เกวลิน เลศะวานิช ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

iiG พบนักลงทุน Opp Day Q3/64

๒๖ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๑:๓๗

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนางเกวลิน เลศะวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และนางสาวชนกนันท์ เทียมรัตน์ นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG ร่วมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการ และทิศทางการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

iiG จัดงาน Analyst Meeting 2021 นำเสนอผลงาน 9 เดือนแรก 2564

๑๘ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๖:๓๒

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนางเกวลิน เลศะวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และนางสาวชนกนันท์ เทียมรัตน์ ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IIG ที่ปรึกษาด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้แก่ภาคธุรกิจในประเทศไทย

iiG จัดงาน Investor Day ผ่านระบบออนไลน์

๑๓ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๐:๓๑

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG พร้อมด้วย นายณัฐเชษฐ์ เทพูปถัมภ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ นางเกวลิน เลศะวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน นางกัญชลี สำลีรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิเนทีฟ จำกัด

iiG พบนักลงทุน Opp Day Q2/64

๒๓ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๒๔

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนางเกวลิน เลศะวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และนางสาวชนกนันท์ เทียมรัตน์ นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG ร่วมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการ ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ผ่านช่องทางออนไลน์

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๕ ๐๔:๑๖

iiG โชว์ผลประกอบการไตรมาสแรก ปี 2564 ทำนิวไฮ 152 ลบ.

๒๑ พ.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๕๘

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางเกวลิน เลศะวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG ร่วมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการประจำไตรมาส 1/2564 ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ผ่านระบบออนไลน์ ว่า มีรายได้รวม 152 ล้านบาท

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๕ ๐๔:๑๖