หลักทรัพย์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ตลาดหลักทรัพย์ซาอุดีอาระเบีย ประกาศเปลี่ยนเป็นบริษัทโฮลดิงเพื่อเตรียมเข้า IPO

๐๘ เม.ย. ๒๕๖๔ ๑๕:๑๐

บริษัทย่อย 4 แห่งภายใต้กลุ่มธุรกิจใหม่ มุ่งเน้นการเติบโตและนวัตกรรมเปิดตัวบริษัทตลาดหลักทรัพย์โดยเฉพาะ (Saudi Exchange) และบริษัทโซลูชันเทคโนโลยีประยุกต์ (Wamid)

ก.ล.ต. เผย Binance ยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาต

๐๗ เม.ย. ๒๕๖๔ ๐๙:๒๐

ก.ล.ต. เปิดเผย Binance ยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย พร้อมเตือนประชาชนและผู้ลงทุนควรระมัดระวังหากถูกชักชวนให้ใช้บริการ เนื่องจากจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์การยื่นคำขอและแบบ filing พร้อมรองรับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความสะดวกภาคธุรกิจ

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔ ๑๕:๑๙

ก.ล.ต. ปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขออนุญาตและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน (แบบ filing) ในรูปแบบ paperless พร้อมเปิดให้กรรมการรับรองข้อมูลในแบบ filing ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (digital signature) ได้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังการซื้อขาย และให้บริษัทสมาชิกทุกรายกำกับดูแลการซื้อขายในหลักทรัพย์ ZMICO

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ ๑๔:๕๖

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังการซื้อขาย และให้บริษัทสมาชิกทุกรายกำกับดูแลการซื้อขายในหลักทรัพย์ ZMICO อย่างเคร่งครัด เนื่องจากสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ ZMICO เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแม้อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 3ปัจจุบัน หลักทรัพย์ บริษัท ซีมิโก้