อาคม เติมพิทยาไพสิฐ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

รมว. คลัง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ก.ต.ท.

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕ ๑๐:๑๑

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แก่ นายพรชัย ชุนหจินดา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ได้แก่ นางจันทิมา เพียรเวช โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม

บีทีเอส กรุ๊ปฯ คว้ารางวัลเกียรติยศ บริษัทยอดเยี่ยมกลุ่มบริการ 2564

๒๔ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๔๕

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในงานมอบรางวัลเกียรติยศ MONEY BANKING AWARDS 2021 ของวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล บริษัทยอดเยี่ยมกลุ่มบริการ 2564 (Best

ราช กรุ๊ป รับรางวัลเกียรติยศ บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 กลุ่มทรัพยากร จากรางวัล Money Banking Awards 2021

๒๙ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๐๒

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัล บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 กลุ่มทรัพยากร จากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Money Banking Awards 2021 ร่วมด้วยนายสันติ

ผยง ศรีวณิช รับรางวัลนักการเงินแห่งปี 2563

๒๗ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๔๗

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัลเกียรติยศ นักการเงินแห่งปี 2563 ของวารสารการเงินธนาคาร แก่ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ด้วยคุณสมบัติการเป็นนักการเงินมืออาชีพที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ