นายมานิต อุดมคุณธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด โฮมโปร สมุทรสงคราม เป็นสาขาแห่งที่ 73 ของโฮมโปร เพื่อรองรับความต้องการสินค้า

ภาพข่าว: บิ๊กซีสนับสนุน OTOP ของดีนนทบุรี

๓๐ ก.ย. ๒๐๑๔ ๑๔:๓๖

กรุงเทพฯ-30 ก.ย.-บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ โดยนายอภิสิทธิ์ ปิติยานุเคราะห์ (ขวาสุด) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายรัฐสัมพันธ์ นายชัยโรจน์ เชิดตระกูลยิ่ง (ที่สองจากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายรัฐสัมพันธ์ และนางสาวกนกวรรณ เทพกำเนิด (ซ้ายสุด) ผู้จัดการบิ๊กซี สาขาสมุทรสงคราม ร่วมกันให้การต้อนรับ

ภาพข่าว: ซินเน็คฯ ส่งมอบภารกิจ Library IT by Synnex ให้แก่โรงเรียนใน จ.สมุทรสงคราม

๒๘ ต.ค. ๒๐๑๑ ๑๒:๑๗

กรุงเทพฯ-28 ต.ค.-ไออาร์ พลัส เมื่อเร็วๆนี้ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี (สวมสูทเทา) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณกำชัย รังสิยานันต์ (ที่ 7 จากซ้าย) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

ปภ.สมุทรสงคราม ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยจากแผ่นดินไหว

๑๕ มิ.ย. ๒๐๑๑ ๑๖:๔๔

กรุงเทพฯ-15 มิ.ย.-กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ฝึกซ้อมแผนการจัดการสาธาณภัยจากแผ่นดินไหวกรณีเขื่อนแตก ในวันที่ ๒๐ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมปลวก

เปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยว มนต์เสน่ห์ ทะเล วัง

๑๙ เม.ย. ๒๐๑๑ ๑๒:๓๘

กรุงเทพฯ-19 เม.ย.-ททท ททท.3 สำนักงานร่วมกันโปรโมทเส้นทางท่องเที่ยวเลียบอ่าวไทย ภายใต้ชื่อโครงการ Charming of the Royal Coast หรือ มนต์เสน่ห์ ทะเล วัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ ททท เพชรบุรี และ ททท สมุทรสงคราม