หลักทรัพย์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงศักยภาพตลาดทุนไทย เชิญสถานทูต 40 ประเทศ รับฟังโอกาสการลงทุนไทย

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๑๓:๕๘

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน Embassies @ SET ปีที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ Thailand Capital Market: Next Normal เชิญนักการทูตจาก 40 ประเทศ ร่วมรับฟังข้อมูลศักยภาพตลาดทุนไทย และเปิดโอกาสการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์และบริการในต่างประเทศนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์รองรับการเสนอขายกองทุนรวมระหว่างฮ่องกง - ไทย ภายใต้โครงการ HK-TH MRF

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๑๖:๐๒

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศเพื่อรองรับการเสนอขายกองทุนรวมระหว่าง ฮ่องกง - ไทย ภายใต้โครงการจัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย (Mutual Recognition of Funds between Hong Kong Special Administrative Region of the People's