องค์การบริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๕ ๒๑:๒๒

เวทีผู้นำแบบ Exclusive เพื่อร่วมหาคำตอบในการเดินหน้าประเทศไทยสู่เป้าหมาย Carbon Neutralityวันศุกร์ที่ 19 พ.ย. 64 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับภาคีเครือข่ายชั้นนำภาครัฐและเอกชนของประเทศ เปิดตัวโครงการ Climate Action Leaders Forum หรือ CAL Forum (รุ่น 1) เวทีของผู้น

TGO เปิดตัว Climate Action Leaders Forum

๒๒ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๐:๑๕