สุรเดช สมิเปรม ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการคลังประกาศใช้หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรฉบับใหม่

๒๗ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๓:๓๗

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าว การประกาศใช้หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรฉบับใหม่ โดยมี นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุรเดช สมิเปรม

กรุงเทพฯ-7 พ.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บริษัท เอี่ยมธงชัยอุตสาหกรรม จำกัด โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข

ภาพข่าว: ตั้งFeed Center

๐๗ พ.ค. ๒๐๒๐ ๑๑:๐๔

'ประภัตร ลุยตรวจด่านชายแดนไทย-กัมพูชา เข้มสกัดโรคอหิวาห์ในหมู

๑๖ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๓๒

กรุงเทพฯ-16 ธ.ค.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมด่านผ่านแดนถาวรคลองลึกอ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และด่านผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว พร้อมด้วยนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสุรเดช สมิเปรม

รมช.ประภัตร พบปะสมาชิกสหกรณ์ 'โคบาลบูรพา พร้อมเดินหน้าผลักดันโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ สู้ภัยแล้ง

๑๖ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๐๘:๕๒

กรุงเทพฯ-16 ธ.ค.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคบาลบูรพาวัฒนานคร หมู่ 7 ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ นายสุรเดช สมิเปรม

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ป้องกันอหิวาต์หมู

๐๗ ต.ค. ๒๐๑๙ ๐๙:๓๙

กรุงเทพฯ-7 ต.ค.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร รวมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พร้อมด้วย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เข้มมาตรการป้องกัน

๐๗ ต.ค. ๒๐๑๙ ๐๘:๕๗

กรุงเทพฯ-7 ต.ค.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พร้อมด้วย นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ประภัตรลุยอีสานมอบถุงยังชีพ

๒๓ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๑:๑๔

กรุงเทพฯ-23 ก.ย.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประภัตร ลุยอีสาน 3 จว. มอบถุงยังชีพ-เสบียงอาหารสัตว์ พร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ย้ำรัฐบาลเร่งช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพหลังน้ำลด นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว นายขจร เราประเสริฐ

ภาพข่าว: รมช.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก

๑๖ ก.ย. ๒๐๑๙ ๐๙:๒๕

กรุงเทพฯ-16 ก.ย.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก จ.ตาก โดยหารือร่วมกับ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้านการผลิต พร้อมด้วย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้านการบริหาร

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ หว่านเมล็ดพันธุ์

๑๖ ก.ย. ๒๐๑๙ ๐๙:๒๔

กรุงเทพฯ-16 ก.ย.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้านการผลิต นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้านการบริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมหว่านเมล็ดพันธุ์กระถิน ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์คุณภาพ

รมช.ประภัตร ดันศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก เป็นแหล่งส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่มีศักยภาพ ผนึกกรมน้ำขุดบ่อบาดาลปลูกพืชอาหารสัตว์

๑๖ ก.ย. ๒๐๑๙ ๐๙:๑๗

กรุงเทพฯ-16 ก.ย.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่กรมปศุสัตว์ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก จ.ตาก โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้านการผลิต พร้อมด้วย นายสุรเดช สมิเปรม

กรมปศุสัตว์ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ ฉลองครบรอบ 45 ปี พร้อมเปิดร้านนมหน้าฟาร์ม สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด

๐๙ ก.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๑๗

กรุงเทพฯ-9 ก.ค.-DDR สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ ฉลองครบรอบ 45 ปี พร้อมเปิดร้านนมหน้าฟาร์ม สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด เชื่อมโยงการตลาดนมและผู้บริโภคนมในชุมชน สร้างจุดจำหน่ายในการจำหน่ายเมนูจากผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน ฉลองครบรอบ 45 ปี

OH!! ข้าวโพดสีม่วง

๐๔ ก.ค. ๒๐๑๙ ๑๓:๓๖

กรุงเทพฯ-4 ก.ค.-CMT สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ จัดพิธีเปิดงาน ฉลองครบรอบ 45 ปี พร้อมเปิดร้านนมหน้าฟาร์ม สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน ฉลองครบรอบ 45 ปี พร้อมเปิดร้านนมหน้าฟาร์ม สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วย นายบัลลังค์

ปศุสัตว์เชียงใหม่ชมเถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชน CP Pork Shop ร่วมสร้างอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

๐๒ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๗:๑๕

กรุงเทพฯ-2 ส.ค.-ซีพีเอฟ นายสุรเดช สมิเปรม ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ มอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค หรือ ปศุสัตว์ OK แก่เถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชน CP Pork Shop จำนวน 22 ราย ในเขต อ.ฝาง อ.แม่อาย อ.เชียงดาว อ.พร้าว และอ.เวียงแหง ที่ได้รับการรับรองปศุสัตว์ OK จากการสนับสนุนของ

ปศุสัตว์จ.เชียงใหม่ ดันเถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชนเดินหน้า ปศุสัตว์ OK

๒๔ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๔:๑๗

กรุงเทพฯ-24 เม.ย.-ซีพีเอฟ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียใหม่) ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ มอบใบประกาศและตราสัญลักษณ์ ปศุสัตว์ OK แก่ เถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชน และร้านสาธิต CP PORK SHOP ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 12 ร้าน

ซีพีเอฟ หนุนเถ้าแก่เล็ก CP Pork Shop ร่วมยกระดับการขายเนื้อหมูปลอดภัยมาตรฐานปศุสัตว์ OK

๐๔ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๕๒

กรุงเทพฯ-4 ม.ค.-ซีพีเอฟ นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วย นายสุรเดช สมิเปรม ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค หรือปศุสัตว์ OK แก่ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเนื้อหมู CP Pork Shop นำร่อง ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 13 ราย