อนุทิน ชาญวีรกูล ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ยูนิลีเวอร์ สานต่อพันธกิจด้านความยั่งยืน ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสร้างโลกที่น่าอยู่ บริจาคชุด CPE จำนวน 3,000

๒๔ ส.ค. ๒๐๒๒ ๑๖:๑๘

ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย บริจาคชุด CPE 3,000 ชุด ให้กับกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งมอบไปยังบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ

นายชาตรี จันทรงาม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง กลุ่มทิสโก้ รับรางวัล Best CFO (Chief Financial Officer) ในกลุ่มธุรกิจการเงินต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากงานประกาศรางวัล IAA Awards for Listed Companies 2021 จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตร

TISCO คว้า Best CFO 3 ปีซ้อน

๑๙ ก.ค. ๒๐๒๒ ๑๔:๓๕

รองนายกฯ และ รมว.สธ. มอบโล่ขอบคุณ CPF สนับสนุนอาหารคุณภาพปลอดภัย ให้ทีมแพทย์-ปชช. สะท้อนภารกิจเพื่อชาติสู้โควิด-19

๒๘ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๓๙

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ 100 หน่วยงาน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ซึ่ง บริษัท

อีกหนึ่งพลังยืนหยัดเคียงคู่คนไทย ฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกัน กลุ่มทรู รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ให้การสนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

๒๗ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๑๕

นายอนุทิน ชาญวีรกูล (ซ้าย) รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่กลุ่มทรู โดยนายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ (ขวา) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านรัฐกิจสัมพันธ์

กรุงไทยมอบเงินบริจาคโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19

๐๘ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๓๓

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย มอบเงินบริจาคจำนวน 2,112,955 บาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล

รองนายกรัฐมนตรีไทยให้เกียรติเยี่ยมชมสำนักงานหัวเว่ย พร้อมแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

๐๒ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๕:๓๑

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ให้เกียรติเยือนบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และเข้าร่วมการประชุมออนไลน์กับนายเคน หู ประธานกรรมการบริหารแบบหมุนเวียนตามวาระของหัวเว่ย

ธนาคารกรุงเทพ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนภารกิจบริการประชาชนผ่าน 'Call Center หมอพร้อม' เพิ่มช่องทางเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

๒๐ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๕๘

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแสดงความขอบคุณธนาคาร ในโอกาสร่วมสนับสนุน 'Call Center หมอพร้อม'

วว.ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกร

๐๗ ต.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๔๕

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก โอกาสนี้ ศ. (วิจัย)

Call Center ธนาคารไทยพาณิชย์รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงสาธารณสุข

๐๖ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๕๔

กระทรวงสาธารณสุขโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Call Center) โดยมีนายภานุ โชติประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Corporate Banking 2