อนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ไทยคม แต่งตั้ง ปฐมภพ สุวรรณศิริ ดำรงตำแหน่ง CEO มีผล 1 ม.ค. 65

๓๐ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๕:๐๗

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต่อจากนายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ที่จะเกษียณอายุงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไปนายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยคม กล่าวว่า

ภาพข่าว: PLANET เตรียมพร้อมรับเปิดเสรีดาวเทียม

๒๕ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๑๑:๓๐

กรุงเทพฯ-25 ธ.ค.-แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย คุณประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ (กลาง) ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร คุณเทรเวอร์ ทอมสัน (ที่ 3 จากซ้าย ) รองประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี บมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย

บมจ.ไทยคม แสดงความเห็นต่อ มติ ครม.

๒๖ ก.พ. ๒๐๑๙ ๑๑:๕๑

กรุงเทพฯ-26 ก.พ.-ไทยคม บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) โดยนายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แสดงความเห็น ต่อมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ว่าด้วยเรื่องแนวทางการบริหารจัดการดาวเทียมหลังสิ้นสุดสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศในปี 2564 และเรื่องการอนุมัติให้

ภาพข่าว: กลุ่มอินทัช ร่วมแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน

๐๖ ก.ย. ๒๐๑๘ ๑๗:๓๑

กรุงเทพฯ-6 ก.ย.- กลุ่มอินทัช ประกอบด้วย บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) โดยนายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม (คนที่ 4 จากซ้าย) และนายวิชัย กิตติวิทยากุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บมจ.อินทัช

ภาพข่าว: ไทยคม จับมือ กองทัพเรือ และ ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง พัฒนา UAV ขยายขอบเขตการสำรวจในพื้นที่อ่าวไทย

๑๒ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๑๙

กรุงเทพฯ-12 ก.ค.-ไทยคม บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) โดย นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ และ นายกรณรงค์ ถึงฝั่ง บริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนา การควบคุม สั่งการ

ไทยคม แต่งตั้ง อนันต์ แก้วร่วมวงศ์ เป็น CEO คนใหม่

๒๙ มี.ค. ๒๐๑๘ ๐๙:๓๑

กรุงเทพฯ-29 มี.ค.-ไทยคม บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (THCOM) ประกาศแต่งตั้ง นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท แทน นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

ภาพข่าว: อินทัช ฉลองครบรอบ 34 ปี

๐๒ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๗:๓๕

กรุงเทพฯ-2 ส.ค.-โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการ, นายเอนก พนาอภิชน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ พร้อมทั้งกรรมการและผู้บริหารจากบริษัทในกลุ่มอินทัช ประกอบด้วยนายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการ, นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์

ภาพข่าว: อินทัช ฉลองครบรอบ 34 ปี

๑๘ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๓๐

กรุงเทพฯ-18 ก.ค.-โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการ, นายเอนก พนาอภิชน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ พร้อมทั้งกรรมการและผู้บริหารจากบริษัทในกลุ่มอินทัช ประกอบด้วยนายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการ, นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์

ภาพข่าว: สมาคมผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตไทย (TISPA) เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๐๒ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๐๖

กรุงเทพฯ-2 มี.ค.-มายด์ พีอาร์ เมื่อเร็วๆนี้ สมาคมผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตไทย (TISPA) โดย นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ประธานสมาคมฯ (ที่ 4 จากซ้าย) และนางมรกต กุลธรรมโยธิน บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) อุปนายกสมาคมฯ(ที่ 3จากซ้าย) พร้อมด้วยกรรมการ สมาคมฯ

ภาพข่าว: เอไอเอส ก้าวสู่ปีที่ 27

๐๖ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๔๒

กรุงเทพฯ-6 ต.ค.-เอไอเอส นายวิทิต ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เป็นประธานในพิธีทำบุญบริษัทฯ เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 27 ของการให้บริการ โดยมีผู้บริหารเข้าร่วม อาทิ คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส , คุณฟิลิป เชียง ชองแทน

ภาพข่าว: ซีเอส ล็อกซอินโฟ ร่วมกับบริษัทในกลุ่มอินทัช ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านคอร์รัปชั่น ณ ท้องสนามหลวง

๑๖ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๖:๔๑

กรุงเทพฯ-16 ก.ย.-ซีเอส ล็อกซอินโฟ อนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) นำทีมตัวแทนพนักงาน ซีเอส ล็อกซอินโฟ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานร่วมพลังการต่อต้านคอร์รัปชั่น เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 ณ ท้องสนามหลวง

บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย จัดแสดงผลิตภัณฑ์ในงาน Intouch Group 2016 Half Year Analyst Meeting

๐๒ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๔:๑๙

กรุงเทพฯ-2 ก.ย.-เทเลอินโฟ มีเดีย บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ จัดงาน Intouch Group 2016 Half Year Analyst Meeting โดยมีคุณอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ เป็นผู้แถลงข้อมูลการดำเนินงานของซีเอส ล็อกซอินโฟ และบริษัทในเครือ ภายในงานบมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย

Sharing Digital Experiences by CS LOXINFO สุดยอดทอล์คโชว์โซลูชั่นไอซีทีเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย โดย ซีเอส

๑๙ ก.พ. ๒๐๑๖ ๑๖:๕๐

กรุงเทพฯ-19 ก.พ.-ซีเอส ล็อกซอินโฟ ซีเอส ล็อกซอินโฟ สร้างปรากฏการณ์ใหม่แก่วงการไอซีทีไทย ด้วยการจัดงาน Sharing Digital Experiences by CS LOXINFO ครั้งแรกในประเทศไทยกับสุดยอดทอล์คโชว์โซลูชั่นด้านไอซีทีเต็มรูปแบบ ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ งานนี้อัดแน่นไปด้วยสาระ และความสนุก

ภาพข่าว: ซีเอส ล็อกซอินโฟ จัดงาน Sharing Digital Experiences by CS LOXINFO

๑๕ ก.พ. ๒๐๑๖ ๑๔:๑๗

กรุงเทพฯ-15 ก.พ.-ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ ซีเอส ล็อกซอินโฟ จัดงาน Sharing Digital Experiences by CS LOXINFOสุดยอดทอล์คโชว์โซลูชั่นไอซีทีเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย อนันต์ แก้วร่วมวงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ

งาน Sharing Digital Experiences by CS LOXINFO

๑๒ ม.ค. ๒๐๑๖ ๐๙:๕๖

กรุงเทพฯ-12 ม.ค.-ดีซี คอนซัลแทนส์ฯ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมงาน Sharing Digital Experiences by CS LOXINFO ครั้งแรก!! กับสุดยอดทอล์คโชว์โซลูชั่นด้านไอทีเต็มรูปแบบ โดย คุณอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) และ

นำร่องไอซีทีชุมชนลำปาง ซีเอส ล็อกซอินโฟ เดินหน้าลุยติดตั้ง หวังเพิ่มศักยภาพ ต่อยอดการเรียนรู้สู่ชุมชน

๐๘ ธ.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๕๒

กรุงเทพฯ-8 ธ.ค.-cs loxinfo นำร่องไอซีทีชุมชนลำปาง ซีเอส ล็อกซอินโฟ เดินหน้าลุยติดตั้ง หวังเพิ่มศักยภาพ ต่อยอดการเรียนรู้สู่ชุมชน บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) นำโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และ นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ภาพข่าว: ซีเอส ล็อกซอินโฟ แบ่งปันความรู้เพื่อสังคมสู่ กศน.

๒๒ ก.ย. ๒๐๑๕ ๑๑:๑๙

กรุงเทพฯ-22 ก.ย.-ซีเอส ล็อกซอินโฟ นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตห้วยขวาง จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้ โครงการ SMART CLICK คิดสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน

บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย ร่วมสานต่อโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ด้านไอที โดยการพัฒนาอาชีพ Call Center

๑๔ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๖:๑๒

กรุงเทพฯ-19 ส.ค.-เทเลอินโฟ มีเดีย เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา จากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ซีเอส ล็อกซอินโฟ จัดงาน Talk Show ในหัวข้อ รู้ทันลูกติดเน็ต

๒๔ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๑๙

กรุงเทพฯ-24 ก.ค.-ซีเอส ล็อกซอินโฟ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ผ้ให้บริการด้านไอซีที (ICT Service Provider) ชั้นนำของประเทศไทย โดย คุณอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ตระหนักถึงการรู้เท่าทันการใช้อินเทอร์เน็ต ในยุค สังคมก้มหน้า จึงมีแนวคิดในการจัดทำพ็อคเก็ตบุ๊ค

ทีวีไกด์: รายการ เป็นเงิน เป็นทอง CS loxinfo ผู้สนับสนุนบริการ IT ยุคดิจิตอล ตอนที่ 1

๒๓ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๔๔

กรุงเทพฯ-23 ก.ค.-ดีสิ ครีเอชั่น รายการเป็นเงิน เป็นทอง อาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 นี้เป็นตอน SPA สร้างมาตราฐานสปาไทย สู่.ระดับโลก ตอนที่ 1 สำหรับ วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม นี้ พบกับ คุณอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

ซีเอส ล็อกซอินโฟ จับมือทีเค ปาร์ค จัดทอล์คโชว์ รู้ทันลูกติดเน็ต เพื่อมุ่งส่งเสริมภูมิคุ้มกันการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างรู้เท่าทันในยุคสังคมก้มหน้า

๑๖ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๑:๐๔

กรุงเทพฯ-16 ก.ค.-ซีเอส ล็อกซอินโฟ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ขอเชิญชวนพ่อแม่ที่กำลังประสบปัญหาลูกติดอินเทอร์เน็ต เข้าฟังทอล์คโชว์ในหัวข้อ รู้ทันลูกติดเน็ต ภายใต้แนวคิดของคุณอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ซีเอส ล็อกซอินโฟ จับมือ Rapid Cloud และ HP ให้บริการ RapidCRM เพื่อธุรกิจขนาดย่อม ขีดความสามารถบนเทคโนโลยีคลาวด์ทัดเทียมระบบขนาดใหญ่

๐๘ ก.ค. ๒๐๑๕ ๐๙:๕๖

กรุงเทพฯ-8 ก.ค.-ซีเอส ล็อกซอินโฟ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) โดยคุณอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ลงนามความร่วมมือกับบริษัท RapidCloud International plc. และบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) ออกบริการ RapidCRM

ภาพข่าว: ซีเอส ล็อกซอินโฟ ทุ่ม 350 ล้าน เปิด ดาต้า เซ็นเตอร์ แห่งใหม่ เดอะ คลาวด์ ดาต้า เซ็นเตอร์

๒๘ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๕:๐๐

กรุงเทพฯ-28 ส.ค.-ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ ซีเอส ล็อกซอินโฟ ทุ่ม 350 ล้าน เปิด ดาต้า เซ็นเตอร์ แห่งใหม่เดอะ คลาวด์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (THE CLOUD DATA CENTER) อนันต์ แก้วร่วมวงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ สุรศักดิ์ อุทโยภาศ (ขวา)

CS LOXINFO จับมือ Adasoft และ Advice Holdings Group ส่ง มอร์ (more ) ซอฟต์แวร์คนไทย พลิกโฉมระบบจัดการร้านค้าผ่าน Tablet เสริมศักยภาพ SMEs สู่

๑๔ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๒:๑๔

กรุงเทพฯ-14 ส.ค.-ซีเอส ล็อกซอินโฟ นายวิษณุพงษ์ วงศ์วาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอด้าซอฟท์ จำกัด นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) และนายพรเทพ วัชรอำนวย รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด)

ซีเอส ล็อกซอินโฟ จัดงานแถลงข่าว ดาต้า เซ็นเตอร์ แห่งใหม่ THE CLOUD DATA CENTER

๑๓ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๐:๔๑

กรุงเทพฯ-13 ส.ค.-ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เตรียมจัดงานแถลงข่าว ดาต้า เซ็นเตอร์ แห่งใหม่ THE CLOUD DATA CENTER (เดอะ คลาวด์ ดาต้า เซ็นเตอร์) ศูนย์รับฝากคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล ที่ใหม่ ทันสมัย และมีระบบความปลอดภัยสูงสุด

สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย (TISPA) ขานรับงาน INET Bangkok 2013

๑๒ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๑๐:๐๒

กรุงเทพฯ-12 มิ.ย.-ซีเอส ล็อกซอินโฟ นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ในฐานะนายกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย (TISPA) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ (CS LOXINFO) เปิดเผยว่า สถานการณ์ของธุรกิจอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยในขณะนี้ ถือเป็นการครอบครองตลาดโดยกลุ่มโทรคมนาคมรายใหญ่

ซีเอส ล็อกซอินโฟ คว้ารางวัลหน่วยงานเอกชนดีเด่นชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทภาคีเครือข่ายร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

๑๔ มี.ค. ๒๐๑๓ ๑๑:๒๒

กรุงเทพฯ-14 มี.ค.-CS LOXINFO ซีเอส ล็อกซอินโฟ คว้ารางวัลหน่วยงานเอกชนดีเด่นชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทภาคีเครือข่ายร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เขตพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง จากงานวันคล้ายสถาปนาสำนักงาน กศน. ปี 2556 นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: ซีเอส ล็อกซอินโฟ คว้ารางวัลหน่วยงานเอกชนดีเด่นชนะเลิศอันดับ 1

๑๑ มี.ค. ๒๐๑๓ ๑๗:๑๐

กรุงเทพฯ-11 มี.ค.-ซีเอส ล็อกซอินโฟ ซีเอส ล็อกซอินโฟ คว้ารางวัลหน่วยงานเอกชนดีเด่นชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทภาคีเครือข่ายร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เขตพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง จากงานวันคล้ายสถาปนาสำนักงาน กศน. ปี 2556 นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด

ภาพข่าว: CloudHR เทคโนโลยีล้ำด้านบุคคลจาก CS LOXINFO ที่สะท้อนผู้นำ One Stop ICT Service

๐๒ ธ.ค. ๒๐๑๒ ๑๗:๔๕

กรุงเทพฯ-2 ธ.ค.-CS LOXINFO นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ Managing Director นายสมชาย กิตติชัยกุลกิจ Senior Marketing Director บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) จับมือลงนามในสัญญาร่วมกับ นายสมชาย กิติภรณ์ Chief Executive Officer นายเมธา ทองย้อย Sales and Marketing Director บริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด