เจริญอุตสาหกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

นายศักดา ศรีแสงนาม (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายประวิทย์ ศรีแสงนาม (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน นายปิยวงศ์ ศรีแสงนาม (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ นายสรกฤช รอดทิม (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและบัญชี บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ CH นำเ

CH ลุยโรดโชว์ นครปฐม

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๕ ๑๑:๕๒