องค์การสวนสัตว์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

สาวก LINE Stickers เตรียมกรี๊ด! AIS จับมือ องค์การสวนสัตว์ ส่ง LINE Stickers สุดคิ้วท์ ให้สาวกได้ดาวน์โหลด พร้อมใช้ 7

๐๗ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๑๖:๔๖

เอไอเอส เดินหน้าสร้างความสุข ลดความตึงเครียดให้กับประชาชน ช่วงสถานการณ์โควิด จับมือ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขนน้องสัตว์จาก 6 สวนสัตว์ทั่วประเทศแปลงร่างเป็น LINE Stickers สุดคิ้วท์ ชวนให้ดาวน์โหลดพร้อมกัน 7

แนวคิดการวางผังและออกแบบ สวนสัตว์แห่งใหม่

๑๖ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๕๙

ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (ที่9-ซ้าย/แถวยืนบน) เป็นประธานในการเปิดการประชุม หัวข้อเรื่อง แนวคิดการวางผังและออกแบบ สวนสัตว์แห่งใหม่ โดยมี นายชวลิต ชูขจร ประธานคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

RUN for ZOO Mini-Half Marathon 2019

๐๒ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๖:๒๔

กรุงเทพฯ-2 ก.ย.-อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จบไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับมหกรรมงานวิ่งในสวนสัตว์ครั้งแรกในประเทศไทยกับงาน Run for Zoo Mini-Half Marathon 2019 งานวิ่งการกุศลเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือโครงการสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ.ส.พ. จัดสัมมนาทบทวนการนำระบบบริหารจัดการ (EVM)

๑๗ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๑๖:๕๖

กรุงเทพฯ-17 มิ.ย.-องค์การสวนพฤกษศาสตร์ นายณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาทบทวนการนำระบบบริหารจัดการ เพื่อสร้างข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) โดยมี นายสาคร ชนะไพฑูรย์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงของกิจการโคนมแห่งประเทศไทย องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ไวลด์เอด จับมือ องค์การสวนสัตว์ และดรีมเวิร์กส รณรงค์เลิกซื้อ-ใช้ผลิตภัณฑ์ซากสัตว์ป่าทั่วประเทศ ผ่านสื่อโฆษณา 'กังฟู

๒๓ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๑:๕๕

กรุงเทพฯ-23 เม.ย.-องค์กรไวล์ดเอด องค์กรไวล์ดเอด (WildAid) ร่วมกับองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยแพร่โฆษณารณรงค์ชุดใหม่เพื่อให้เยาวชน และผู้เข้าชมสวนสัตว์ทั่วประเทศรับรู้ถึงภัยคุกคามสัตว์ป่าอย่าง ช้าง และเสือโคร่ง และชวนเป็นกระบอกเสียงโน้มน้าวคนในครอบครัว และคนรู้จักให้เลิกซื้อ

อพวช. ร่วมกับ 5 องค์กรภาคีเดินหน้าสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ชูพิพิธภัณฑ์พระราม 9 เป็นแบบอย่างด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

๓๑ ม.ค. ๒๐๑๙ ๐๙:๓๐

กรุงเทพฯ-31 ม.ค.-องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ 5 หน่วยงาน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพข่าว: องค์การสวนสัตว์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก (WAZA) ครั้งที่ 73

๒๔ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๒:๒๑

กรุงเทพฯ-24 ต.ค.-องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมระหว่างประเทศและประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก (World Association of Zoos and Aquariums : WAZA)

จุดประกายสู่ความสำเร็จ ชวนนักท่องเที่ยวร่วมทริป สานต่อที่พ่อทำ ททท. สำนักงานสุรินทร์ - YEC สุรินทร์ แซตอม ออแกนิกฟาร์ม ร่วมกับ คชอณาจักร ต่อยอดแรงบันดาลใจ

๑๗ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๐๔

กรุงเทพฯ-17 ต.ค.- ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย เมื่อ โครงการ สานต่อที่พ่อทำ เพื่อเป็นการเรียนรู้การทำเกษตรตามแนวทางการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของรัชกาลที่ ๙ และ เข้าร่วมกิจกรรมกับช้างในโครงการคชอาณาจักรทจากการดูแลโดยองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เกิดจากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

งานประชุมระหว่างประเทศ และประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมสวนสัตว์และและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก (World Association of Zoos and Aquariums : WAZA) ครั้งที่

๑๖ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๓๔

กรุงเทพฯ-16 ต.ค.-องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมระหว่างประเทศ และประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก (World Association of Zoos and Aquariums : WAZA) ครั้งที่ 73

ททท. สำนักงานสุรินทร์ ร่วมกับ YEC สุรินทร์ แซตอม ออแกนิกฟาร์ม พร้อม คชอาณาจักร - ชุมชนพื้นถิ่น ชวนร่วมโครงการ

๑๒ ต.ค. ๒๐๑๘ ๐๙:๑๑

กรุงเทพฯ-12 ต.ค.- โครงการ สานต่อที่พ่อทำ วัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมนี้ เพื่อเป็นการเรียนรู้การทำเกษตรตามแนวทางการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของรัชกาลที่ ๙ และ เข้าไปทำกิจกรรมกับช้างในโครงการคชอาณาจักรที่ดูแลโดยองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เกิดจากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ภาพข่าว: องค์การสวนสัตว์ประเดิมเจ้าภาพแห่งแรกในเอเชีย จัดประชุมสมาคมสวนสัตว์โลก ปี 2018

๑๓ ก.ย. ๒๐๑๘ ๑๔:๓๕

กรุงเทพฯ-13 ก.ย.-องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รศ. น.สพ.ปานเทพ รัตนากร (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งองค์การสวนสัตว์ได้รับโอกาสอันดีจากคณะกรรมการสมาคมสวนสัตว์โลกฯ ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศประจำปี 2018 ใน 3 วาระ

อสส.ยกระดับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมาคมสวนสัตว์โลก แห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย

๑๑ ก.ย. ๒๐๑๘ ๑๘:๑๓

กรุงเทพฯ-11 ก.ย.-องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนสัตว์ (อสส.) ประสบความสำเร็จการเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในระดับสากล ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระหว่างประเทศ และประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมสวนสัตว์และและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก (World Association of

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ดื่มนมโลก

๐๑ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๒:๒๔

กรุงเทพฯ-1 มิ.ย.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันดื่มนมโลก ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด นมยิ่งดื่มยิ่งดี ณ บริเวณประตู 1 สวนสัตว์ดุสิต โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ อสค. FAO สอนท. และองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

พิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้โครงการพี่เลี้ยง

๑๑ พ.ค. ๒๐๑๘ ๐๙:๔๖

กรุงเทพฯ-11 พ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วย นายบุญเลิศ พัฒนารุ่งอโนทัย ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ และนายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

ภาพข่าว: ดูแลสัตว์ป่าไทย

๒๗ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๓๐

กรุงเทพฯ-27 มี.ค.-ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น นายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร (ฝั่งขวา) กรรมการผู้จัดการ บจก.ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น และผู้อำนวยการการจัดงานวิ่ง KhaoKheow10-Season3 มอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากการจัดงานวิ่ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มี.ค. 61 ที่ผ่านมา ให้แก่ กองทุนเพื่อหมีแพนด้าเพื่อสัตว์ป่าไทย

องค์การสวนสัตว์ จัดพิธีมอบรางวัล Amazing Zoo 2017 วารีเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ

๑๓ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๖:๐๙

กรุงเทพฯ-13 ก.พ.-องค์การสวนสัตว์ องค์การสวนสัตว์ จัดพิธีมอบรางวัลประกวดคลิปวีดีโอ วารีเชียงใหม่คว้ารางวัลชนะเลิศ Amazing Zoo 2017 ด้านเศรษฐเสถียรรับรางวัลพิเศษ จากผลงานเยาวชนที่เข้าร่วมประกวด 135 ทีมทั่วประเทศ (วันที่ 13 กพ. 61) ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ประตูอู่ทอง สวนสัตว์ดุสิต รศ. น.สพ. ปานเทพ

ภาพข่าว: กรุงไทยร่วมกับสวนสัตว์ 7 แห่ง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

๑๕ ม.ค. ๒๐๑๘ ๐๙:๑๒

กรุงเทพฯ-15 ม.ค.-ธนาคารกรุงไทย นายโกศล แช่มชื่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และนายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เยี่ยมชมบูธกิจกรรมธนาคารกรุงไทยที่สวนสัตว์ดุสิต โดยธนาคารกรุงไทยร่วมกับองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมและโปรโมชั่นพิเศษที่สวนสัตว์ 7

กรุงไทยชวนเด็กเที่ยวสวนสัตว์ จัดโปรฯ บัตรผ่านประตู พร้อมมอบของที่ระลึก

๑๑ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๐:๓๐

กรุงเทพฯ-11 ม.ค.-ธนาคารกรุงไทย วันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคมนี้ ธนาคารกรุงไทยร่วมกับองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนน้องๆ เที่ยวสวนสัตว์ โดยจัดโปรโมชั่นพิเศษที่สวนสัตว์ 7 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์ขอนแก่น สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา

พงษ์ภาณุ ดึงสวนสัตว์ สร้างการท่องเที่ยวคุณภาพ เริ่มต้นสงกรานต์นี้ที่เชียงใหม่

๑๐ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๕:๕๔

กรุงเทพฯ-10 เม.ย.-กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมเตรียมการในความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวฯ และองค์การสวนสัตว์ ปลัดฯ ท่องเที่ยวกล่าวว่า องค์การสวนสัตว์มีทั้งหมด 8 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ สวนสัตว์เขาดิน,

ภาพข่าว: BRR ร่วมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยกลับคืนสู่ธรรมชาติ

๑๖ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๓๑

กรุงเทพฯ-16 มี.ค.-Feel Good Together นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (BRR) (ขวา) ได้ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์และปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยกลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพข่าว: อ.ส.พ. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก สู่ภาคตะวันออก

๒๗ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๐:๕๔

กรุงเทพฯ-27 ก.ย.-องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 24 กันยายน 2559 ทีมงานส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกเผยแพร่บทบาท อ.ส.พ. สู่การรับรู้ของประชาชนภาคตะวันออก ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี โดยมี

ภาพข่าว: ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนค่าอาหารสัตว์และพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์

๑๙ เม.ย. ๒๐๑๖ ๑๔:๑๒

กรุงเทพฯ-19 เม.ย.-สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนค่าอาหารสัตว์และพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ ให้แก่องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมี นายเบญจพล นาคประเสริฐ

ไมซ์ จับมือ องค์การสวนสัตว์ฯ จัดงาน เขาเขียวเท็น ตั้งเป้าเป็นงานธีมรันนิ่งที่สนุกที่สุด

๒๒ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๓:๓๙

กรุงเทพฯ-22 มี.ค.-Mix and Match Communication วิ่งยกก๊วน ชวนกันมาฟิน กับงานวิ่งครั้งแรกในสวนสัตว์เปิดอันดับหนึ่งแห่งเอเชีย KhaoKheow10 ปลื้มกระแสตอบรับแรงเฟร่อ! ยอดผู้สมัครเต็มจำนวน 3,000 คน ตั้งแต่วันแรกที่เปิดรับสมัคร ประกาศความพร้อมเต็มพิกัด เพื่อให้เป็นงานธีมรันนิ่งที่สนุกที่สุดในวันอาทิตย์ที่

วิ่งยกก๊วน ชวนกันมาฟิน กับงานวิ่งครั้งแรกในสวนสัตว์เปิด khaokheow10

๐๙ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๒๒

กรุงเทพฯ-9 มี.ค.-Mix and Match Communication บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ร่วมกับ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมเนรมิตงานวิ่งสุดเฮฮาที่จัดขึ้นภายในสวนสัตว์เปิดเป็นครั้งแรกของเมืองไทย khaokheow10 (เขาเขียวเท็น) ร่วมสนุกพร้อมปลุกจิตสำนึกรักสัตว์ป่าและธรรมชาติ

อพวช. จับมือ อสส. ลงนามความร่วมมือ พัฒนาการเรียนรู้การใช้ทรัพยากรสัตว์ป่า

๑๙ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๖:๓๙

กรุงเทพฯ-19 ส.ค.-ประชาสัมพันธ์ อพวช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนและประชาชน

กฟผ. จับมือ องค์การสวนสัตว์ ปลูกป่าให้ช้างคืนถิ่น บนพื้นที่ 300 ไร่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ป่าสมบูรณ์ หวังแก้ปัญหาช้างเร่ร่อน

๐๔ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๑:๑๖

กรุงเทพฯ-4 ส.ค.-Boss Media เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 นายถาวร กุลโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ปลูกป่า เพื่อช้างและสิ่งแวดล้อม ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และองค์การสวนสัตว์

ภาพข่าว: เยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช

๑๑ พ.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๓๓

กรุงเทพฯ-11 พ.ค.-องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 นางอรวรรณ ไชยพรหม หัวหน้าส่วนสารนิเทศและ ประชาสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าสัมมนาทางด้านตลาดและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนสัตว์ จำนวน 80 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์