หลักทรัพย์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด และ บริษัท อีวีโลโม เทคโนโลยีส์ จำกัด ได้ร่วมมือกันในการเปิดตัวสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 150kW DC Super-Fast Charge จำนวน 100 สถานี

๑๘ ม.ค. ๒๕๖๕ ๐๘:๐๕

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด กรุงเทพมหานคร (ตลาดหลักทรัพย์ : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด) บริษัทแนวหน้าของเครือ ปตท. ในส่วนของการดำเนินงานธุรกิจ

ก.ล.ต. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อเนื่องเป็นปีที่

๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕ ๑๐:๐๘

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๕ ๑๔:๒๑

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ในเรื่องการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท และการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทน

ฟิทช์ปรับเพิ่มอันดับเครดิตของ บล. เคทีบีเอสที เป็น 'BB (tha)'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๕ ๐๘:๕๖

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศปรับเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) (หรือ KTBSTSEC) เป็น BB (tha) จาก BB(tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ