อภิญญา สุจริตตานันท์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

กสร. เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเลิกจ้างจากสถานการณ์โควิด 19 เพื่อเป็นช่องทางให้คำปรึกษา

๒๘ ก.ย. ๒๐๒๐ ๑๔:๓๔

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเลิกจ้างจากสถานการณ์โรคโควิด 19 เพื่อเป็นกลไกในการทำงานเชิงรุก ซึ่งจะเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์การเลิกจ้าง พร้อมให้คำปรึกษา ช่วยเหลือนายจ้าง-ลูกจ้างได้เข้าถึงสิทธิตามกฎหมายมากยิ่งขึ้นนายอภิญญา สุจริตตานันท์