สาคร ชนะไพฑูรย์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

อ.ส.พ. จัดสัมมนาทบทวนการนำระบบบริหารจัดการ (EVM)

๑๗ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๑๖:๕๖

กรุงเทพฯ-17 มิ.ย.-องค์การสวนพฤกษศาสตร์ นายณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาทบทวนการนำระบบบริหารจัดการ เพื่อสร้างข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) โดยมี นายสาคร ชนะไพฑูรย์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงของกิจการโคนมแห่งประเทศไทย องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดสัมมนา EVM เพิ่มศักยภาพบุคลากร

๑๙ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๖:๓๘

กรุงเทพฯ-19 ก.ย.-องค์การสวนพฤกษศาสตร์ วันที่ 19 กันยายน 2560 นายภราดร หอมแย้ม รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรองค์การฯ

ภาพข่าว: 'เจนเนอราลี่ จับมือ อพวช.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒๙ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๖:๒๕

กรุงเทพฯ-29 ก.ย.-ชมฉวีวรรณ นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ (ที่ 2 จากซ้าย)ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ประจำประเทศไทย บมจ.เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) นายกรกฤต คำเรืองฤทธิ์ (ที่ 1 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) นายสาคร ชนะไพฑูรย์ (ที่ 3 จากซ้าย)

ภาพข่าว: 'เจนเนอราลี่ จับมือ อพวช.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒๙ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๖:๒๐

กรุงเทพฯ-29 ก.ย.-ชมฉวีวรรณ นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ (ที่ 2 จากซ้าย)ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ประจำประเทศไทย บมจ.เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) นายกรกฤต คำเรืองฤทธิ์ (ที่ 1 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) นายสาคร ชนะไพฑูรย์ (ที่ 3 จากซ้าย)

ภาพข่าว: อพวช. จับมือ บริษัทเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) เสริมสร้างการเรียนรู้ กระตุ้นเยาวชนสนใจในวิทยาศาสตร์

๒๗ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๖:๑๐

กรุงเทพฯ-27 ก.ย.-อพวช. นายสาคร ชนะไพฑูรย์ (คนที่ 2 จากขวา) รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และนายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ (คนที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงาน

ภาพข่าว: อพวช. จับมือ สดร. เสริมแกร่งภารกิจถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์

๒๑ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๕:๑๓

กรุงเทพฯ-21 ก.ย.-อพวช. นายสาคร ชนะไพฑูรย์ (คนที่ 3 จากขวา) รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และรองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม

เอสโซ่จับมือองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หนุนการศึกษาวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน

๐๑ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๐:๕๘

กรุงเทพฯ-1 ก.ค.-เอสโซ่ เอสโซ่มอบเงินสนับสนุนพันธกิจขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนสำหรับเยาวชนทั่วไทยอย่างต่อเนื่อง นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ มอบเงินสนับสนุน 1,900,000 บาท

อพวช. จัด One Day Camp กว่า 13 ค่าย ต้อนรับปิดเทอม สำหรับน้อง ๆ ป. 4 - 6

๑๖ ก.พ. ๒๐๑๖ ๑๕:๕๓

กรุงเทพฯ-16 ก.พ.-อพวช. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดค่ายวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายถึง 13 ค่าย แบบเช้าไปเย็นกลับ (One Day Camp) เพื่อรองรับความต้องการของน้อง ๆ ที่กำลังมองหากิจกรรมในช่วงปิดเทอม ระหว่างเดือนมีนาคม เมษายน 2559 ค่ายที่เสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์

ภาพข่าว: อพวช. ลงนามความร่วมมือ Questacon ประเทศออสเตรเลีย

๐๔ ก.พ. ๒๐๑๖ ๑๔:๕๒

กรุงเทพฯ-4 ก.พ.-ประชาสัมพันธ์ อพวช. นายสาคร ชนะไพฑูรย์ (คนที่สองจากขวา) รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ลงนามความร่วมมือกับ Dr.Graham Durant (คนที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการ Questacon - The National Science and Technology Centre ประเทศออสเตรเลีย

ภาพข่าว: การรับมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม จาก เอสโซ่

๐๑ ก.พ. ๒๐๑๖ ๑๑:๓๕

กรุงเทพฯ-1 ก.พ.-ประชาสัมพันธ์ อพวช. สนับสนุนการเรียนรู้ นายสาคร ชนะไพฑูรย์ (คนที่สามจากขวา) รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นผู้แทนรับมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนทั่วภูมิภาค จำนวน 1,900,000 บาท จาก

ภาพข่าว: เปิดนิทรรศการ

๒๖ ม.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๐๘

กรุงเทพฯ-26 ม.ค.-อพวช. เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด นิทรรศการภาพถ่ายธรรมชาติ Wing Wildlife : ปีกและพงไพร สายใยแห่งป่าเขตร้อน ร่วมกับ นายสาคร ชนะไพฑูรย์ (คนที่ 1 ขวามือ) รองผู้อำนวยการ

ภาพข่าว: เปิดตัวนิทรรศการ Enjoy Science Careers Exhibition

๐๘ ม.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๕๙

กรุงเทพฯ-8 ม.ค.-องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นายสาคร ชนะไพฑูรย์ (คนกลาง) รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับคุณพรสุรีย์ กอนันทา (คนที่สองซ้ายมือ) ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

กระทรวงวิทย์ฯ ฉลองปีดินสากล เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยชื่นชมพระอัจฉริยภาพในหลวงทรงเป็น นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม พระองค์แรกของโลกในงานมหกรรมวิทย์ฯ 58 อิมแพ็ค

๒๐ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๐:๑๖

กรุงเทพฯ-20 พ.ย.-กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558 ร่วมฉลองปีดินสากล แสดงผลงานพระอัจฉริยภาพในหลวง ในฐานะทรงเป็น นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม พระองค์แรกของโลก ให้พสกนิกรชาวไทยได้ชื่นชม นายสาคร ชนะไพฑูรย์

อพวช. จับมือองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงจัดสัมมนาและบรรยายพิเศษ

๐๓ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๗:๑๑

กรุงเทพฯ-3 พ.ย.-อพวช. อพวช. จับมือองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงจัดสัมมนาและบรรยายพิเศษ ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี พ.ย. นี้ นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า

ภาพข่าว: มอบรางวัล

๒๐ ต.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๕๙

กรุงเทพฯ-20 ต.ค.-อพวช. เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ (คนที่ 8 ขวามือ) ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 14 โดยมี นายสาคร ชนะไพฑูรย์ (คนที่ 7 ซ้ายมือ) รองผู้อำนวยการ

ภาพข่าว: พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2557

๐๑ ก.ย. ๒๐๑๕ ๑๕:๐๐

กรุงเทพฯ-1 ก.ย.-อพวช. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายทรงฤทธิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็นผู้แทนพระองค์มอบตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2557 โดยมี รองศาสตรจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

ดาว ประเทศไทย จับมือ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มุ่งเสริมสร้างศักยภาพด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์

๒๑ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๔๔

กรุงเทพฯ-21 ส.ค.-เฟลชแมน ฮิลลาร์ด ประเทศไทย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย นำโดย นายจิรศักดิ์ สิงห์มณีชัย (ที่ 3 จากซ้าย)กรรมการผู้จัดการ และนายสาคร ชนะไพฑูรย์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ภาพข่าว: อพวช. ลงนามความร่วมมือ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

๑๙ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๖:๓๖

กรุงเทพฯ-19 ส.ค.-ประชาสัมพันธ์ อพวช. นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ลงนามความร่วมมือกับ นายจิรศักดิ์ สิงห์มณีชัย กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในการสร้างความร่วมมือเพื่อจัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์

สัปดาห์วิทย์ที่ อพวช. ปีนี้คึกคัก ยอดจองเข้าชมล้นหลาม

๑๘ ส.ค. ๒๐๑๕ ๐๘:๕๕

กรุงเทพฯ-18 ส.ค.-อพวช. งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ ที่ อพวช. ปีนี้ บรรยากาศคึกคัก เยาวชนและประชาชนให้ความสนใจเข้าชมจำนวนมาก ส่งผลให้ยอดจองเข้าชมขณะนี้ล้นหลามทะลุกว่า 4 หมื่นคนแล้ว ย้ำวันวิทยาศาสตร์ไทย 18 สิงหาคม เปิดให้ชมทุกพิพิธภัณฑ์และร่วมกิจกรรมฟรีทั้งวัน นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ

ภาพข่าว: อพวช. จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี

๑๗ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๘:๑๗

กรุงเทพฯ-17 ส.ค.-อพวช. นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และอาสาสมัคร ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

อพวช. ปลื้มวันแม่ปีนี้ แม่ลูกจูงมือเที่ยวพิพิธภัณฑ์กันอย่างคึกคัก

๑๗ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๑:๐๓

กรุงเทพฯ-17 ส.ค.-ประชาสัมพันธ์ อพวช. วันแม่แห่งชาติที่ อพวช. ปีนี้คึกคัก แม่ลูกชวนกันมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์กันอย่างล้นหลาม สร้างความสนุกสนานและกระชับสายสัมพันธ์ในครอบครัวในช่วงวันหยุดกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ อพวช. จัดเตรียมไว้ ซึ่งตรงกับช่วงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2558 พอดี นายสาคร

วันแม่ปีนี้ อพวช. เปิดบ้านเชิญชวนลูกจูงมือพาแม่เที่ยวชมทุกพิพิธภัณฑ์ ฟรี!

๑๑ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๘:๒๑

กรุงเทพฯ-11 ส.ค.-อพวช. นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ปีนี้ อพวช. เปิดบ้านให้ลูกๆ ชวนคุณแม่มาร่วมสนุกชมนิทรรศการในทุกพิพิธภัณฑ์ทั้งสามแห่งที่ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

ภาพข่าว: อพวช. ลงนามความร่วมมือกับ มทร. ธัญบุรี

๒๐ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๑:๒๗

กรุงเทพฯ-20 ม.ค.-กองประชาสัมพันธ์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ด้วย วันที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ

อพวช. จับมือ การบินไทย พาเยาวชนใต้ท่องฟ้าขึ้นเหนือ ชมมหกรรมวิทย์ 57

๒๑ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๖:๒๗

กรุงเทพฯ-21 ส.ค.-Integrated Promotion Technology องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ การบินไทย จัดกิจกรรม พาน้องท่องฟ้า ทัศนามหกรรมวิทย์ นำตัวแทนนักเรียนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 นายสาคร

กระทรวงวิทย์ฯ จับมือการบินไทย คืนความสุขเด็กชายแดนใต้ บินลัดฟ้าบุกเชียงใหม่ ร่วมงานมหกรรมวิทย์

๒๐ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๕:๑๔

กรุงเทพฯ-20 ส.ค.-คลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์ นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

อพวช. ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์แห่งมหาวิทยาลัยฮอกไกโด เปิดนิทรรศการ Biomimetics งานวิจัยแถวหน้าของญี่ปุ่น

๑๘ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๒:๓๘

กรุงเทพฯ-18 ส.ค.-Integrated Promotion Technology นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ขวา) และ นายมะสะฮิโร โอฮาระ รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์แห่งมหาวิทยาลัยฮอกไกโด (ซ้าย) ร่วมเปิดนิทรรศการ เทคโนโลยีเลียนแบบธรรมชาติ (Biomimetics)

อพวช.โดย กระทรวงวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าว ถนนสายวิทยาศาสตร์ 2557 รับวันเด็กแห่งชาติ

๐๗ ม.ค. ๒๐๑๔ ๑๐:๔๖

กรุงเทพฯ-7 ม.ค.-แอ็คเซส เซ็นเตอร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดย ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย นายสาคร ชนะไพฑูรย์

แถลงข่าวถนนสายวิทยาศาสตร์ 2557 รับวันเด็กแห่งชาติ

๐๒ ม.ค. ๒๐๑๔ ๐๙:๒๗

กรุงเทพฯ-2 ม.ค.-แอ็คเซส เซ็นเตอร์ ในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 3557 ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จะร่วมใแถลงข่าว การจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 ที่

ภาพข่าว: เริ่มแล้ว! มหกรรมวิทย์ 55

๑๗ ส.ค. ๒๐๑๒ ๑๖:๐๓

กรุงเทพฯ-17 ส.ค.-อพวช. (กลาง) ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, (ซ้าย) นายมานพ อิสสรีย์ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ, (ขวา) นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ พร้อมสองพรีเซนเตอร์ตัวแทนคนรุ่นใหม่ เก้า-จิรายุ ละอองมณี

เรียนรู้เรื่องวิทย์ ฯ ปรับเวลา เอาใจเยาวชน ทางทีวีไทย

๑๓ มี.ค. ๒๐๐๙ ๑๗:๐๒

กรุงเทพฯ-13 มี.ค.-อพวช. ผอ.สาคร ชนะไพฑูรย์ เปิดเผยสาเหตุ และชักชวนเยาวชน ที่ติดตามรายการ เรียนรู้เรื่องวิทย์ ช่างคิดช่างสังเกต โดยอพวช. โดยทั่งนี้รายการมีการปรับเปลี่ยนช่อง และเวลาออกอากาศ เดิมทีจากช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี เป็น สถานีโทรทัศน์ ทีวีไทย ที่ออกอากาศเวลา 16.30 17.00 น. โดยใช้ชื่อเป็น ช่างคิด