หลักทรัพย์ ดาโอ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศแก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินบาทของ บล. ดาโอ (ประเทศไทย) ที่ 'BB(tha)' และ

๑๕ ธ.ค. ๒๐๒๒ ๑๗:๒๖

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ที่ 'BB(tha)' แก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (หรือ BB (tha)/เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ/B(tha))

ฟิทช์ให้ 'เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ' แก่อันดับเครดิตภายในประเทศของ บล. ดาโอ (ประเทศไทย)

๒๘ พ.ย. ๒๐๒๒ ๑๐:๐๖

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบแก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (หรือ DAOLSEC) อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว 'BB (tha)' เนื่องจาก มีความเป็นไปได้ที่บริษัทอาจมีผลขาดทุนและความเสียหายทางด้านชื่อเสียง