สุวรรณี คำมั่น ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

วว. ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนอุดมศึกษาสำหรับอนาคต

๐๗ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๑:๔๕

กรุงเทพฯ-7 ต.ค.-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว) กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนอุดมศึกษาสำหรับอนาคต ให้กับสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วย

ทีเซลส์ เปิดบูธ ธาตุแห่งชีวิต งานถนนสายวิทย์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 62

๑๔ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๑:๐๑

กรุงเทพฯ-14 ม.ค.-ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสุวรรณี คำมั่น เลขาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ เยี่ยมชมบูธกิจกรรม ธาตุแห่งชีวิต (Elements of Life)

ผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เยี่ยมชมบูธกิจกรรม O: Oxygen ของ วว. เนื่องในงานถนนสายวิทย์ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี

๑๐ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๓:๕๗

กรุงเทพฯ-10 ม.ค.-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นางสุวรรณี คำมั่น เลขาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ เยี่ยมชมบูธกิจกรรมวันเด็กของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ใน Theme o: Oxygen

การประชุม รายงานสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ระยะที่ 1

๒๕ ธ.ค. ๒๐๑๘ ๑๒:๒๗

กรุงเทพฯ-25 ธ.ค.-กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันนี้ (24 ธันวาคม 2561) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารหอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ กทม. : นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ

ภาพข่าว: แชมป์ FameLab Thailand 2018

๐๒ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๒๘

กรุงเทพฯ-2 พ.ค.-อเกต คอมมิวนิเคชั่น นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ที่ 3 จากซ้าย) มอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน การสื่อสารวิทยาศาสตร์ FameLab Thailand 2018 แก่ นายอภิวิชญ์ เหมะจันทร (คนกลาง) นักศึกษา จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าว: ผู้ถือหุ้น ATP30 ไฟเขียวแจกปันผลหุ้นละ 0.022 บาท 82.05% ของกำไรสุทธิ

๐๕ เม.ย. ๒๐๑๖ ๑๗:๑๐

กรุงเทพฯ-5 เม.ย.-Worklink Da Agency นายชาติชาย พานิชชีวะ (กลาง) ประธานกรรมการ นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ (ที่3จากขวา) รองประธานกรรมการ นายปิยะ เตชากูล (ที่3จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ นางสุวรรณี คำมั่น (ที่2จากซ้าย) ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เอทีพี 30 จำกัด

ภาพข่าว: เอสซีจี ร่วมลงนามความร่วมมือ 7 องค์กรผู้นำขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจเอกชน

๒๖ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๑๗:๐๕

กรุงเทพฯ-26 มิ.ย.-เอสซีจี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (ที่ 5 จากขวา) ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นางสุวรรณี คำมั่น (ที่ 4 จากขวา) รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ (ที่ 5 จากซ้าย)

สภาพัฒน์ จัดแถลงข่าว รายงานภาวะสังคมไตรมาสสี่ และภาพรวม ปี 2553

๒๔ ก.พ. ๒๐๑๑ ๑๕:๕๖

กรุงเทพฯ-24 ก.พ.-สศช. สภาพัฒน์ ขอเชิญสื่อมวลชนรับฟังการแถลงข่าว รายงานภาวะสังคมไตรมาสสี่ และภาพรวม ปี 2553 ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ ตึก 1 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ถ.กรุงเกษม กทม. โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอเชิญร่วมงานสัมมนาแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในอนาคต

๑๗ ก.พ. ๒๐๑๐ ๑๕:๓๗

กรุงเทพฯ-17 ก.พ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายเศรษฐกิจและแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต โดยคุณสุวรรณี คำมั่น รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สศช. ได้รายงานความเคลื่อนไหวทางสังคมในช่วงไตรมาสสาม ปี 2552 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552

๐๘ ธ.ค. ๒๐๐๙ ๑๓:๒๙

กรุงเทพฯ-8 ธ.ค.-สศช. นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการ สศช. และนางสุวรรณี คำมั่น รองเลขาธิการ สศช. เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์ทางสังคมที่สำคัญ ๆ สรุปได้ดังนี้ สรุปภาวะสังคมไทยในไตรมาส 3/2552 การจ้างงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปี

สภาพัฒน์ เผย รัฐอาจต้องชดเชยคนตกงานกว่า 6 แสนคน ถึง 3 พันล้านบาท ชี้เด็กจบใหม่ 3 แสนคนเสี่ยงเตะฝุ่นยาว ชี้เร่งฟื้นวิกฤติเป็นโอกาส ปรับทิศทางการศึกษา ขณะที่ค่าใช้จ่ายครัวเรือนปี 51 สูงกว่าปี 50

๐๘ ธ.ค. ๒๐๐๘ ๑๕:๕๒

กรุงเทพฯ-8 ธ.ค.-สศช. นางสุวรรณี คำมั่น รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงรายงานความเคลื่อนไหวทางสังคมในช่วงไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ปี 2551 ว่า จากอัตราการว่างงานของคนไทยมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ทำให้สำนักงานประกันสังคม