อนุพงศ์ อวิรุทธา ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

SBIC SPU ONLINE ถ่ายทอดความรู้ Design Thinking นักบริหารกรมทางหลวง

๒๐ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๓๐

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ (SBIC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร

บริการวิชาการ! ศูนย์ SBIC SPU ถ่ายทอดความรู้ออนไลน์ Systematic Thinking บริษัท TQM จำกัด (มหาชน)

๐๓ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๑๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา ผู้อำนวยศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ(SBIC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี ฮะมะณี อาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการเงินและงบประมาณ ศูนย์ SBIC

Exclusive Class! SBIC SPU จัดอบรมออนไลน์ Coaching Mentoring สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๑๓ ก.ย. ๒๐๒๑ ๐๘:๔๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา ผู้อำนวยศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ(SBIC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาหัวหน้างาน (Coaching Mentoring) วิถีผู้นำยุคใหม่สู่การบริหารทีมที่มีประสิทธิภาพ

SBIC SPU ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจ

๐๑ เม.ย. ๒๐๒๑ ๑๗:๑๒

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ (SBIC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ Power of 4 ให้กับผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจ ในโครงการ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจ ณ โรงแรม Grand Richmond จังหวัดนนทบุรี

DBD Brings Your Business to the Next Level By SBIC SBS SPU

๑๒ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๑:๐๖

ผศ.ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ(SBIC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงาน DBD Brings Your Business to the Next Level กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการสู่ความเป็นมืออาชีพ ให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมี นายทศพล ทังสุบุตร

กรุงเทพฯ-26 มิ.ย.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผศ.ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ(SBIC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในฐานะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์และการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจดิจิทัล โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563 ณ Mayfair Grand Ballroom,Fl.11 The Berkeley Hotel (Pratunam)

SBIC SPU บริการวิชาการสู่สังคม

๒๖ มิ.ย. ๒๐๒๐ ๑๗:๑๗

ผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ถ่ายทอดความรู้สู่สังคม Digital Business Transformation

๑๑ ก.พ. ๒๐๑๙ ๑๖:๑๕

กรุงเทพฯ-11 ก.พ.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ถ่ายทอดความรู้ Digital Business Transformation แก่คณะผู้บริหาร การประปานครหลวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. อนุพงศ์ อวิรุทธา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ

ภาพข่าว: ผู้บริหารสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล ม.ศรีปทุม ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนา การสร้างเครือข่ายธุรกิจรับฝากเก็บให้รุ่ง มุ่งไทยแลนด์ 4.0

๐๘ ต.ค. ๒๐๑๘ ๐๘:๕๕

กรุงเทพฯ-8 ต.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(ขวาสุด) ได้รับเกียรติจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาหัวข้อเรื่อง การสร้างเครือข่ายธุรกิจรับฝากเก็บให้รุ่ง มุ่งไทยแลนด์

ภาพข่าว: คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ถ่ายทอดความรู้ Born Global Business Model สู่ผู้ประกอบการธุรกิจ Startup

๒๘ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๕๘

กรุงเทพฯ-28 ส.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม เป็นวิทยากรอบรม ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับสื่อดิจิทัลสำหรับการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการใหม่ ธุรกิจ Startup ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุกิจดิจิทัล

คณะบริหารธุรกิจ SPU สร้างแรงบันดาลใจ เปิดเวทีเสวนา Management Talk #3 ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

๒๔ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๔๐

กรุงเทพฯ-24 ก.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดร.มุกดาฉาย แสนเมือง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ และ ผศ.ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผนึกกำลังจัดกิจกรรมเสวนา เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โครงการManagement Talk ครั้งที่ 3

ออนไลน์อย่างไรให้ได้ตังค์ Digital Business Talk: Real Case Real Experience โดย ผศ.ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา คณะบริหารธุรกิจ

๑๑ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๔๒

กรุงเทพฯ-11 พ.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวต้อนรับ นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Digital Business Talk: Real Case Real Experience หัวข้อ

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ร่วม สัมมนาและWORKSHOP (ฟรี) โอกาสในการสร้างแบรนด์ให้ปัง!

๐๒ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๕:๔๐

กรุงเทพฯ-2 เม.ย.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วม สัมมนาและWORKSHOP (ฟรี) โอกาสในการสร้างแบรนด์ให้ปัง! ที่ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลต้องรู้ วิทยากร โดย คุณธานี โอฬารรัตน์มณี / ผศ.ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา คุณกวิน แย้มประเสริฐ / คุณเชิดศักดิ์

SPU : ติดอาวุธผู้ประกอบการ หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม รับเชิญเป็นวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ในงาน PG, business alliance train SMEs in 'Retail Business

๒๖ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๒:๔๔

กรุงเทพฯ-26 ก.ย.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผศ.ดร. อนุพงศ์ อวิรุทธา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการธุรกิจดิจิทัล

SPU: การใช้ Google Map ในการโปรโมทธุรกิจ

๒๖ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๒:๑๑

กรุงเทพฯ-26 ก.ย.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในอดีตการที่จะบอกว่าธุรกิจของเราอยู่ตรงจุดไหนดูว่าจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ต้องหากระดาษมาวาดรูป วาดออกมาก็ไม่ค่อยจะละเอียด คนขับก็ขับไปหลงไป

SPU: คณะบริหารธุรกิจ SPU ผนึกกำลังสร้างแรงบันดาลใจ เปิดเวทีเสวนา Management Talk #2 ผู้ประกอบการยุคไทยแลนด์

๒๗ ก.ค. ๒๐๑๗ ๐๙:๐๘

กรุงเทพฯ-27 ก.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผศ.ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการและผศ.ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผนึกกำลังจัดกิจกรรมเสวนา เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริงโครงการ Management Talk ครั้งที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง

ภาพข่าว: SPU : ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม การพัฒนาทางด้านสมองทั้งสองซีก ทั้งความคิดสร้างสรรค์ และความคิดเชิงระบบ

๒๙ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๐๘:๔๘

กรุงเทพฯ-29 มิ.ย.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผศ.ดร. อนุพงศ์ อวิรุทธา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคมได้รับเชิญจากการปะปานครหลวง ให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง การพัฒนาทางด้านสมองทั้งสองซีก ทั้งความคิดสร้างสรรค์ และความคิดเชิงระบบ

ภาพข่าว: SPU : สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่ครบเครื่องเรื่องบริหาร ก้าวทันโลกธุรกิจ กับ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ในงาน Business Idea for

๒๘ พ.ย. ๒๐๑๔ ๑๓:๓๓

กรุงเทพฯ-28 พ.ย.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา ห้วหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ(คนที่7จากซ้าย)พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ จัดกิจกรรมโครงการ Business Idea for Success เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการทำธุรกิจและฝึกปฏิบัติจริง ทำงานจริง