สืบพงษ์ ปราบใหญ่ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ม.รามฯ ดูแลผู้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ย้ำบัณฑิตต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าพื้นที่ไม่เกิน 48 ชั่วโมง

๒๑ มี.ค. ๒๕๖๕ ๐๙:๔๒

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีการเลื่อนพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี

ม.รามฯ รับมอบโล่เกียรติคุณ ในงาน ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติฯ

๑๖ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๑:๑๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง รับมอบโล่เกียรติคุณ จากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในงาน ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์

ม.รามฯ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายบังคม และจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่รัชกาลที่ 9

๐๗ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๔๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ

ม.รามฯ บวงสรวงพ่อขุนฯ ในโอกาส 50 ปีรามคำแหง

๓๐ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๑:๔๒

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 50 ปี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมพิธี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ