อุไร ร่มโพธิหยก ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: สังสรรค์ บ.ย.ส. 13

๒๑ พ.ย. ๒๐๑๔ ๑๖:๑๗

กรุงเทพฯ-21 พ.ย.-โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา ให้เกียรติมาเป็นประธานในงาน เลี้ยงสังสรรค์พร้อมแสดงความยินดีสู่ตำแหน่งใหม่.บ.ย.ส. 13 ซึ่งจัดขึ้นโดย ขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานรุ่นหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. รุ่น 13) โดยมีเพื่อนๆ ร่วมรุ่น อาทิ อุไร ร่มโพธิหยก

กรมบัญชีกลางนำคณะ บงส. ศึกษาดูงาน ณ เมืองผู้ดีแห่งสหภาพยุโรป

๑๑ มิ.ย. ๒๐๑๔ ๑๔:๑๑

กรุงเทพฯ-11 มิ.ย.-อุลตร้า สกาย ทริปสุดท้ายสำหรับผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดโดยกรมบัญชีกลาง ผู้บริหารระดับสูงนำโดยนางอุไร ร่มโพธิหยก ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี กรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนางจินดา สังข์ศรีอินทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

ภาพข่าว: เปิดสำนักงานคลังจังหวัดต้นแบบ

๑๙ มี.ค. ๒๐๑๔ ๑๕:๓๗

กรุงเทพฯ-19 มี.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางอุไร ร่มโพธิหยก ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี กรมบัญชีกลางเป็นประธานเปิดสำนักงานคลังต้นแบบ และเยี่ยมชมสำนักงานคลังต้นแบบเพื่อเป็นต้นแบบให้กับสำนักงานคลังจังหวัดอื่นๆสำหรับการพัฒนาสำนักงานคลังจังหวัดใช้หลัก 3 P คือ People

บัญชีกลางเปิดสำนักงานคลังต้นแบบ ยกระดับบริการเทียบเท่าสากล

๑๘ มี.ค. ๒๐๑๔ ๐๙:๓๔

กรุงเทพฯ-18 มี.ค.-กรมบัญชีกลาง นางอุไร ร่มโพธิหยก ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดสำนักงานคลังจังหวัดต้นแบบ ในวันนี้ (17 มี.ค.) ณ สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่า กระทรวงการคลังได้มีนโยบายสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงานสังกัด

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการคลังเปิดงานการนำเสนอผลงานการประกวด MOF Innovation Awards 2011

๑๖ มี.ค. ๒๐๑๒ ๑๒:๐๙

กรุงเทพฯ-16 มี.ค.-การประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวเปิดงานการนำเสนอผลงานการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ประจำปี พ.ศ.2554 (MOF Innovation Awards 2011) โดยมีนางอุไร ร่มโพธิหยก ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี และนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่

ภาพข่าว: การประชุมและตรวจเยี่ยมโครงการ/ระบบงานที่สำคัญของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

๑๒ ต.ค. ๒๐๑๑ ๑๕:๓๓

กรุงเทพฯ-12 ต.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายสมชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมและตรวจเยี่ยมโครงการ/ระบบงานที่สำคัญของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โดยมีนางอุไร ร่มโพธิหยก ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี กรมบัญชีกลาง พร้อมผู้บริหาร

ภาพข่าว: ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี กรมบัญชีกลาง มอบกระเช้าขอบคุณตำรวจ สน.พญาไท

๒๓ มี.ค. ๒๐๑๑ ๐๙:๐๘

กรุงเทพฯ-23 มี.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางอุไร ร่มโพธิหยก ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี มอบกระเช้าผลไม้แสดงความขอบคุณ พ.ต.ท.กฤษณะ สุกันทะ สารวัตรสืบสวน และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพญาไท ที่ดำเนินการจับกุมคนร้ายในคดีชิงท รัพย์และทำร้ายร่างกายนางสาวกนกพร โรจนกีรติกานต์

ภาพข่าว: อำลาตำแหน่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง

๓๐ ก.ย. ๒๐๑๐ ๑๖:๕๔

กรุงเทพฯ-30 ก.ย.-กรมบัญชีกลาง นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง รับมอบดอกไม้แสดงความยินดีจากนางอุไร ร่มโพธิหยก รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ในฐานะผู้แทนกรมบัญชีกลาง ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เนื่ งในโอกาสอำลาตำแหน่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง เพื่อเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต ณ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจราชการสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 3

๐๓ ธ.ค. ๒๐๐๙ ๑๕:๑๐

กรุงเทพฯ-3 ธ.ค.-กรมบัญชีกลาง นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนางอุไร ร่มโพธิหยก รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะผู้บริหาร เดินทางไปตรวจราชการเพื่อรับฟังปัญหาและมอบนโยบายการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 3 ณ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ