อภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนโครงการพัฒนาความรู้ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ต่อเนื่องปีที่ 13 หลักสูตร เปิดโลก Digital Money

๐๖ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๕๙

กรุงเทพฯ-6 ส.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร (ที่ 6 จากขวา) นางสาวธัญฑิกา โพธิสมภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 5 จากขวา) และนายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (ที่ 4 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,500,000

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สาขาประเทศญี่ปุ่น ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง ประจำปี

๒๓ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๑๘

กรุงเทพฯ-23 ส.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายทวี พวงเกตุแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ผู้จัดการทั่วไปสาขาในประเทศญี่ปุ่น และผู้จัดการสาขาโตเกียว นายวรท สามโกเศศ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President และผู้จัดการสาขาโอซาก้า และนายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชน สถาบันอิศรา พัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในวงการสื่อมวลชน

๐๕ พ.ค. ๒๐๑๗ ๐๙:๒๖

กรุงเทพฯ-5 พ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากขวา) นางสาวธัญฑิกา โพธิสมภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) นางปฏิมา ชวลิต เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President สายทรัพยากรบุคคล (ขวา) และนายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนงานดินเนอร์ทอล์ค วันนักข่าว 2560 ฉลองครบ 62 ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๒๑ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๐๗

กรุงเทพฯ-21 มี.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ (ที่ 2 จากขวา) และนายสุวิทย์ อินทรเฉลิม (ขวา) เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice Presidentฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) แก่นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สาขาประเทศอินโดนีเซีย ต้อนรับ ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง

๓๑ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๒๘

กรุงเทพฯ-31 ส.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายชลิต เตชัสอนันต์ ผู้จัดการทั่วไปสาขาอินโดนีเซีย นายนิฎฐพงษ์ เสนะวงศ์ และนางสาวอุดมทรัพย์ ศรีโรจนกุล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปสาขาอินโดนีเซีย พร้อมนายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนโครงการพัฒนาความรู้ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ต่อเนื่องปีที่ 11หลักสูตรความรู้เศรษฐกิจสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณ 1.5

๑๖ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๒๔

กรุงเทพฯ-16 ส.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (กลาง) นางสาวธัญฑิกา โพธิสมภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) และนายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจำนวน

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ มอบเงิน 1 ล้านบาท สนับสนุน การจัดทำหนังสือบทกวีชุด 30ปี ข้างคลองคันนายาว

๒๖ ก.ค. ๒๐๑๖ ๐๙:๒๑

กรุงเทพฯ-26 ก.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) นายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (ที่ 2 จากซ้าย) และนายสุเมธ ชินรักษา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิธีการสินเชื่อ2 ศูนย์ปฏิบัติการเอกสารและพิธีการสินเชื่อ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดสัมมนา 'สื่อมืออาชีพยุคสงครามออนไลน์ โอกาสครบรอบ 19

๒๒ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๐:๒๔

กรุงเทพฯ-22 ก.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ต่อเนื่องปีที่ 10 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อสื่อมวลชน

๑๔ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๓:๐๒

กรุงเทพฯ-14 ก.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) และนายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) แก่นายธิวา สุดใจ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ส่งมอบเงิน 3 ส่วน จำนวน 14.79 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนปาล ผ่านสภากาชาดไทย

๒๙ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๑๕:๐๙

กรุงเทพฯ-29 มิ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมนายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนธนาคารและลูกค้าธนาคารส่งมอบเงินจำนวน 14,791,331.35 บาท

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุน โครงการจดทะเบียนสมรส เขตบางรัก มอบเช็คของขวัญเป็นเงินขวัญถุงแก่ 10 คู่สมรสผู้โชคดี

๑๓ ก.พ. ๒๐๑๕ ๑๑:๓๒

กรุงเทพฯ-13 ก.พ.-ธนาคารกรุงเทพ พ.ต. มานะ ยิ้มรอด เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายอาคารสำนักงานและทรัพย์สิน (ที่ 2 จากขวา) พร้อมนายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบเช็คของขวัญแก่ นางสุภาวดี สิทธิกรไพบูลย์

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนโครงการพัฒนาความรู้ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ต่อเนื่องปีที่ 9 หลักสูตรความรู้เศรษฐกิจสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณ 1.5

๒๕ ก.ค. ๒๐๑๔ ๑๗:๐๐

กรุงเทพฯ-25 ก.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) และนายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) แก่นางสาวลำยอง ปกป้อง

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดงาน บทบาทสื่อกับการคอร์รัปชั่นในสังคมไทย ฉลองครบรอบ 17

๑๔ ก.ค. ๒๐๑๔ ๑๖:๔๔

กรุงเทพฯ-14 ก.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (กลาง) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธาน (ที่ 3 จากซ้าย) นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ (ที่ 4 จากซ้าย)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนงานดินเนอร์ทอล์ค วันนักข่าว 2557 ฉลองครบ 59 ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๐๔ มี.ค. ๒๐๑๔ ๐๙:๑๓

กรุงเทพฯ-4 มี.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร (กลาง) นางปฏิมา ชวลิต เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President สายทรัพยากรบุคคล (ที่ 2 จากซ้าย) และนายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนโครงการพัฒนาความรู้ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ต่อเนื่องปีที่ 8 หลักสูตรเจาะลึกเออีซี พร้อมทัศนศึกษาประเทศจีน ด้วยงบประมาณ 1.5

๑๙ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๐๙:๔๙

กรุงเทพฯ-19 มิ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายสุวัชชัย ทรงวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงเทพ ประเทศจีน นางปฏิมา ชวลิต เจ้าหน้าที่บริหารระดับ SeniorVicePresidentสายทรัพยากรบุคคล และนายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนงานดินเนอร์ทอล์ค วันนักข่าว 2556 ฉลองครบ 58 ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๒๘ ก.พ. ๒๐๑๓ ๑๗:๑๓

กรุงเทพฯ-28 ก.พ.-ธนาคารกรุงเทพ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร (กลาง) นางปฏิมา ชวลิต เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President สายทรัพยากรบุคคล (ที่ 2 จากขวา) และนายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2556 จัดทำสมุดมอบแก่หน่วยงานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ

๑๐ ม.ค. ๒๐๑๓ ๑๔:๐๒

กรุงเทพฯ-10 ม.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นางพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าบุคคล (กลาง) พร้อมนายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ (ซ้าย) และนายสุวิทย์ อินทรเฉลิม (ขวา) เจ้าหน้าที่บริหาร ระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยอย่างต่อเนื่อง สานต่อการจัดการประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ ครั้งที่

๑๙ ก.พ. ๒๐๐๙ ๑๓:๕๒

กรุงเทพฯ-19 ก.พ.-ธนาคารกรุงเทพ นายธีระ ตยางคานนท์ ที่ปรึกษาธุรกิจลูกค้ากลุ่มธุรกิจและธุรกิจการค้า (ที่ 4 จากขวา) นายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการส่งออกและนำเข้า (ที่ 2 จากขวา) และนายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (ที่ 2

ธนาคารกรุงเทพ แบรนด์เดียวที่ได้รับโหวต 4 ปีติดต่อกัน เป็น แบรนด์ที่เชื่อมั่นได้ ในหมวดธนาคาร โดยรีดเดอร์ส

๑๗ พ.ค. ๒๐๐๗ ๐๙:๓๔

กรุงเทพฯ-17 พ.ค.-ธ.กรุงเทพ นายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ ผู้บริหารฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (กลาง) ในฐานะตัวแทนธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมถ่ายภาพกับ นายอภิชัย ฟูตระกูล ผู้อำนวยการทั่วไป (ขวา) และนายไซม่อน โชมลีย์ ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาส่วนภูมิภาค (ซ้าย) บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทยจำกัด)