อุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

อุตสาหกรรมเตรียมพร้อมสู่ เศรษฐกิจดิจิทัล

๓๐ ก.ย. ๒๐๑๕ ๑๕:๑๗

กรุงเทพฯ-30 ก.ย.-สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สศอ. สำรวจ ความพร้อมภาคอุตสาหกรรม สู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล พบว่า ทุกภาคส่วนยังต้องการมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเร่งด่วน พร้อมการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานหรือบริการจากภาครัฐ เพื่อรองรับการดำเนินงานของผู้ประกอบการในการนำดิจิตอลอิโคโนมีมาใช้ นายอุดม

สศอ. ชี้ช่องภาคอุตสาหกรรม รับมือทิศทางเศรษฐกิจโลก

๒๔ ก.ย. ๒๐๑๕ ๑๒:๕๐

กรุงเทพฯ-24 ก.ย.-สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แนะภาคอุตสาหกรรมไทย ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าที่ผลิตในประเทศเพื่อการส่งออก ชดเชยต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ใช้โอกาสการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลกให้เกิดประโยชน์ตกอยู่ภายในประเทศ

ภาพข่าว: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสัมมนา

๐๑ ก.ย. ๒๐๑๕ ๑๒:๔๕

กรุงเทพฯ-1 ก.ย.-โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ อุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ โครงการพัฒนา Model เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร โดยมี ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษาบริษัท ไลคอน จำกัด อิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์

กระทรวงอุตฯเชื่อม National Single Window ทันสิ้นปี AEC Blueprint ขับเคลื่อนตามแผนทุกประการ

๑๓ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๓:๑๑

กรุงเทพฯ-13 ส.ค.-สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมเชื่อมต่อระบบกับ National Single Window เช่นเดียวกับอีก 36 หน่วยงานภายในสิ้นปีนี้ ส่วน AEC Blueprint จุดประกายเร่งพัฒนาผลิตภาพไทย เดินหน้าได้ตามแผนเสร็จทันต้อนรับประชาคม ASEAN ต้นปี 2559 อย่างแน่นอน นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย

สศอ. เตรียมผลักดันยุทธศาสตร์ภาพรวมพร้อมรายสาขา วางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในอีก 6 ปีข้างหน้า

๐๕ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๑:๒๐

กรุงเทพฯ-5 ส.ค.-สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สศอ. เตรียมเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยปี 2559-2564 ต่อคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) พิจารณา เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต สอดคล้องแนวโน้มการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและศักยภาพของประเทศในระยะยาว นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย

เจาะลึกแรงงานอุตสาหกรรมไทย และความต้องการ 5 ปีข้างหน้า

๒๐ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๓:๑๔

กรุงเทพฯ-20 ก.ค.-สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงสถานการณ์แรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน และแนวโน้มในช่วงต่อไปว่า เมื่อย้อนไปในปี 2557 ประเทศไทยมีจำนวนกำลังแรงงานที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ประมาณ 38.4 ล้านคน

ยกระดับ สศอ. 360 องศา สู่ Smart Industrial Economic Center

๑๓ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๗:๐๕

กรุงเทพฯ-13 ก.ค.-สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สศอ. เตรียมยกระดับเป็นหน่วยงาน Smart Industrial Economic Center ในการปฏิบัติงานและให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับชาติ เผยกำลังจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนสภาพัฒน์ฯ และนโยบาย เศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล

ชี้ 1 ทศวรรษ FTA ไทยยังไปได้มากกว่านี้ สศอ. ย้ำต้องขับเคลื่อนสู่ Trading Nation

๐๒ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๕๘

กรุงเทพฯ-2 ก.ค.-สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สศอ. สรุปผลสำเร็จ FTA รอบ 10 ปี เพิ่มขึ้นแต่ยังไม่น่าพอใจ หันให้ความสนใจระดับภูมิภาคมากกว่า ทวิภาคี เผยไทยยังใช้สิทธิประโยชน์ FTA ไม่เต็มที่ ทั้งภาคส่งออกและนำเข้า ย้ำต้องผลักดันให้ไปสู่ความเป็น Trading Nation ให้ได้ เตือนให้เฝ้าจับตา FTA สหรัฐ และ EU

สศอ. แนะ SMEs เร่งปรับปรุงการผลิต ใช้ ระบบผลิตแบบอัตโนมัติ หนีต้นทุนค่าแรงสูง

๐๒ ก.ค. ๒๐๑๕ ๐๙:๓๔

กรุงเทพฯ-2 ก.ค.-สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สศอ. เร่งระดมสมอง เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมและ SMEs ไทย ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตมาใช้ระบบแบบอัตโนมัติที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ลดต้นทุน รับมือกับปัญหาแรงงานทั้งด้านต้นทุนและการขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย

MPI เดือนพฤษภาคม 2558 หดตัวร้อยละ 7.6 ตามการส่งออกที่ลดลง

๐๑ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๗:๑๒

กรุงเทพฯ-1 ก.ค.-สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สศอ. เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนพฤษภาคม 2558 หดตัวร้อยละ 7.6 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลดลง เช่น HDD รถยนต์ โทรทัศน์ เบียร์ และเครื่องประดับ ขณะที่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ไม่รวมทองคำแท่งหดตัวร้อยละ 5.0 ส่วนการนำเข้าสินค้าทุน หดตัวร้อยละ 8.0 และ

สศอ. แนะ SMEs เร่งปรับปรุงการผลิต ใช้ ระบบผลิตแบบอัตโนมัติ หนีต้นทุนค่าแรงสูง

๒๔ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๑๗:๒๖

กรุงเทพฯ-24 มิ.ย.-สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สศอ. เร่งระดมสมอง เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมและ SMEs ไทย ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตมาใช้ระบบแบบอัตโนมัติที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ลดต้นทุน รับมือกับปัญหาแรงงานทั้งด้านต้นทุนและการขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน นายอุดม

ภาพข่าว: สศอ. จัดประชุมความร่วมมือ การเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล LEED-X สู่ยุค Digital

๑๐ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๑๑:๒๔

กรุงเทพฯ-10 มิ.ย.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ สศอ. นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานเปิดการประชุมความร่วมมือในการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การศึกษา และแรงงาน ระบบ LEED-X สู่ยุค Digital ระหว่างหน่วยงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ

สศอ.ชี้ทิศทางอุตสาหกรรมไทยปี 2558 โต 3%

๐๔ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๑๖:๔๕

กรุงเทพฯ-4 มิ.ย.-สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สศอ. ชี้ทิศทางอุตสาหกรรมไทย ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ( GDP) ของภาคอุตสาหกรรมปีนี้ ยังคงอัตราการเติบโตในเกณฑ์ 2 ถึง 3% เป็นผลจากปัจจัยบวกยังมีแรงหนุนดี แต่ยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงจากภายในและภายนอกประเทศอย่างใกล้ชิด นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการ

สศอ.ชู Carbon Water footprint ยกระดับส่งออก เพิ่มโอกาสการค้า

๑๘ พ.ค. ๒๐๑๕ ๑๓:๕๐

กรุงเทพฯ-18 พ.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ สศอ. สศอ.หนุน Carbon footprint Water footprint ส่งเสริมผู้ประกอบการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มโอกาสทางการค้า และยกระดับการส่งออก ชี้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมเป็นมาตรการไม่ใช่ภาษี เผยจะถูกใช้มากขึ้นในเวทีการค้าโลก นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย

สศอ.ชี้แนวทางลงทุนในอุตสาหกรรมแรงงานเข้มข้น ขยายฐานการผลิตแฟชั่นไปต่างแดน

๑๑ พ.ค. ๒๐๑๕ ๐๙:๔๕

กรุงเทพฯ-11 พ.ค.-กู๊ด เน็ตเวิร์ค สศอ. เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมแฟชั่นใช้แรงงานเข้มข้นในฐานการผลิตต่างแดน เริ่มจากจัดตั้ง one-stop service ปรับปรุงระบบคมนาคม โลจิสติกส์ และสนับสนุนเงินกู้ ชี้ย้ายหรือขยายฐานผลิตไปยังกัมพูชา และ สปป. ลาว เหมาะกับผู้ประกอบการ SMEs มากกว่ารายใหญ่ เพราะแรงงานมีจำกัด

สศอ. พร้อมใช้ประสบการณ์อันยาวนานแลกเปลี่ยนความร่วมมือ สปป.ลาวพัฒนาระบบสถิติอุตสาหกรรม

๒๖ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๓๘

กรุงเทพฯ-26 มี.ค.-กู๊ด เน็ตเวิร์ค สศอ.ให้ความช่วยเหลือต่อสปป.ลาว ในการพัฒนาสถิติอุตสาหกรรม สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อให้การจัดทำสถิติอุตสาหกรรมมีมาตรฐานร่วมกันเป็นมาตรฐานสากล นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สศอ.

ภาพข่าว: นิสสัน ร่วมเปิดตัว ECO Sticker

๑๘ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๓:๔๕

กรุงเทพฯ-18 มี.ค.-นิสสัน มอเตอร์ ในโอกาสเปิดตัวระบบป้ายข้อมูลรถยนต์ ECO Sticker ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่1จากขวา) พร้อมด้วยนายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต (ที่4จากขวา) และ นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สศอ.ผลักดันความเชื่อมั่น ครัวไทย ด้วย Eat Safe Eat Smart รับกระแส Food Safety อาเซียน-โลก

๑๘ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๐๙

กรุงเทพฯ-18 มี.ค.-กู๊ด เน็ตเวิร์ค สศอ.ชี้กระแสสังคมโลกตื่นตัวความปลอดภัยในการบริโภคอาหารมากขึ้น เตรียมขยายผลการพัฒนา ครัวผลิตอาหารไทยสำหรับคนหมู่มาก สนองนโยบาย ครัวไทยสู่ครัวโลกหวังสร้างภาพลักษณ์ในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย ทั้งภาคการผลิตและการบริการ นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย

สศอ.ผลักดันความเชื่อมั่น ครัวไทย ด้วย Eat Safe Eat Smart รับกระแส Food Safety อาเซียน-โลก

๑๒ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๖:๔๐

กรุงเทพฯ-12 มี.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ สศอ. สศอ.ชี้กระแสสังคมโลกตื่นตัวความปลอดภัยในการบริโภคอาหารมากขึ้น เตรียมขยายผลการพัฒนา ครัวผลิตอาหารไทยสำหรับคนหมู่มาก สนองนโยบาย ครัวไทยสู่ครัวโลกหวังสร้างภาพลักษณ์ในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย ทั้งภาคการผลิตและการบริการ นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย

สศอ. เผย MPI ม.ค. 58 ยังหดตัว อุตสาหกรรมสำคัญส่วนใหญ่แนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น

๐๖ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๔:๒๐

กรุงเทพฯ-6 มี.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ สศอ. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2558 หดตัวร้อยละ 1.3 แต่มีอุตสาหกรรมสำคัญบางตัว เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ฟื้นตัวดีขึ้น ในขณะที่บางอุตสาหกรรม เช่น Hard Disk Drive

สศอ.แถลงข่าว สศอ. คาดการณ์ความต้องการแรงงานภาคอุตสาหกรรมไทยใน 3 ปีข้างหน้า

๑๘ ก.พ. ๒๐๑๕ ๑๔:๓๙

กรุงเทพฯ-18 ก.พ.-สศอ. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะที่เป็นองค์กรชี้นำ เสนอแนะนโยบายการพัฒนา และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ได้กำหนดจัดการแถลงข่าว ประเด็น สศอ. คาดการณ์ความต้องการแรงงานภาคอุตสาหกรรมไทยใน 3 ปีข้างหน้า ดังนั้น สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สศอ. เผยโอกาสความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับจีนรายมณฑล หวังชี้ช่องผู้ประกอบการไทยจับมือร่วมค้า-ลงทุน

๒๒ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๑:๐๒

กรุงเทพฯ-22 ม.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ สศอ. สศอ. เผยโอกาสความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับจีนใน 5 มณฑลดาวรุ่ง ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ อันฮุย หูเป่ย ฉงชิ่ง และ เสฉวน ซึ่งมีศักยภาพในการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง มีปริมาณการค้า การลงทุน และการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และการลงทุนที่โดดเด่น

สศอ. จัดการแถลงข่าว ประเด็น ระบบป้ายข้อมูลรถยนต์เพื่อรองรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่

๑๔ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๓๕

กรุงเทพฯ-14 ม.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ สศอ. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะที่เป็นองค์กรชี้นำ เสนอแนะนโยบายการพัฒนา และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ได้กำหนดจัดการแถลงข่าว ประเด็น ระบบป้ายข้อมูลรถยนต์เพื่อรองรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ ดังนั้น

บีโอไอมั่นใจ ยอดขอลงทุนปี 57 ทะลุ 7 แสนล้านบาท หลังจากช่วง 10 เดือนมีมูลค่า 645,000 ล้านบาท

๑๓ พ.ย. ๒๐๑๔ ๑๕:๕๐

กรุงเทพฯ-13 พ.ย.-บีโอไอ บีโอไอมั่นใจยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนในปีนี้จะสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7 แสนล้านบาท หลังจากในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา มีมูลค่าเงินลงทุน 645,000 ล้านบาท โดยจำนวนโครงการที่ยื่นขอรับส่งเสริมในเดือน ต.ค.2557 พุ่งสูงสุดในรอบปี 187 โครงการ ส่งสัญญาณการลงทุนฟื้นตัว นายอุดม

ภาพข่าว: ทัพมิเอะเยือนบีโอไอ

๐๘ ต.ค. ๒๐๑๔ ๑๓:๑๖

กรุงเทพฯ-8 ต.ค.-คิธ แอนด์ คินฯ นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( บีโอไอ ) ให้การต้อนรับนายเอเคอิ ซูซูกิ ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่นที่นำคณะนักลงทุนญี่ปุ่น 25 รายเข้าหารือกับบีโอไอเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน โดยจังหวัดมิเอะ

บีโอไอ แถลงข่าว ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ)

๐๒ ต.ค. ๒๐๑๔ ๑๔:๒๑

กรุงเทพฯ-2 ต.ค.-บีโอไอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ภายหลังการประชุม นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย

บีโอไอเผย ยอดขอรับส่งเสริมลงทุน 8 เดือนทะลุ 4 แสนล้านบาท สิงหาคมเดือนเดียว 4.5 หมื่นล้าน ต่างชาติลงทุนลดลงเล็กน้อย

๑๐ ก.ย. ๒๐๑๔ ๑๔:๐๑

กรุงเทพฯ-10 ก.ย.-สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บีโอไอเผยสถิติยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนช่วง 8 เดือนของปี 2557 พบว่ามีมูลค่าเงินลงทุนสูงถึง 416,500 ล้านบาท โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีมูลค่า 45,900 ล้านบาท ส่วนโครงการลงทุนจากต่างประเทศลดลงเพียงร้อยละ 9 สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป เกาหลีใต้

บีโอไอหนุนลงทุนแอฟริกา - อเมริกาใต้ ชี้ช่องทางนักธุรกิจไทยแสวงหาฐานการผลิตใหม่ใน 4 ประเทศ

๐๓ ก.ย. ๒๐๑๔ ๑๐:๕๕

กรุงเทพฯ-3 ก.ย.-บีโอไอ บีโอไอเปิดผลศึกษาและข้อมูลการลงทุนเชิงลึกในกลุ่มประเทศแถบแอฟริกา และอเมริกาใต้ รวม 4 ประเทศ ได้แก่ เคนยา กานา แทนซาเนีย และเปรู หลังแนวโน้มอุตสาหกรรมของทั้ง 4 ประเทศขยายตัวต่อเนื่อง และพร้อมเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ

บอร์ดบีโอไออนุมัติลงทุนเพิ่มอีก มูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาท ส่งผลยอดรวมอนุมัติลงทุน 121 โครงการ เงินลงทุนกว่า 3

๒๐ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๗:๔๗

กรุงเทพฯ-21 ส.ค.-บีโอไอ บอร์ดบีโอไอ อนุมัติเพิ่มอีก 15 โครงการ เงินลงทุนกว่า 40,000 ล้าน ครอบคลุมทั้งกลุ่มพลังงานทดแทน ชิ้นส่วนยานยนต์ และโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะ ส่งผลให้ยอดรวมการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนโดยบอร์ดบีโอไอ และคณะอนุกรรมการ มีจำนวน 121 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 3 แสนล้านบาท นายอุดม

ภาพข่าว: บีโอไอแจงระเบียบให้นักลงทุนญี่ปุ่น

๒๑ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๑:๕๕

กรุงเทพฯ-21 ส.ค.-คิธ แอนด์ คินฯ นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( บีโอไอ ) เป็นประธานการบรรยาย นโยบายส่งเสริมการลงทุน และแนวโน้มการลงทุนจากญี่ปุ่น ให้นักลงทุนญี่ปุ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกรับทราบเกี่ยวกับข้อควรรู้ในนโยบายและสิทธิประโยชน์ ของบีโอไอ ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์