สระบุรี เปิดฝึกอบรม ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

สนพ.สระบุรี เดินหน้าจัดระบบการฝึกแบบ CMI รับยุคดิจิตอล

๐๙ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๗:๒๘

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ระยะเวลาฝึก 80 ชั่วโมง รูปแบบ CMI (Computer-Managed Instruction: CMI) ฝึกระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน 27 คน ณ

สนพ.สระบุรี พัฒนาแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๒๖ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๕๑

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการฝึกอบรมยกระดับฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพรองรับการทำงานทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

สนพ.สระบุรี เปิดฝึกอบรม ช่างทำผลิตภัณฑ์จากไม้

๒๔ พ.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๒๖

สำนักงานพัฒนาฝีมิอแรงงานสระบุรี ดำเนินการกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตร ช่างทำผลิตภัณฑ์จากไม้ 18 ชั่วโมง จำนวน 20 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24 - 26 พ.ค. 64 ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร

สนพ.สระบุรี จัดฝึกอบรมพนักงานขับโฟล์คลิฟ

๒๐ ม.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๕๓

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 18 ชม. ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 - 21 ม.ค. 64 จำนวน 20 คน ณ บ.อู่ น.พุแคเจริญยนต์ ที่มา:

สนพ.สระบุรี จัดฝึกอบรมออนไลน์

๒๐ ม.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๔๖

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom สาขาการสร้างโปรแกรมฐานข้อมูลด้วย Google Forms 18 ชม. ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18 - 28 ม.ค. 64 ผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 30 คน ที่มา:

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี เดินหน้าเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน

๒๘ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๔:๒๒

กรุงเทพฯ-28 พ.ย.-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สาขาเทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 26 29 พ.ย. 62 ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 20 คน ณ

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี เดินหน้าเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน

๒๑ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๕:๓๖

กรุงเทพฯ-21 พ.ย.-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี 21 พ.ย. 62 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สาขาการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 1 จำนวน 30 ชั่วโมง ในวันที่ 21 23, 27-28 พ.ย. 62 ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 20

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

๑๘ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๖:๕๓

กรุงเทพฯ-18 พ.ย.-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี 18 พ.ย. 62 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สาขาผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 18 - 20 พ.ย. 62

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี เดินหน้าเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน

๑๘ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๖:๕๒

กรุงเทพฯ-18 พ.ย.-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี 18 พ.ย. 62 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สาขาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการด้านการท่องเที่ยว ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 18 - 21 พ.ย. 62

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี เดินหน้าเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน

๑๕ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๖:๔๓

กรุงเทพฯ-15 พ.ย.-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี 15 พ.ย. 62 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สาขาเทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 15 พ.ย. 4 ธ.ค. 62 ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 20

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี เดินหน้าเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน

๑๕ พ.ย. ๒๐๑๙ ๐๙:๕๕

กรุงเทพฯ-15 พ.ย.-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี 14 พ.ย. 62 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สาขาการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 1 จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 14 - 22 พ.ย. 62 ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 20

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี ฝึกอบรมสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

๑๑ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๖:๒๑

กรุงเทพฯ-11 พ.ย.-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี 11 พ.ย. 62 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาการทาสีอาคาร จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 11 15 พ.ย. 62 จำนวน 20 คน ณ

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี เดินหน้าเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน

๑๑ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๖:๑๒

กรุงเทพฯ-11 พ.ย.-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี 11 พ.ย. 62 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สาขาการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 1 จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 11 14 พ.ย. 62 จำนวน 20 คน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

๑๗ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๖:๕๖

กรุงเทพฯ-17 ก.ย.-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี โดยนายจรัลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ) สาขาการตัดแต่งผมสุภาพบุรุษ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมผู้สูงอายุภาคเกษตร (Smart farmer)

๑๗ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๕:๐๗

กรุงเทพฯ-17 ก.ย.-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี โดยนายจรัญรัตน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมผู้สูงอายุภาคเกษตร (Smart farmer) สาขา การควบคุมระบบน้ำด้วยโทรศัพท์มือถือ จำนวน 18 ชั่วโมง ในวันที่ 16 ,17 และ 20 กันยายน 2562 ณ

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี พัฒนาฝีมือผู้ประสบเหตุวาตภัย

๐๔ ก.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๑๓

กรุงเทพฯ-4 ก.ค.-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กลุ่มผู้ประสบภัยธรรมชาติ (ผู้ประสบเหตุวาตภัย) สาขาการสร้างแบบและการตัดเย็บเบื้องต้น 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 จำนวน 20 คน

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี ลุยเพิ่มเพิ่มผลิตแรงงานสู่ SME 4.0

๒๖ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๑๗:๐๘

กรุงเทพฯ-26 มิ.ย.-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มผลิตแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2562 สาขา การพัฒนาคุณภาพในพื้นที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาฝึก 12 ชั่วโมง ฝึกอบรมในวันที่ 26 และ 29 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 16.00 น.