องค์การสะพานปลา ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

รมช.ประภัตร นำทีมกระทรวงเกษตรฯ ตรวจเยี่ยมท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ผลักดันองค์การสะพานปลา หารือการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปักหมุดทำท่าบก หวังนำร่องเป็นศูนย์กระจายสินค้าสัตว์น้ำ -

๒๘ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๐๙

รมช.ประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พร้อมร่วมหารือกับองค์การสะพานปลา

องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัคร ตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา จำนวน 1 อัตรา

๒๖ เม.ย. ๒๐๒๑ ๑๓:๓๒

องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัคร ตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา จำนวน 1 อัตรา เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน 58 ปี บริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัครยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์การสะพานปลาโทรศัพท์ 02

ใกล้เปิดแล้วท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จ.ชลบุรี

๐๑ ก.ค. ๒๐๒๐ ๑๕:๓๐

กรุงเทพฯ-1 ก.ค.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เปิดเผยว่า องค์การสะพานปลาพร้อมเดินหน้า เปิดให้บริการท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จ.ชลบุรี จากการดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา เพื่อพัฒนายกระดับตลาดประมงอ่างศิลา

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ หารือประมง

๑๑ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๓๐

กรุงเทพฯ-11 ต.ค.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา และ ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย

ประภัตร เร่งรัดพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ ยกระดับให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมพื้นที่ทำเลทอง สั่งทุบหลายอาคารปรับแลนด์มาร์คใหม่หมด

๓๐ ก.ย. ๒๐๑๙ ๐๘:๕๒

กรุงเทพฯ-30 ก.ย.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 28 ก.ย. 62 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา และสะพานปลากรุงเทพ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยมี นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย

มกอช. ร่วมลงพื้นตามติด รมช.ประภัตร แก้ปัญหาปากท้องประชาชนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๐๙ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๐:๐๘

กรุงเทพฯ-9 ก.ย.-สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์

อ.ส.พ. จัดสัมมนาทบทวนการนำระบบบริหารจัดการ (EVM)

๑๗ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๑๖:๕๖

กรุงเทพฯ-17 มิ.ย.-องค์การสวนพฤกษศาสตร์ นายณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาทบทวนการนำระบบบริหารจัดการ เพื่อสร้างข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) โดยมี นายสาคร ชนะไพฑูรย์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงของกิจการโคนมแห่งประเทศไทย องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพข่าว: ธอส. - อสป. ร่วมลงนาม MOU การใช้ระบบการจัดการความรู้ออนไลน์ (KMS) และหลักสูตร E-Learning

๐๓ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๓:๑๖

กรุงเทพฯ-3 พ.ค.-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)พร้อมด้วย ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระบบ Knowledge Management System : KMS และระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง E-Learning โดยได้รับเกียรติจาก

ภาพข่าว: การประชุมคณะทำงานโครงการพี่เลี้ยง ธอส. และ อสป. ครั้งที่ 3/2561

๒๐ ก.ย. ๒๐๑๘ ๑๐:๒๐

กรุงเทพฯ-20 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และคณะทำงานองค์การสะพานปลา ในโอกาสร่วมการประชุมคณะทำงานความร่วมมือการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร

ภาพข่าว: คณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมชมศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา

๒๑ ส.ค. ๒๐๑๘ ๐๙:๑๖

กรุงเทพฯ-21 ส.ค.-ซีพีเอฟ นายพีระวัฒน์ อัศวปรานี (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกองอเมริกาเหนือ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ นำนักการทูตชำนาญการของกระทรวงฯ เยี่ยมชมและดูงานที่ท่าเทียบเรือประมง(องค์การสะพานปลา) และศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมง จังหวัดสงขลา

องค์การสะพานปลา (อสป.) โดยสำนักงานส่งเสริมการประมง สมาคมประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๐๑ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๑๖

กรุงเทพฯ-1 ส.ค.- วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 องค์การสะพานปลา (อสป.) โดยสำนักงานส่งเสริมการประมง สมาคมประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชุมชนสมอเรียง ร่วมจัดตลาดอาหารทะเลประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561

องค์การสะพานปลาจัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง และการทำประมงถูกกฎหมายและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ใช้บริการท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

๒๙ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๓:๑๕

กรุงเทพฯ-29 มิ.ย.- วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง อ.เมือง จ.ภูเก็ต พลเรือเอกเริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ กรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง และการทำประมงถูกกฎหมายและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย มี ผศ.มานพ

อสป. ร่วมกับภาคีเครือข่ายประชุมสัมมนาเพื่อแก้ปัญหาฝ่าวิกฤติราคาผลผลิตปลาน้ำจืดตกต่ำ

๒๙ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๒๘

กรุงเทพฯ-29 มี.ค.-กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การสะพานปลา (อสป.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสัตว์น้ำในจังหวัดปราจีนบุรี จัดการประชุมสัมมนาเพื่อแก้ปัญหาฝ่าวิกฤติราคาผลผลิตปลาน้ำจืดตกต่ำ ณ โชคภรณ์ประเสริฐฟาร์ม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ผศ. มานพ กาญจนบุรางกูร

ภาพข่าว: ธอส. คว้า 2 รางวัลปฏิทินดีเด่น สุริยศศิธร ครั้งที่ 38

๒๐ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๑๗

กรุงเทพฯ-20 มี.ค.-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) รับรางวัลปฏิทินดีเด่น สุริยศศิธร ครั้งที่

ภาพข่าว: ธอส.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพี่เลี้ยงกับองค์การสะพานปลา

๑๔ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๔๕

กรุงเทพฯ-14 มี.ค.-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร หรือ โครงการพี่เลี้ยง ระหว่าง ธอส.

ภาพข่าว: ธอส.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพี่เลี้ยงกับองค์การสะพานปลา

๑๓ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๓๐

กรุงเทพฯ-13 มี.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร หรือ โครงการพี่เลี้ยง

อสป. เร่งดำเนินโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา เพื่อยกระดับมาตรฐานสุขอนามัย พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี

๒๖ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๗:๕๔

กรุงเทพฯ-26 ก.พ.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การสะพานปลา (อสป.) เร่งดำเนินโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา เพื่อยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยและแก้ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำของ ท่าเทียบเรือตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(16 ตุลาคม 2560)

๑๖ ต.ค. ๒๐๑๗ ๐๘:๐๐

กรุงเทพฯ-16 ต.ค.-อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 05.00 น. รมว. ก. เกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงาน ระบบตรวจ สอบย้อนกลับสินค้าประมงไทย ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ณ องค์การสะพานปลาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 09.00 น. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานแถลงข่าวผลงานวิจัย

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(16 ตุลาคม 2560)

๑๕ ต.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๐๐

กรุงเทพฯ-15 ต.ค.-อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 05.00 น. รมว. ก. เกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงาน ระบบตรวจ สอบย้อนกลับสินค้าประมงไทย ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ณ องค์การสะพานปลาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 09.00 น. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานแถลงข่าวผลงานวิจัย

รมว. ก. เกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงาน ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมงไทย ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร

๑๒ ต.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๑๐

กรุงเทพฯ-12 ต.ค.-กรมประมง วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ องค์การสะพานปลาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมติดตามและทำข่าวการลงพื้นที่ของ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ