สุขุม กาญจนพิมาย ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ดร.ศรีศุภางค์ มอฤทธิ์ ประธานนักศึกษาวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2 เป็นประธานจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์พร้อมเลี้ยงเกษียณให้แก่เพื่อนสมาชิกในรุ่น ด้วยบรรยากาศงาน วบส.2 Chinese Night โดยมี รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ พิสุทธิ์ อารีมิตร พ.ต. กมล วงศ์สมบูรณ์ ประภา ปูรณโชติ น.พ. สุขุม กาญจนพิมาย ภัทรกฤช เตชะศิกานต์ และ ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ มาร่วมในงานด้วย ที่ห้องแกรนด์พาโนรามา โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์

วบส.2 Chinese Night

๓๐ พ.ย. ๒๐๒๐ ๑๕:๔๖

CAT จับมือสาธารณสุข พัฒนาโครงสร้างแพลตฟอร์มหลักระบบสาธารณสุขแห่งชาติ ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขของไทย

๒๐ พ.ย. ๒๐๑๙ ๐๙:๓๘

กรุงเทพฯ-20 พ.ย.-กสท โทรคมนาคม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และพันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วม ลงนามความร่วมมือพัฒนาแพลตฟอร์มระบบสาธารณสุขแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ชั้น 3

สป.สธ. รับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น จาก ก.พ.ร.

๒๒ ส.ค. ๒๐๑๙ ๑๓:๑๙

กรุงเทพฯ-22 ส.ค.-กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0 และรางวัลหมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติบันทึกเทปสัมภาษณ์เรื่อง กระทรวงสาธารณสุข ยุคดิจิทัล

๒๑ ส.ค. ๒๐๑๙ ๐๙:๐๕

กรุงเทพฯ-21 ส.ค.-กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติบันทึกเทปสัมภาษณ์เรื่อง กระทรวงสาธารณสุข ยุคดิจิทัล เตรียมพร้อม จัดงานต้อนรับคณะกรรมการ กพร. ตรวจประเมิน รางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น PMQA 4.O ในงาน จะมีบูธนิทรรศการแสดงผลงานดีเด่น นวัตกรรม IT ยุคดิจิทัลที่ทันสมัย

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยุคดิจิทัล เตรียมความพร้อม ต้อนรับคณะกรรมการ กพร. ตรวจประเมิน รางวัลเลิศรัฐ

๑๙ ส.ค. ๒๐๑๙ ๐๙:๓๑

กรุงเทพฯ-19 ส.ค.-กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติบันทึกเทปสัมภาษณ์เรื่อง กระทรวงสาธารณสุข ยุคดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อม ต้อนรับคณะกรรมการ กพร. ตรวจประเมิน รางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น PMQA 4.O และหมวด 3 โดยภายในงาน จะมีบูธนิทรรศการแสดงผลงานดีเด่น นวัตกรรม IT

ภาพข่าว: ปตท. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ Smart Preventive Healthcare ในโครงการ ใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดีสู่วิถีชุมชน

๓๐ ก.ค. ๒๐๑๙ ๐๙:๐๘

กรุงเทพฯ-30 ก.ค.-ปตท. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการโครงการจัดตั้งศูนย์ให้บริการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Preventive Healthcare Unit) ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station

กทม.ร่วมมือภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก

๑๙ ก.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๔๘

กรุงเทพฯ-19 ก.ค.-วิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์ นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุขณะนี้สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกจังหวัด จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องว่า

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บมจ. เมืองไทยประกันภัย และ กระทรวงสาธารณสุข โครงการประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

๒๖ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๑๖:๐๕

กรุงเทพฯ-26 มิ.ย.-เมืองไทยประกันภัย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ภาพข่าว: ต้อนรับ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒๙ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๑:๔๕

กรุงเทพฯ-29 เม.ย.-โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค สมชาย ชิตวิเศษ รองผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค มอบพวงมาลัยดอกไม้ให้การต้อนรับ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ทานอาหารมื้อค่ำ ของชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและชมรมผชช.ว. โดยมี ภัทรานิษฐ์ ถิระประเสริฐ

ภาพข่าว: มอบเงินบริจาคจาก TOSHIBA RUN จันทบุรี

๒๓ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๔:๑๖

กรุงเทพฯ-23 เม.ย.-พีอาร์พีเดีย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด เป็นตัวแทนนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการแข่งขันวิ่งการกุศล TOSHIBA RUN จันทบุรี วิ่งเมืองจันท์ มันส์สุดฤทธิ์ สนามแรกของกิจกรรม TOSHIBA RUN 2019 ในโอกาสโตชิบา ไทยแลนด์ ครบรอบ 50 ปี จำนวน 700,000

สธ.จัดประชุมบุคคลากรด้านเวชศาสตร์การจราจร เดินหน้าจับมือเครือข่ายแก้ปัญหาการบาดเจ็บ-ตายจากการจราจร

๒๖ มี.ค. ๒๐๑๙ ๑๓:๕๐

กรุงเทพฯ-26 มี.ค.-โฟร์ พีแอดส์ (96) ณ หอประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการประชุมวิชาการประจำปีกรมควบคุมโรค สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยและมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง

ตำรวจจราจรเสี่ยงฝุ่น สธ. ลุยลงพื้นที่ห่วงใยสุขภาพ หากปฏิบัติงานริมถนนเป็นเวลานานให้สวมหน้ากาก

๐๕ ก.พ. ๒๐๑๙ ๑๕:๓๙

กรุงเทพฯ-5 ก.พ.-โฟร์ พี แอดส์ (96) กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์สร้างความตระหนักรับรู้เรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 ให้ตำรวจนนทบุรี โดยเฉพาะตำรวจจราจร หากปฏิบัติงานกลางแจ้งหรือริมถนนเป็นเวลานานให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สธ.ออก 5 มาตรการสำคัญ รองรับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5

๐๕ ก.พ. ๒๐๑๙ ๑๓:๕๖

กรุงเทพฯ-5 ก.พ.-โฟร์ พี แอดส์(96) กระทรวงสาธารณสุข ออก 5 มาตรการสำคัญรองรับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5 พร้อมเรียกประชุมหน่วยงานในสังกัด 5 จังหวัดปริมณฑลที่ได้รับผลกระทบบูรณาการทำงาน ใช้มาตรการดูแลสุขภาพประชาชนในทิศทางเดียวกัน เน้นเฝ้าระวังดูแลสุขภาพประชาชนใกล้ชิด เชิงรุกแนะนำวิธีการป้องกันตนเอง

สธ.เร่งลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชน ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง PM 2.5

๒๑ ม.ค. ๒๐๑๙ ๐๙:๑๘

กรุงเทพฯ-21 ม.ค.-โฟร์ พีแอดส์ (96) กระทรวงสาธารณสุข เร่งสร้างความตระหนักรับรู้เรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 จัดทำชุดความรู้ที่ถูกต้องให้ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงมีความรู้ในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ ช่วยกันรณรงค์ลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ภาพข่าว: ธ.ก.ส. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการ Smart Card อสม.

๒๐ ธ.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๕๐

กรุงเทพฯ-20 ธ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการจัดทำบัตร Smart Card อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อจัดทำและส่งมอบบัตร

เห็นผล จับต้องได้ คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่างิ้ว

๒๙ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๕๘

กรุงเทพฯ-29 ต.ค.-Med Agency เริ่มเป็นรูปธรรมบางพื้นที่ สำหรับ ระบบบริการปฐมภูมิ ล่าสุด medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยว วาไรตี้ และ เพจ sasook รายงานว่า วันนี้ ( 29 ตุลาคม 2561 ) ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข