สมเกียรติ เรือนทองดี ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: ซี.พี.แลนด์ เทปูนปิดโครงสร้างอาคารสำนักงาน ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค

๑๐ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๔:๕๗

กรุงเทพฯ-10 เม.ย.-ซี.พี.แลนด์ คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ประธานคณะที่ปรึกษา คุณสมเกียรติ เรือนทองดี กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเทปูนปิดโครงสร้างอาคารสำนักงาน ซี.พี.ทาวเวอร์

ภาพข่าว: ซี.พี.แลนด์ มอบประกันอุบัติเหตุ ให้กับพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตดินแดง เป็นปีที่ 3

๒๘ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๙:๐๕

กรุงเทพฯ-28 ก.พ.-ซี.พี.แลนด์ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) นำโดยนายสมเกียรติ เรือนทองดี กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร มอบประกันอุบัติเหตุ ให้กับพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตดินแดง จำนวน 681 คน เป็นปีที่ 3 มีนายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดง เป็นตัวแทนรับมอบ

ภาพข่าว: นโยบาย ceo 2561

๓๐ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๕๕

กรุงเทพฯ-30 ม.ค.-โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน สุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทซีพีแลนด์ จำกัด ( มหาชน ) บรรยายในกิจกรรม CEO พบพนักงาน เพื่อให้แนวคิดการทำงานปี 2561 โลกเปลี่ยนด้วยเทคโนโลยี่ โดยมีสมเกียรติ เรือนทองดี มร.โบโด คลินเก้นเบริ์ก ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว

ภาพข่าว: SENA ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองทิศทางอสังหาริมทรัพย์ในยุค AEC

๒๓ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๔:๒๒

กรุงเทพฯ-23 พ.ย.-IR network ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริหาร บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) ร่วมถ่ายภาพกับคุณสมเกียรติ เรือนทองดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ซีพี แลนด์ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 1 จากทาง ซ้าย) ในงาน RFM FORUM หัวข้อ ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ในยุค AEC และกลยุทธ์ขับเคลื่อนในการพัฒนาคน

เสวนาพิเศษ ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ในยุค AEC และกลยุทธ์ขับเคลื่อนในการพัฒนาคน ไปกับ RFM Forum

๐๕ ต.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๒๐

กรุงเทพฯ-5 ต.ค.-สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเสวนาพิเศษ โดยวิทยากรรับเชิญมากความสามารถ อาทิ รศ.ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ , คุณสมเกียรติ เรือนทองดี

เสวนาพิเศษ ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ในยุค AEC และกลยุทธ์ขับเคลื่อนในการพัฒนาคน ไปกับ RFM Forum

๒๕ ก.ย. ๒๐๑๕ ๑๗:๑๘

กรุงเทพฯ-25 ก.ย.-สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเสวนาพิเศษ โดยวิทยากรรับเชิญมากความสามารถ อาทิ รศ.ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ , คุณสมเกียรติ เรือนทองดี

ภาพข่าว: แถลงข่าว วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25

๒๗ ก.พ. ๒๐๑๔ ๑๐:๕๑

กรุงเทพฯ-27 ก.พ.-ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ นคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นประธานงานแถลงข่าว โดยมี สมเกียรติ เรือนทองดี, ศัลย์ มูลศาสตร์, ผู้บริหารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ให้เกีบรติร่วมงานแถลงข่าว งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติ และงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ณ

ภาพข่าว: กองทุน CPTGF เดินสายโรดโชว์ทั่วประเทศ

๒๘ ต.ค. ๒๐๑๓ ๑๔:๔๕

กรุงเทพฯ-28 ต.ค.-มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ นายสมเกียรติ เรือนทองดี (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับผู้บริหาร บลจ.กรุงไทย ในฐานะผู้จัดการกองทุน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท หรือ CPTGF ผู้บริหารธนาคาร

ข่าวซุบซิบ: กองทุน CPTGF เดินสายโรดโชว์ทั่วประเทศ

๑๖ ต.ค. ๒๐๑๓ ๑๑:๑๘

กรุงเทพฯ-16 ต.ค.-มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ สมเกียรติ เรือนทองดี ผู้บริหารหนุ่มไฟแรงแห่งค่าย ซี.พี. แลนด์ ควงผู้บริหาร บลจ.กรุงไทย ผู้จัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท หรือ CPTGF, ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: เปิดตัวกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท

๐๗ ต.ค. ๒๐๑๓ ๑๔:๑๑

กรุงเทพฯ-7 ต.ค.-มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ นายสมเกียรติ เรือนทองดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ซี.พี.แลนด์, นางชวินดา หาญรัตนกูล รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย จำกัด (มหาชน), นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์

ภาพข่าว: ซี.พี.แลนด์ เปิดแผนลงทุนธุรกิจอาคารสำนักงานรับ AEC

๑๑ ก.ย. ๒๐๑๓ ๑๘:๐๕

กรุงเทพฯ-11 ก.ย.-มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ นายสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย นายสมเกียรติ เรือนทองดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายศัลย์ มูลศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบริหารอาคาร และคณะผู้บริหาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: ซี.พี.แลนด์ ร่วมมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2556

๒๒ ส.ค. ๒๐๑๓ ๑๐:๔๖

กรุงเทพฯ-22 ส.ค.-ซี.พี.แลนด์ สมเกียรติ เรือนทองดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมงานออกบูทแสดงผลงานการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ในงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2556 ในรูปแบบการดำเนินธุรกิจ เทคโนโลยี

ภาพข่าว: ฟอร์จูนทาวน์ร่วมรณรงค์ สงกรานต์ปลอดภัย มีวินัยจราจร

๑๑ เม.ย. ๒๐๑๓ ๑๕:๒๒

กรุงเทพฯ-11 เม.ย.-ซี.พี แลนด์ คุณสมเกียรติ เรือนทองดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณจรินทร์ เกียรติเฟื่องฟู รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบริหาร บมจ. ซี.พี.แลนด์ ผู้บริหารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมรณรงค์โครงการรณรงค์เสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกของประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุ เทศกาล สงกรานต์ปลอดภัย

ภาพข่าว: ฟอร์จูนทาวน์ร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายสองข้างทางรถไฟ

๑๘ ก.พ. ๒๐๑๓ ๑๐:๓๓

กรุงเทพฯ-18 ก.พ.-ซี.พี. แลนด์ คุณสมเกียรติ เรือนทองดี (คนที่ 2 นับจากซ้าย)ผู้บริหารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับนิตยสาร Cameraart ,Epson, Nikon ให้การต้อนรับคุณประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท) เนื่องในโอกาสเปิดงาน นิทรรศการภาพถ่ายสองข้างทาง

Touch สัมผัสใหม่ฟอร์จูนทาวน์

๑๓ พ.ย. ๒๐๑๒ ๑๐:๒๗

กรุงเทพฯ-13 พ.ย.-ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ตลอดเวลากว่า 10 ปี ที่ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด(มหาชน) ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ไอทีในประเทศไทย และที่สำคัญเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคคนไทย นายสมเกียรติ เรือนทองดี

ภาพข่าว: ซี.พี.แลนด์ ต้อนรับคณะผู้แทนจากมหานครเทียนสิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

๓๑ ก.ค. ๒๐๑๒ ๑๔:๔๗

กรุงเทพฯ-31 ก.ค.-ซี.พี.แลนด์ เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 55 ที่ผ่านมา คุณสมเกียรติ เรือนทองดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ตัวแทนผู้บริหาร บมจ. ซี.พี.แลนด์ เข้าต้อนรับ Mr. Li Peisheng (ท่านที่ 6 จากซ้าย) Vice Secretary General of Tianjin Municipal Peoples Government และ คณะผู้แทนจากมหานครเทียนสิน

ภาพข่าว: ฟอร์จูนทาวน์ดีเดย์สร้างชีวิตพลิกโอกาส

๐๙ ก.ค. ๒๐๑๒ ๐๙:๔๗

กรุงเทพฯ-9 ก.ค.-ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ฟอร์จูนทาวน์ดีเดย์สร้างชีวิตพลิกโอกาส คุณสมเกียรติ เรือนทองดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) มอบของที่ระลึกแด่คุณอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรมต.ประจำกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสพิธีเปิดงาน e JOB Expo Better Job Days

ภาพข่าว: ซี.พี.แลนด์ สนับสนุนการศึกษาม.แม่ฟ้าหลวง

๑๙ เม.ย. ๒๐๑๒ ๑๖:๐๓

กรุงเทพฯ-19 เม.ย.-ซี.พี.แลนด์ คุณสมเกียรติ เรือนทองดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะและมอบเงินสนับสนุนด้านการศึกษาจำนวน 5,000,000 บาท ให้แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีเป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 18

ภาพข่าว: ฟอร์จูนทาวน์เดินหน้าสร้างฝันปันไอทีสู่ชุมชน

๑๔ ก.พ. ๒๐๑๑ ๑๖:๕๗

กรุงเทพฯ-14 ก.พ.-ซี.พี.แลนด์ คุณสมเกียรติ เรือนทองดี ผู้บริหารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 5 นับจากซ้าย) ระดมจิตอาสาร่วมส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาผ่าน โครงการฟอร์จูนสร้างฝันปันไอทีสู่ชุมชน เมื่อวันที่ 12 ก.พ.ที่ผ่านมา ณ

ฟอร์จูนทาวน์เดินหน้าสร้างฝันปันไอทีสู่ชุมชน

๑๐ ก.พ. ๒๐๑๑ ๑๑:๑๕

กรุงเทพฯ-10 ก.พ.-ซี.พี. แลนด์ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ศูนย์รวมอุปกรณ์ไอทีและคอมพิวเตอร์แห่งแรกในถนนรัชดาภิเษก ระดม จิตอาสา เดินหน้าสร้างฝันปันไอทีสู่ชุมชน ประเดิมปี 54 ด้วยการส่งมอบคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตให้แก่ห้องสมุดประชาชน เคหะชุมชนดินแดง คุณสมเกียรติ เรือนทองดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ภาพข่าว: เปิดตัว Microsoft Experience Gallery ครั้งแรกในประเทศไทย ที่ไอทีมอลล์ ฟอร์จูน

๑๒ มี.ค. ๒๐๑๐ ๑๐:๔๐

กรุงเทพฯ-12 มี.ค.-ซี.พี.พลาซ่า คุณสมเกียรติ เรือนทองดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.พี.พลาซ่า จำกัด (คนกลางใส่แว่น) นำทีมผู้บริหารไอทีมอลล์ ฟอร์จูน มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสเปิดตัว Microsoft Experience Gallery

ภาพข่าว: ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ได้มีการจัดแถลงข่าว งานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่

๒๓ เม.ย. ๒๐๐๔ ๐๘:๔๗

กรุงเทพฯ-23 เม.ย.-ซี.พี. พลาซ่า เมื่อวันที่ 22 เมษายนนี้ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ได้มีการจัดแถลงข่าว งานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 2 โดยมี ศ.ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย รศ.ดร.วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา ผู้จัดการโครงการ IRPUS และ คุณสมเกียรติ

ภาพแถลงข่าวงาน คืนคนดีสู่สังคม

๐๔ มี.ค. ๒๐๐๔ ๑๔:๒๒

กรุงเทพฯ-4 มี.ค.-ซี.พี. พลาซ่า บริษัท ซี.พี. พลาซ่า จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดงานแถลงข่าว คืนคนดีสู่สังคม 12 ปี กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยมี ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ (กลาง) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ

รฟม. จับมือฟอร์จูนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ครั้งแรกที่จะได้สัมผัสกับรถไฟฟ้าใต้ดินขบวนจริง

๐๗ ม.ค. ๒๐๐๔ ๐๙:๔๒

กรุงเทพฯ-7 ม.ค.-ซี.พี. พลาซ่า วานนี้ นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้แถลงข่าวการจัดงาน มหัศจรรย์วันเด็กกับรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 ม.ค. 2547 พร้อมกันนี้คุณสมเกียรติ เรือนทองดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.พี.พลาซ่า จำกัด