เกรียงไกร สัจจะหฤทัย ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

SITI SPU ON TOUR เรียนรู้แบบเด็กนวัตกรรม ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564

๒๒ พ.ย. ๒๐๒๑ ๐๙:๔๕

ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย หัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมนักศึกษาหลักสูตรสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (SITI) SPU เข้าศึกษาเรียนรู้

วปอ.64 เยี่ยมชมบูธผลงาน SITI SPU ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564

๒๒ พ.ย. ๒๐๒๑ ๐๙:๑๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยทีมโค้ช ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี SPU

ขอขอบคุณ! ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย สนับสนุนอาหารกลางวันบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร ศูนย์ฉีดวัคซีน

๒๑ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๓:๐๔

21 ก.ย.64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย มอบอาหารกลางวันข้าวมันไก่ท่าพระ จำนวน 130 กล่อง สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร ที่มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่นักศึกษาและประชาชน

Ph.D. SPU ชวนฟัง! สัมมนาเชิงวิชาการด้านการศึกษาของฟินแลนด์

๑๖ ก.ย. ๒๐๒๑ ๐๙:๓๗

สถานเอกอัคราชฑูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาเชิงวิชาการด้านการศึกษาของฟินแลนด์ : การเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐานและนวัตกรรมการจัดการศึกษาผ่าน ZOOM Onlineวิทยากร :ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย

ป.เอก บริหารการศึกษา SPU เยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติ King's College International School Bangkok

๒๒ มี.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๒๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย นำทีมนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Ph.D.EDA) วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ SITI SPU ลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว ตลาดหัวปลี OTOP นวัตวิถี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่

๐๓ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๓:๔๗

กรุงเทพฯ-3 ต.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ลงพื้นที่ตลาดหัวปลี ชุมชนท่องเที่ยว นวัตวิถี OTOP เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย หัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เสริมสร้างภาวะผู้นำ! SITI SPU อบรมค่ายผู้นำนักศึกษา บัณฑิตพันธุ์ใหม่

๐๒ ก.ค. ๒๐๑๙ ๑๓:๔๐

กรุงเทพฯ-2 ก.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะสหวิทยการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.ศรีปทุม จัดโครงการค่ายผู้นำนักศึกษา เหล่าบัณฑิตพันธุ์ใหม่ SITI SPU มุ่งเน้นผู้นำเพื่อสังคม เก่งและดีมีคุณภาพ ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย หัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมค่าย

ไฟนอล โปรเจค วัดกึ๋นแบบบูรณาการของเด็กพันธุ์ใหม่

๒๒ พ.ย. ๒๐๑๘ ๑๔:๕๘

กรุงเทพฯ-22 พ.ย.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย หัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จะร่วมกันจัดโครงการ ไอเดีย มาร์เก็ตติ้ง ซึ่งเป็นไฟนอลโปรเจค ของเด็กบัณฑิตพันธุ์ใหม่