อับดุลเลาะห์ อะห์หมัด ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit