เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะอบอุ่นบ่อเลี้ยงจิ้งหรีด สร้างรายได้สูงในฤดูหนาว

๒๔ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๒:๕๘

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แมลง หรือที่เรียกว่า อาหารใหม่ (Novel Food) เป็นสินค้าดาวรุ่งที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคชาวยุโรปมากขึ้น เนื่องจากแมลงเป็นอาหารทางเลือกที่มีโปรตีนสูง ราคาไม่สูง

กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือภาคี จัดอบรมการใช้โดรนในภาคเกษตร มุ่งสู่เกษตรอัจฉริยะ

๑๖ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๑:๐๘

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอัจฉริยะ โดยมุ่งหวังในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยี

กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าสร้างมาตรฐานเกลือทะเลไทย แนะเกษตรกรทำนาเกลือตามคู่มือ เพื่อยื่นขอ GAP

๑๔ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๕๙

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ประเทศไทยมีแหล่งผลิตเกลือทะเลแหล่งใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก มีเกษตรกรประกอบอาชีพทำนาเกลือและผลิตเกลือทะเลเพื่อใช้ประโยชน์มาอย่างยาวนาน

กรมส่งเสริมการเกษตร โชว์กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบทั่วภูมิภาค สร้างอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือน สร้างอาชีพ

๒๙ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๖:๕๓

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้สนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงของอาชีพเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถิ่น สู่การเป็นแหล่งผลิตอาหาร

กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเที่ยวปีใหม่ 2565 ท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ในสิ่งแวดล้อม ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

๒๙ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๖:๐๙

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน

กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนประชาชน เที่ยวเกษตร วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

๑๘ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๑:๑๑

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่การเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรพืชควบคุม กัญชง กัญชา กระท่อม

๒๕ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๑๖:๑๙

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากกระแสที่ประชาชนให้ความสนใจในการปลูกพืชควบคุม ๓ ชนิด ประกอบด้วย กัญชง กัญชา และกระท่อม ซึ่งล่าสุด กัญชง และกัญชา ได้รับการปลดล็อคทางกฎหมายให้ประชาชนสามารถขออนุญาตเพาะปลูกได้แล้ว

เกษตรฯ เผยสถานการณ์ผลผลิตและการเก็บเกี่ยวผลไม้ภาคตะวันออก ปี'64 ราคาพุ่ง

๒๑ เม.ย. ๒๐๒๑ ๐๗:๔๘

กรมส่งเสริมการเกษตร เผยสถานการณ์ผลผลิตและการเก็บเกี่ยวผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2564 ผลผลิตลดจากปีที่แล้วร้อยละ 10 เหตุเพราะสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ประกอบกับได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ส่งผลให้ราคาไม้ผลปีนี้ปรับตัวสูงขึ้นนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดตราด ตระเวนชิมทุเรียนคุณภาพดี อุดหนุนเกษตรกร บนเส้นทางสายตะวันออก

๓๑ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๓๙

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดตราด ตระเวนชิมทุเรียนคุณภาพดี อุดหนุนเกษตรกร บนเส้นทางสายตะวันออกนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า

'เคอรี่ เอ็กซ์เพรส' จับมือ 'กรมส่งเสริมการเกษตร' พัฒนาและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์แก่ภาคการเกษตร

๑๑ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๒๖

นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) และนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (ที่ 3 จากขวา)

กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีรับมือ น้ำเค็มรุก เข้าสวน

๑๕ ก.พ. ๒๐๒๑ ๑๕:๑๒

กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีรับมือน้ำเค็มรุกเข้าสวน จากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงดันน้ำเค็มไหลเข้าแม่น้ำหลายแห่งในพื้นที่การเกษตร ส่งผลให้เกิดค่าความเค็มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในลุ่มน้ำเจ้าพระยานายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า จากสถานการณ์น้ำเค็มรุกพื้นที่การเกษตรที่เกิดขึ้นในปีนี้

เกษตรฯ เผยสถานการณ์ผลิตไม้ผล ปี 2564 และแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ช่วง COVID-19

๑๑ ก.พ. ๒๐๒๑ ๑๗:๑๐

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับ Fruit Board ประเมินสถานการณ์ผลิตไม้ผลปี 2564 และแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ช่วง COVID-19 ชี้ภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะทุเรียนเหตุเพราะสภาพอากาศเหมาะสม ส่งผลดีต่อเกษตรกรนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร