สุกิจ ศรีทิพยวรรณ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: นพ.สุกิจ ศรีทิพยวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เข้ารับเกียรติบัตรประกาศนียบัตร

๑๕ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๓๐

กรุงเทพฯ-15 มี.ค.-รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 14 มีนาคม 2560 นพ.สุกิจ ศรีทิพยวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เข้ารับเกียรติบัตรประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ในงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 18 พลังจากภายใน.เราทำได้ร่วมกัน (Inner Power, Together We