สิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ธนาคารกรุงเทพน้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ถวาย ณ วัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง จ.ตราด

๒๘ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๓:๑๙

กรุงเทพฯ-28 ต.ค.-ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) น้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2562 แด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ต่อเนื่องเป็นปีที่ 53 ณ วัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตราด ซึ่งประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายในครั้งนี้ นำโดยนายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมถวายมุทิตาธรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 46 แด่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ปี

๐๖ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๑๕:๒๐

กรุงเทพฯ-6 มิ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร ในฐานะประธานฝ่ายฆราวาส ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ นายโชคชัย นิลเจียรสกุล กรรมการธนาคาร และนายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทย สาขาทั่วประเทศจัดโต๊ะหมู่เชิญชวนลูกค้าร่วมสรงน้ำพระ

๑๒ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๓:๑๒

กรุงเทพฯ-12 เม.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายปิติ สิทธิอำนวย รองประธานกรรมการธนาคาร นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมกรรมการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู นายจรัมพร โชติกเสถียร และดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป ในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งธนาคารปีที่ 73

๐๑ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๐๑

กรุงเทพฯ-1 ธ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายปิติ สิทธิอำนวย รองประธานกรรมการธนาคาร นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการธนาคาร นายอมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการธนาคาร และนายโชคชัย นิลเจียรสกุล กรรมการธนาคาร พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดงานโชว์ศักยภาพผลิตผลทางการเกษตรไทย 'วันเกษตรก้าวหน้า 2559 มอบรางวัลยกย่องแก่สองเครือข่ายห่วงโซ่การผลิตดีเด่น

๒๖ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๔๑

กรุงเทพฯ-26 ธ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (กลาง) นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ (ที่ 6 จากขวา) และ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการธนาคาร นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) ดร.รุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาธนาคาร (ที่ 3 จากซ้าย)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดงาน 'บัวหลวงเอสเอ็มอีแฟร์ 2559 จำหน่ายสินค้าคุณภาพเยี่ยมจากสมาชิกชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี

๑๖ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๕๘

กรุงเทพฯ-16 ธ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (กลางซ้าย) นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ (กลางขวา) และ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการธนาคาร นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) ดร.รุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษากรรมการ (ซ้ายสุด)

ภาพข่าว: ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ธนาคารกรุงเทพ ตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป เนื่องในวันสวรรคตครบ 50

๐๒ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๐๘:๔๘

กรุงเทพฯ-2 ธ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร นายปิติ สิทธิอำนวย นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการธนาคาร และดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป

ภาพข่าว: น้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ธนาคารกรุงเทพ 'รวมพลังแห่งความภักดี ทั่วประเทศ

๒๒ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๒:๓๒

กรุงเทพฯ-22 พ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายปิติ สิทธิอำนวย นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรม 'รวมพลังแห่งความภักดี'

ภาพข่าว: TOG ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

๒๕ เม.ย. ๒๐๑๖ ๑๗:๒๔

กรุงเทพฯ-25 เม.ย.-ไทยออพติคอล กรุ๊ป นายสว่าง ประจักษ์ธรรม (ที่ 5 จากขวา) ประธานกรรมการ, นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการตรวจสอบ นำคณะกรรมการ และ ผู้บริหาร บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG ร่วมให้ข้อมูลรายละเอียดผลประกอบการปี 2558 และแผนการดำเนินธุรกิจ ปี 2559 ของ

ภาพข่าว: TOG ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

๑๘ เม.ย. ๒๐๑๖ ๑๒:๐๙

กรุงเทพฯ-18 เม.ย.-Muse Republic นายสว่าง ประจักษ์ธรรม (ที่ 5 จากขวา) ประธานกรรมการ, นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการตรวจสอบ นำคณะกรรมการ และ ผู้บริหาร บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG ร่วมให้ข้อมูลรายละเอียดผลประกอบการปี 2558 และแผนการดำเนินธุรกิจ ปี 2559 ของ TOG

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทย สาขาทั่วประเทศจัดโต๊ะหมู่เชิญชวนลูกค้าร่วมสรงน้ำพระ

๑๒ เม.ย. ๒๐๑๖ ๑๕:๐๖

กรุงเทพฯ-12 เม.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการธนาคาร นายชาญ โสภณพนิช กรรมการธนาคาร ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการธนาคาร หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการธนาคาร และนายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดงานโชว์ศักยภาพผลิตผลทางการเกษตรไทย วันเกษตรก้าวหน้า 2558 มอบรางวัลยกย่องด้านผู้นำเครือข่ายเกษตรกรดีเด่น

๒๘ ธ.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๓๖

กรุงเทพฯ-28 ธ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (กลาง) ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการธนาคาร (ที่ 4 จากซ้าย) นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการธนาคาร (ที่ 2 จากซ้าย) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากขวา) นายธรรมนูญ เลากัยกุล

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

๐๓ ธ.ค. ๒๐๑๕ ๑๖:๐๘

กรุงเทพฯ-3 ธ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ในฐานะประธานพิธี นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร นายปิติ สิทธิอำนวย ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการธนาคาร ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระสังฆราชสปป.ลาว ณ วัดองค์ตื้อ นครเวียงจันทน์

๒๗ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๔:๐๓

กรุงเทพฯ-27 พ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (แถวล่าง กลาง) นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการธนาคาร (แถวล่าง ที่ 4 จากซ้าย) หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร (แถวล่าง ที่ 4 จากขวา) นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (แถวล่าง ที่ 3 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 ณ วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อเนื่องเป็นปีที่

๑๙ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๗:๒๙

กรุงเทพฯ-19 พ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร (ที่ 5 จากขวา) เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558ไปถวาย ณ วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ที่ 4 จากขวา)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ต่างประเทศ ณ สเตท ปริยัติศาสนยูนิเวอร์ซิตี้ ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา

๐๓ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๕:๔๖

กรุงเทพฯ-3 พ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ สเตท ปริยัติศาสนยูนิเวอร์ซิตี้ ย่างกุ้ง (มหาวิทยาลัยสงฆ์ ย่างกุ้ง) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมี นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการธนาคาร

ภาพข่าว: ปาฐกถาพิเศษ

๑๒ ต.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๕๕

กรุงเทพฯ-12 ต.ค.-โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ปาฐกถาพิเศษ ปรับกระบวนทัพเศรษฐกิจไทย รับพลวัตเศรษฐกิจโลก ให้กับสมาคมอัสสัมชัญ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์กับศิษย์เก่าของโรงเรียนฯ โดยมี วัลลภ เจียรวนนท์ ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ สิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ร่วมงานด้วย ณ โรงแรมแกรนด์

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย สาขาทั่วประเทศ จัดโต๊ะหมู่สรงน้ำพระรับรองลูกค้า

๑๐ เม.ย. ๒๐๑๕ ๑๗:๐๓

กรุงเทพฯ-10 เม.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์ ประธานกรรมการบริหาร นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการธนาคาร และนายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมสืบสานประเพณีไทยในเทศกาลสงกรานต์ ให้ผู้บริหาร พนักงาน

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

๐๔ ธ.ค. ๒๐๑๔ ๐๘:๓๔

กรุงเทพฯ-4 ธ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร ในฐานะประธานพิธี นายปิติ สิทธิอำนวย ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการธนาคาร นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี จัดสัมมนา เรื่อง ธุรกิจไทยสู่ความเป็นเลิศ

๑๘ ก.ย. ๒๐๑๔ ๑๑:๐๓

กรุงเทพฯ-18 ก.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร (กลาง) นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการธนาคาร (ที่ 2 จากซ้าย) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และนายอยุทธ์ วิสิฐนรภัทร ประธานชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี (ซ้าย) ร่วมให้การต้อนรับ

ภาพข่าว: คณะกรรมการและผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพฯ ณ รพ.จุฬาฯ

๒๔ ธ.ค. ๒๐๑๒ ๑๓:๓๗

กรุงเทพฯ-24 ธ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร (กลาง) ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการธนาคาร (ที่ 4 จากซ้าย) นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการธนาคาร (ที่ 4 จากขวา) นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอีจัดสัมมนา การแข่งขันธุรกิจในยุค AEC ด้วยกลยุทธ์สร้างโอกาสด้วย

๐๖ ก.ย. ๒๐๑๒ ๑๖:๔๒

กรุงเทพฯ-6 ก.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร (กลาง) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาที่ธนาคารร่วมกับชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอีจัดขึ้นสำหรับลูกค้า เรื่อง การแข่งขันธุรกิจในยุค AEC โดยมีกรรมการธนาคาร นายปิติ สิทธิอำนวย (ที่ 4 จากซ้าย) นายสิงห์

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ มอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษา SIP รุ่นที่ 57 พร้อมปิดโครงการฝึกอบรมพิเศษ ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง ประจำปี

๐๗ มิ.ย. ๒๐๑๒ ๑๑:๓๘

กรุงเทพฯ-7 มิ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายปิติ สิทธิอำนวย กรรมการธนาคาร (ที่ 6 จากซ้าย) นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการบริหาร (ที่ 6 จากขวา) นายอมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการบริหาร (ที่ 5 จากซ้าย) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) และนายปิยะ ซอโสตถิกุล ที่ปรึกษา (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดงานสัมมนา Bualuang SMART Family Enterprise ยกทัพนักบริหารมืออาชีพเผยเคล็ดลับการสร้างวิสาหกิจครอบครัวให้ยั่งยืน

๑๔ พ.ค. ๒๐๑๒ ๑๗:๑๑

กรุงเทพฯ-14 พ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการ (ที่ 6 จากขวา) นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) นายปิติ สิทธิอำนวย กรรมการ (ที่ 5 จากซ้าย) นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการ (ที่ 3 จากซ้าย) นายชาติศิริ

ภาพข่าว: มอบหนังสือ เงินทอง ของมีค่า ชุดพัฒนาคุณค่าชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่โรงเรียนมัธยมฯ

๑๔ ธ.ค. ๒๐๑๑ ๑๐:๐๒

กรุงเทพฯ-14 ธ.ค.-ตลท. สิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการบริหาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ พันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ (TSI) และอาทร เตชะธาดา กรรมการผู้จัดการ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ร่วมมอบหนังสือ เงินทอง ของมีค่า

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพมุ่งมั่นเจตนารมณ์ความเป็น เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ร่วมฉลองครบรอบ 67 ปี ให้บริการเคียงคู่ลูกค้าชาวไทย

๐๖ ธ.ค. ๒๐๑๑ ๑๐:๕๒

กรุงเทพฯ-6 ธ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร นายปิติ สิทธิอำนวย นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการธนาคาร พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งธนาคารครบ 67 ปี 1 ธันวาคม ณ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุน 5th Euromoney Thailand Investment Forum ร่วมจัดสัมมนาย่อยเชิญ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล

๒๓ มี.ค. ๒๐๑๑ ๐๙:๒๔

กรุงเทพฯ-23 มี.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการธนาคาร (ที่ 2 จากขวา) นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู รองผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ (ซ้าย) และดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ มอบผ้าห่มให้ผู้ประสบภัยหนาว มูลค่า 7 ล้านบาท กระจายสู่ 28 จังหวัดเขตภัยหนาว และที่ประสบอุทกภัย

๑๕ พ.ย. ๒๐๑๐ ๑๕:๕๙

กรุงเทพฯ-15 พ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 6 จากซ้าย) นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการธนาคาร (ที่ 5 จากซ้าย) นายอลงกรณ์ คุณานุกุลวัฒนา ผู้จัดการภาคเหนือ 1 (ที่ 4 จากขวา) พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบผ้าห่มกันหนาวผ่าน นายกำธร

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดสัมมนาใหญ่กลางปีแก่ลูกค้า SME ทั่วประเทศ หัวข้อ SME ไทยในยุคเศรษฐกิจเสรีเอเชีย

๒๓ มิ.ย. ๒๐๑๐ ๑๖:๓๗

กรุงเทพฯ-23 มิ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 5 จากซ้าย) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ (ที่ 3 จากซ้าย) นายอมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) นายสุวรรณ แทนสถิตย์

ภาพข่าว: ตลท. ลงนามความร่วมมือธ.กรุงเทพ โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารสาขา

๑๒ ก.พ. ๒๐๑๐ ๑๔:๑๙

กรุงเทพฯ-12 ก.พ.-ตลท. ภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนามใน MOU โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารสาขา และลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)