สุรพล พลอยสุข ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

๑๙ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๗:๒๗

กรุงเทพฯ-19 พ.ย.-สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา จัดสัมมนาโครงการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการและการให้บริการ ระบบ e-service ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนายสุรพล พลอยสุข

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงแรงงาน ตรวจติดตามงานฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยฯ

๑๗ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๓:๕๑

กรุงเทพฯ-17 ส.ค.-สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี. วันที่ 16 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงแรงงาน โดย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(นายฐาปบุตร ชมเสวี), ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน(นายสมเกียรติ บุญทอง),รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(นายสุรพล พลอยสุข),

ภาพข่าว: กระทรวงแรงงานสัมมนาสร้างเครือข่ายพัฒนา

๐๖ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๗:๓๐

กรุงเทพฯ-6 ก.พ.-โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ วิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง การสร้างเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานให้เกิดความแข็งแรงรองรับไทยแลนด์ 4.0 พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้แก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมี สุรพล พลอยสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ธวัช เบญจาทิกุล