หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ฟิทช์คงอันดับเครดิตของ บล. อินโนเวสท์ เอกซ์ ที่ 'AA(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และยกเลิก 'เครดิตพินิจภายใต้การพิจารณา'

๑๐ พ.ย. ๒๐๒๒ ๑๕:๕๑

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (ชื่อเดิมคือ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด) ที่ 'AA(tha)' หรือ InnovestX อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'F1 (tha)'