องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

NPS ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด - 19 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ศูนย์พักคอย

๑๕ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๕:๔๕

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)- NPSร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อโควิด- 19ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม และเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อจัดทำถุงยังชีพสำหรับมอบแก่ผู้กักตัวที่ศูนย์พักคอย

NPS ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด มอบถุงยังชีพให้แก่อำเภอศรีมหาโพธิ และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

๒๙ ก.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๓๔

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)-NPSร่วมปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด มอบถุงยังชีพให้แก่อำเภอศรีมหาโพธิ และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากโควิด-19

๒๗ ก.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๕๓

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบและขาดรายได้ในช่วงกักตัว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายวิชัย ปุณพงษ์ไชย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ

๑๕ ก.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๕๑

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม และผู้นำชุมชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม คืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ โดยมีนายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอศรีมหาโพธิ ให้เกียรติเป็นประธานปล่อยพันธุ์กุ้งและปลากว่า 100,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรี ณ เขื่อนบ้านท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ

NPS มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

๒๘ พ.ค. ๒๐๒๑ ๑๑:๐๔

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)-NPSร่วมสนับสนุนถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เพื่อนำไปมอบให้ผู้กักตัวสังเกตอาการโรคโควิด - 19 ตลอดจนผู้ที่มีรายได้น้อยและขาดรายได้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ในพื้นที่ตำบลท่าตูม

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ อนุรักษ์แม่น้ำปราจีนบุรี

๓๐ ส.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๒๔

กรุงเทพฯ-30 ส.ค.-ดั๊บเบิ้ล เอ ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับอำเภอศรีมหาโพธิ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าตูม จังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้ง พันธุ์ปลา รวมทั้งสิ้น 600,000 ตัว อาทิ ปลายี่สก ปลาสวาย ปลาตะเพียน เป็นต้น ณ บริเวณเขื่อนบ้านท่าตูม

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ รณรงค์ลดถุงพลาสติก ลดโลกร้อน

๐๑ ส.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๐๙

กรุงเทพฯ-1 ส.ค.-ดั๊บเบิ้ล เอ ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จัดโครงการ ลดพลาสติก ลดโลกร้อน เดินรณรงค์ประสัมพันธ์ลดใช้ถุงพลาสติกในตลาด 304 พลาซ่า บริเวณสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี และมอบบถุงผ้า ถุงกระดาษให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของกินของใช้ภายในตลาด

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

๐๑ ส.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๐๖

กรุงเทพฯ-1 ส.ค.-ดั๊บเบิ้ล เอ ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา เข้าร่วมโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จังหวัดปราจีนบุรี โดยรณรงค์เปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช้แล้วจากพนักงานดั๊บเบิ้ล เอ

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ จัดอบรมความปลอดภัยให้กับชุมชน

๑๙ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๑๔:๕๖

กรุงเทพฯ-19 มิ.ย.-ดั๊บเบิ้ล เอ ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จัดอบรมความปลอดภัยในชุมชนให้กับตัวแทนชาวบ้านในตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติในการบรรเทาเหตุ

ภาพข่าว: ปันน้ำใจสู่ชุมชน

๑๓ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๗:๑๙

กรุงเทพฯ-13 ก.ค.-ดั๊บเบิ้ล เอ ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา ร่วมกับอำเภอศรีมหาโพธิ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมและกองทุนสวัสดิการตำบลท่าตูม จัดโครงการเยี่ยมบ้านเพื่อลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่มสะอาดให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยด้อยโอกาสในตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ จัดกิจกรรม ชุมชนนักสู้ภัย

๐๑ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๗:๐๗

กรุงเทพฯ-1 ธ.ค.-ดั๊บเบิ้ล เอ ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา จัดกิจกรรม ชุมชนนักสู้ภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เพื่ออบรมการแก้ปัญหาเบื้องต้นหากเกิดอัคคีภัยในชุมชนและครัวเรือนให้กับประชาชนใน 10 หมู่บ้าน

NPS ร่วมทำดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๒๑ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๖:๕๕

กรุงเทพฯ-21 มิ.ย.-เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ NPS ร่วมสนับสนุนกิจกรรม การจัดทำดอกไม้จันทน์ สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๙,๙๙๙ ช่อ ที่จัดโดยอำเภอศรีมหาโพธิ

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ สร้างความสุขกับกิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิด ครั้งที่ 100

๒๐ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๓:๒๐

กรุงเทพฯ-20 มิ.ย.-ดั๊บเบิ้ล เอ ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา มอบความสุขและรอยยิ้มให้กับน้องๆ ในกิจกรรม เลี้ยงน้องวันเกิด ครั้งที่ 100 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยมีพี่ๆดั๊บเบิ้ล เอ จิตอาสา ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันในเดือนเกิดของตนเอง

ภาพข่าว: สร้างความสุข แบ่งปันรอยยิ้ม กับโครงการเลี้ยงน้องวันเกิด ครั้งที่ 92

๒๙ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๑๑

กรุงเทพฯ-29 ก.ค.-ดั๊บเบิ้ล เอ ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา Better Paper Better World สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับน้อง ๆ ในกิจกรรม เลี้ยงน้องวันเกิด ครั้งที่ 92 ณ ศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยมีพี่ๆดั๊บเบิ้ล เอ จิตอาสาร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน

ภาพข่าว: บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด (โรงงานในเครือไทยเบฟ) จัดกิจกรรมวันเด็กแก่เยาวชนชาวปราจีนบุรี

๑๗ ม.ค. ๒๐๑๔ ๑๗:๑๖

กรุงเทพฯ-17 ม.ค.-เฟื่องฟูอนันต์ นายอภิรักษ์ เหลืองวุฒิวิโรจน์ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด โรงงานในเครือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่รอบบริเวณโรงงาน ในงานได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ แบ๊ะหลี

ปภ. ปราจีนบุรี ฝึกซ้อมแผนด้านการปฏิบัติการจัดการและป้องกันอุบัติภัยจากสารเคมี

๑๑ มิ.ย. ๒๐๑๐ ๑๔:๔๖

กรุงเทพฯ-11 มิ.ย.-ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะหน่วยงานกลางของรัฐด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับประเทศ โครงการฝึกซ้อมแผนด้านการปฏิบัติการจัดการและป้องกันอุบัติภัยจากสารเคมี (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 ปราจีนบุรี) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ดั๊บเบิ้ล เอ จัดโครงการ รักษ์แม่น้ำปราจีนบุรี เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

๒๕ มิ.ย. ๒๐๐๙ ๑๑:๒๔

กรุงเทพฯ-25 มิ.ย.-แอ๊ดวานซ์ อะโกร ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษแก้โลกร้อน จัดโครงการ รักษ์แม่น้ำปราจีนบุรี เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 82 พรรษาในปี 2552 โดยมีนายนิรุช ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ