อภิชาต รมยะรูป ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ถวายเครื่องสักการะพระเถระผู้ใหญ่ 16 รูป เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2562 ตามประเพณีปฏิบัติประจำทุกปี

๑๕ ส.ค. ๒๐๑๙ ๑๑:๓๔

กรุงเทพฯ-15 ส.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมถวายมุทิตาธรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 46 แด่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ปี

๐๖ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๑๕:๒๐

กรุงเทพฯ-6 มิ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร ในฐานะประธานฝ่ายฆราวาส ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ นายโชคชัย นิลเจียรสกุล กรรมการธนาคาร และนายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

๑๒ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๓:๔๘

กรุงเทพฯ-12 เม.ย.-ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการ นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการธนาคาร หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร ดร.ทวีลาภ

ธนาคารกรุงเทพ บำรุงขวัญ-กำลังใจทหารผ่านศึก ตำรวจ และอาสาสมัคร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

๐๔ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๑:๔๖

กรุงเทพฯ-4 เม.ย.-ธนาคารกรุงเทพ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการธนาคาร หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยทหาร ตำรวจ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ถวายเครื่องสักการะพระเถระผู้ใหญ่ 19 รูป เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2561 ตามประเพณีปฏิบัติประจำทุกปี

๒๑ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๐๐

กรุงเทพฯ-21 ส.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากขวา) หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร (ที่ 3 จากซ้าย) ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท (ซ้ายสุด) พร้อมผู้บริหารและพนักงาน

ภาพข่าว: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงภาพ 'จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่

๑๐ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๐๗

กรุงเทพฯ-10 ส.ค.-ธนาคารกรุงเทพ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงาน 'นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง' ครั้งที่ 40 พุทธศักราช 2561 และประทานรางวัลแก่ศิลปินผู้ชนะการประกวด พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการ โดยมี หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมถวายมุทิตาธรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 45 แด่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ปี

๐๔ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๓:๒๕

กรุงเทพฯ-4 มิ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร ในฐานะประธานฝ่ายฆราวาส (ที่ 5 จากขวา) ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 5 จากซ้าย) นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท (ที่ 4 จากขวา) พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ เยี่ยมให้กำลังใจบำรุงขวัญทหารผ่านศึก ตำรวจ และอาสาสมัคร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

๐๓ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๐:๕๓

กรุงเทพฯ-3 เม.ย.-ธนาคารกรุงเทพ ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมผู้ป่วยทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครที่บาดเจ็บหรือพิการ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ มอบวิทยุแดงสนับสนุนภารกิจกองทัพภาคที่ 4 สร้างความแข็งแรงเครือข่ายประชาชนพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคใต้

๐๓ ต.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๑๙

กรุงเทพฯ-3 ต.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 5 จากซ้าย) และนางจินดา วงศ์สุวรรณวารี ผู้จัดการภาคใต้ 1 (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมผู้จัดการสาขาในพื้นที่ภาคใต้ 1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบวิทยุเครื่องแดง จำนวน 100 เครื่อง แก่ พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 (ที่ 5

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ถวายเครื่องสักการะพระเถระผู้ใหญ่ 22 รูป เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2560 ตามประเพณีปฏิบัติประจำทุกปี

๑๘ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๗:๐๕

กรุงเทพฯ-18 ก.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมถวายมุทิตาธรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 44 แด่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ปี

๑๔ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๑:๓๓

กรุงเทพฯ-14 มิ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร (กลาง) นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท (ที่ 5 จากขวา) นายสงคราม สกุลพราหมณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 5 จากซ้าย) และนางสาวธัญฑิกา โพธิสมภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากขวา) พร้อมผู้บริหารและพนักงาน

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ถวายเก้าอี้ และร่มสนาม เพื่อใช้ในกิจการภายในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๓๑ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๓:๕๖

กรุงเทพฯ-31 พ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) นางปฏิมา ชวลิต เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President สายงานทรัพยากรบุคคล (ที่ 2 จากขวา) นายยุทธพงษ์ ภูมิบ่อพลับ ผู้จัดการภาคนครหลวง 4 สายลูกค้าบุคคล (ซ้าย) และนางศิริกุล ไชยสิงห์ ผู้จัดการสาขาวรจักร (ขวา)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทย สาขาทั่วประเทศจัดโต๊ะหมู่เชิญชวนลูกค้าร่วมสรงน้ำพระ

๑๗ เม.ย. ๒๐๑๗ ๐๙:๔๑

กรุงเทพฯ-17 เม.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายปิติ สิทธิอำนวย รองประธานกรรมการธนาคาร นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการธนาคาร หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร และ นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: เปิดตัวหนังสือ 30 ปี ข้างคลองคันนายาว โดยเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

๐๕ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๕:๓๖

กรุงเทพฯ-5 เม.ย.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คนที่ 2 จากซ้าย) นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 3 จากซ้าย) อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ (คนกลาง)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ส่งมอบอาคารเรียน 'ธนาคารกรุงเทพแห่งที่ 29 ให้กับ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ

๐๙ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๗:๐๐

กรุงเทพฯ-9 มี.ค.-ธนาคารกรุงเทพ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร (ที่ 6 จากขวา) นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วย ผู้จัดการใหญ่ (ที่ 5 จากซ้าย) และนางปฏิมา ชวลิต เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President สายงานทรัพยากรบุคคล (ที่ 4 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ มอบเงินสนับสนุน 1 ล้านบาท พร้อมจัดนิทรรศการ 'ใต้ร่มพระบารมี เพื่อหัวใจไทย วันหัวใจโลก

๐๑ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๔:๔๑

กรุงเทพฯ-1 ก.พ.-ธนาคารกรุงเทพ นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (กลางซ้าย) พร้อมนายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท (ที่ 2 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แก่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทย สาขาทั่วประเทศจัดโต๊ะหมู่เชิญชวนลูกค้าร่วมสรงน้ำพระ

๑๒ เม.ย. ๒๐๑๖ ๑๕:๐๖

กรุงเทพฯ-12 เม.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการธนาคาร นายชาญ โสภณพนิช กรรมการธนาคาร ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการธนาคาร หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการธนาคาร และนายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลใน 2 โอกาสสำคัญ ร่วมกับวัดพระราม 9 จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

๒๙ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๐๗

กรุงเทพฯ-29 มี.ค.-ธนาคารกรุงเทพ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร ในฐานะประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมนายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรม 'โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศล' ที่บมจ.ธนาคารกรุงเทพเป็นเจ้าภาพร่วมกับวัดพระราม

ภาพข่าว: คณะกรรมการและผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒๒ ก.พ. ๒๐๑๖ ๑๙:๕๓

กรุงเทพฯ-22 ก.พ.-ธนาคารกรุงเทพ นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร นำคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล นายปิติ สิทธิอำนวย นายอมร จันทรสมบูรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ นำโดย นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และนางสุภัททา สังสิทธิ ผู้จัดการฝ่ายประธานกรรมการธนาคาร

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระสังฆราชสปป.ลาว ณ วัดองค์ตื้อ นครเวียงจันทน์

๒๗ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๔:๐๓

กรุงเทพฯ-27 พ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (แถวล่าง กลาง) นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการธนาคาร (แถวล่าง ที่ 4 จากซ้าย) หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร (แถวล่าง ที่ 4 จากขวา) นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (แถวล่าง ที่ 3 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย จัดนิทรรศการ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อหัวใจไทย วันหัวใจโลก

๑๔ ต.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๐๓

กรุงเทพฯ-14 ต.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) และนายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (กลาง)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ส่งมอบอาคารปฏิบัติการและหอพัก แก่โครงการผลิตวิศวกรยานยนต์ มธ. ศูนย์พัทยา

๑๐ ก.ย. ๒๐๑๕ ๑๕:๓๖

กรุงเทพฯ-10 ก.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 5 จากซ้าย) พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช กรรมการธนาคาร (ที่ 4จากซ้าย) นางเกศินี วิฑูรชาติ กรรมการธนาคาร (ที่ 4 จากขวา) นายพรเทพ พรประภา กรรมการธนาคาร (ที่ 3 จากขวา) และนายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ถวายเครื่องสักการะพระเถระผู้ใหญ่ 22 รูป เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2560 ตามประเพณีปฏิบัติประจำทุกปี

๑๘ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๕๖

กรุงเทพฯ-18 ก.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย สาขาทั่วประเทศ จัดโต๊ะหมู่สรงน้ำพระรับรองลูกค้า

๑๐ เม.ย. ๒๐๑๕ ๑๗:๐๓

กรุงเทพฯ-10 เม.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์ ประธานกรรมการบริหาร นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการธนาคาร และนายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมสืบสานประเพณีไทยในเทศกาลสงกรานต์ ให้ผู้บริหาร พนักงาน

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 6.50 บาท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

๐๒ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๔:๓๖

กรุงเทพฯ-2 มี.ค.-ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท พร้อมกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 22 ในวันที่ 10 เมษายน 2558 นายอภิชาต รมยะรูป เลขานุการบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ แต่งตั้งกรรมการธนาคาร อรุณ จิรชวาลา

๓๐ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๔:๕๗

กรุงเทพฯ-30 ม.ค.-ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพ ประกาศแต่งตั้งกรรมการธนาคาร อรุณ จิรชวาลา มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 นายอภิชาต รมยะรูป เลขานุการบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 มีมติแต่งตั้งนายอรุณ จิรชวาลา

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดงานครบรอบ 24 ปี รายการเพื่อนคู่คิด นำผู้ประกอบการออกร้านสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจเอสเอ็มอี

๑๙ พ.ย. ๒๐๑๓ ๑๘:๐๘

กรุงเทพฯ-19 พ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (กลาง) ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการธนาคาร (ที่ 2 จากซ้าย) ดร.รุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษา (ที่ 3 จากขวา) นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา)

ภาพข่าว: คณะกรรมการและผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพฯ ณ รพ.จุฬาฯ

๒๔ ธ.ค. ๒๐๑๒ ๑๓:๓๗

กรุงเทพฯ-24 ธ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร (กลาง) ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการธนาคาร (ที่ 4 จากซ้าย) นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการธนาคาร (ที่ 4 จากขวา) นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ได้รับเกียรติบัตร จิตอาสาทำดี มีคนเห็น ในโครงการ ส่งต่อความดี.ไม่มีวันหมด

๓๐ ธ.ค. ๒๐๑๑ ๑๓:๔๖

กรุงเทพฯ-30 ธ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนธนาคารรับมอบเกียรติบัตร จิตอาสาทำดี มีคนเห็น ในโครงการ ส่งต่อความดี.ไม่มีวันหมด จากนางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ซ้าย)