สุรชัย ชัยตระกูลทอง ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

คาลเท็กซ์เดโล่ ร่วมโชว์ศักยภาพงาน BUSTRUCK12

๑๗ ธ.ค. ๒๐๑๒ ๑๑:๑๗

กรุงเทพฯ-17 ธ.ค.-เชฟรอน นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ประธานคณะอนุกรรมาธิการพลังงานขนส่งทางบก นายชาตรี มรรคา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และนายยู เจียรยืนยงพงศ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมบูธคาลเท็กซ์เดโล่ โดยบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด

ภาพข่าว: พิธีเปิด งานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ ครั้งที่ 9 BUSTRUCK 12

๐๖ พ.ย. ๒๐๑๒ ๑๑:๔๖

กรุงเทพฯ-6 พ.ย.-ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามและตรวจสอบงบประมาณของ กระทรวงคมนาคม ประธานในพิธีเปิ ดงาน BUSTRUCK 12 พร้อมด้วย นายชาตรี มรรคา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดงานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และ กิจการพิเศษ ครั้งที่ 9

ภาพข่าว: พิธีมอบรางวัล ผู้ปิดทองหลังพวงมาลัย

๐๖ พ.ย. ๒๐๑๒ ๑๑:๔๔

กรุงเทพฯ-6 พ.ย.-ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามและตรวจสอบงบประมาณของ กระทรวงคมนาคม (กลาง) ประธานในพิธีเปิดงาน BUSTRUCK 12 พร้อมด้วย นายชาตรี มรรคา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ขวา) ผู้จัดงานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ

ภาพข่าว: พิธีมอบรางวัล BUSTRUCK 12 Best Seller Award 2012

๐๖ พ.ย. ๒๐๑๒ ๑๑:๔๒

กรุงเทพฯ-6 พ.ย.-ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามและตรวจสอบงบประมาณของ กระทรวงคมนาคม (กลาง) ประธานในพิธีเปิดงาน BUSTRUCK 12 พร้อมด้วย นายชาตรี มรรคา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ขวา) ผู้จัดงานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์ และกิจการพิเศษ

ภาพข่าว: พิธีเปิด งานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ ครั้งที่ 9 BUSTRUCK 12

๐๒ พ.ย. ๒๐๑๒ ๑๕:๒๒

กรุงเทพฯ-2 พ.ย.-ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามและตรวจสอบงบประมาณของกระทรวงคมนาคม ประธานในพิธีเปิดงาน BUSTRUCK 12 พร้อมด้วย นายชาตรี มรรคา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดงานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ ครั้งที่ 9

ภาพข่าว: คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา ศึกษาดูงานกรมศุลกากร

๑๑ มี.ค. ๒๐๑๑ ๑๕:๕๗

กรุงเทพฯ-11 มี.ค.-กรมศุลกากร นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ให้การต้อนรับนายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ ประธานคณะกรรมาธิการ และนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ประธานที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา และคณะ