เจษฎา โชคดำรงสุข ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

อาร์เอส นำ มังกร-เพลง ปลื้มได้รับเลือกพรีเซ็นเตอร์ งดเหล้าเข้าพรรษาวันงดดื่มสุรา 2562

๒๗ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๑๖:๑๑

กรุงเทพฯ-27 มิ.ย.-อาร์เอส บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) สนับสนุนนโยบายลดอัตรานักดื่มสุราในไทย นำสองดารานักแสดงช่อง8 มังกร ปภาวิน หงษ์ขจรจากละครเรื่อง มณีนาคา และ เพลง กันย์ลภัส คงแจ่ม จากละครเรื่องเทพธิดาขนนก เข้าทำหน้าที่พรีเซ็นเตอร์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ภาพข่าว: พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

๑๖ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๓๗

กรุงเทพฯ-16 ก.ค.-โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย ครั้งที่ 5 : การปฏิรูประบบพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ ( 5th National Trauma and Emergency and Disaster Forum : Trauma and

สคร.10 อุบลฯ เปิด EOC พร้อมรับมือไข้เลือดออก

๓๐ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๓:๕๘

กรุงเทพฯ-30 พ.ค.-สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (EOC) พร้อมรับมือไข้เลือดออกระบาด นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี (สคร.10) เปิดเผยว่า

ภาพข่าว: กรมบัญชีกลางแถลงข่าว ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.

๒๔ พ.ค. ๒๐๑๘ ๐๙:๑๑

กรุงเทพฯ-24 พ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ร่วมแถลงข่าว

โรงพยาบาลราชวิถี รณรงค์ลดผู้ป่วยโรคหูเสื่อมจากเสียงดัง เนื่องในวันการได้ยินโลก

๐๕ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๒๖

กรุงเทพฯ-5 มี.ค.-โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี จัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันการได้ยินโลก ปี 2561 โดยวัยรุ่นและวัยทำงานมีแนวโน้มหูเสื่อมมากขึ้น แต่ละปีมีผู้ป่วยโรคการสูญเสียการได้ยิน เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถี กว่า 3,000 คนต่อปี และได้ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมให้กับผู้ป่วยมากที่สุดในประเทศไทย

รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรม World Hearing Day 2018 วันการได้ยินโลก

๒๗ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๕:๒๕

กรุงเทพฯ-27 ก.พ.-คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ โรงพยาบาลราชวิถี จัดกิจกรรม World Hearing Day 2018 วันการได้ยินโลก ซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดให้ตรงกับวันที่ 3 มีนาคมของทุกปี รณรงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชากรโลกตระหนักถึงความสำคัญของการได้ยิน รู้จัก ป้องกันการสูญเสียการได้ยิน ซึ่งทำให้มีผลต่ออาชีพการทำงาน

รพ.ราชวิถี จัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 29

๑๙ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๓:๒๕

กรุงเทพฯ-19 ก.พ.-communication and more โรงพยาบาลราชวิถีจัดงานประชุมวิชาโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 29 เพื่อเผยแพร่นวัตกรรม รวมถึงเทคโนโลยีด้านการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลราชวิถี และเผยแพร่ความรู้ด้านด้านวิชาการให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไป ในหัวข้อต่างๆ มากมาย อาทิ

ภาพข่าว: สธ. มอบของขวัญปีใหม่ 2561 แก่บุคลากรทั่วปaระเทศ ด้วยสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน

๐๕ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๕๗

กรุงเทพฯ-5 ม.ค.-ธนาคารไทยพาณิชย์ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบาย แผนงานสร้างเสริมสุขภาพทางการเงินบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข และเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข (ซ้าย) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับนายอาทิตย์ นันทวิทยา (ขวา)

ภาพข่าว: รณรงค์ตรวจเอชไอวี 1 กรกฎาคม VCT Day

๒๙ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๑:๓๓

กรุงเทพฯ-29 มิ.ย.-กรมควบคุมโรค นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และผู้บริหารจากกรมควบคุมโรค ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ รักคู่

ภาพข่าว: พลังประชารัฐร่วมใจปราบยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกในแหล่งท่องเที่ยว

๒๖ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๔:๑๕

กรุงเทพฯ-26 มิ.ย.-กรมควบคุมโรค นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิรพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขต 11 กระทรวงสาธารณสุข นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายพันคำ กิตติธรกุล

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ

๓๐ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๓๓

กรุงเทพฯ-30 พ.ค.-กรมควบคุมโรค นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมรองศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงวารุณี จินารัตน์ ผู้ตรวจราชการสาธารณสุขเขต 10 นายแพทย์วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ภาพข่าว: วันงดสูบบุหรี่โลก

๓๐ พ.ค. ๒๐๑๗ ๐๙:๕๐

กรุงเทพฯ-30 พ.ค.-กรมควบคุมโรค นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนพ.แดเนียล เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และกลุ่มศิลปิน ดารา นักแสดง

ภาพข่าว: ป้องกันออฟฟิศซินโดรม

๐๒ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๐๓

กรุงเทพฯ-2 พ.ค.-กรมควบคุมโรค ป้องกันออฟฟิศซินโดรม : นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม นพ.อรรพล ชีพสัตยากร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค และนพ.วิชาญ ปาวันผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ภาพข่าว: MOU ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

๒๗ เม.ย. ๒๐๑๗ ๐๙:๑๘

กรุงเทพฯ-27 เม.ย.-กรมควบคุมโรค MOUปลอดโรคพิษสุนัขบ้า : นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ นายแพทย์อภิชาต รอดสม สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 6 ผู้บริหารจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ในพิธี

ภาพข่าว: รวมพลังยุติวัณโรค

๑๔ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๐๑

กรุงเทพฯ-14 มี.ค.-กรมควบคุมโรค นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ทันตแพทย์หญิงจุฑารัตน์ จินตกานนท์ ผู้อำนวยการกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถ นานา

ภาพข่าว: ร่วมมือด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

๑๕ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๓:๑๘

กรุงเทพฯ-15 ก.พ.- นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) งานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ภาพข่าว: มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคฉี่หนู

๐๓ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๖:๕๕

กรุงเทพฯ-3 ก.พ.-กรมควบคุมโรค นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค และนพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผอ.โรงพยาบาลกระบี่ นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา นพ.ชำนาญการพิเศษ รก.นพ.เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคฉี่หนูหลังน้ำลดให้แก่ชาวชุมชนรวมใจชน

ภาพข่าว: รณรงค์ป้องกันไข้หวัดนกเทศกาลตรุษจีน

๒๓ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๐:๓๓

กรุงเทพฯ-23 ม.ค.-กรมอนามัย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค และนพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัยพร้อมด้วย นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เภสัชกรสมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และนายสุนทร ฉายวัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

ภาพข่าว: กรมควบคุมโรค สืบสานพระราชปณิธาน ราชประชาสมาสัย

๑๙ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๐:๕๙

กรุงเทพฯ-19 ม.ค.-กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยศาตราจารย์นายแพทย์ธีระ รามสูต ประธานมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค

ภาพข่าว: กรมควบคุมโรคมอบรางวัลผู้ก่อการดี

๑๗ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๓:๑๘

กรุงเทพฯ-17 ม.ค.-กรมควบคุมโรค นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดเวทีสัมมนา Merit MakerDrown No More 2016 สานพลังผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ และมอบโล่รางวัลของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ภาพข่าว: คร.แถลงข่าวพยากรณ์เฝ้าระวังโรคปี 2560

๒๐ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๐:๕๘

กรุงเทพฯ-20 ธ.ค.-กรมควบคุมโรค นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานแถลงข่าว เรื่อง พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ พ.ศ.2560 โดยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 4 โรคที่สำคัญ คือ โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก และโรคเมลิออยโดสิส โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ ที่คาดว่าจะมีผู้ป่วยมากกว่า

ภาพข่าว: กรมควบคุมโรคร่วมประกาศเจตนารมณ์สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน

๑๓ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๑๔

กรุงเทพฯ-13 ธ.ค.-กรมควบคุมโรค นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค (ที่ 3 จากซ้ายมือ)นำคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมควบคุมโรค เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ภายใต้การนำประกาศโดย ศ.คลินิก เกียรติคุณนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน

ภาพข่าว: 1 ธันวาคม วันเอดส์โลก

๓๐ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๔:๓๘

กรุงเทพฯ-30 พ.ย.- นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวการรณรงค์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก (World AIDS Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี พร้อมผลักดันเร่งดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2560-2573

ภาพข่าว: กรมควบคุมโรคร่วมพิธี รวมพลังแห่งความดี

๒๔ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๕:๕๐

กรุงเทพฯ-24 พ.ย.-กรมควบคุมโรค นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคเข้าร่วมพิธี รวมพลังแห่งความดี พร้อมกับผู้บริหารและบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

กรมควบคุมโรค เผยไทยคงมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกาเข้มข้นต่อเนื่อง สัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยรายใหม่เพียง 42

๒๓ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๕:๕๗

กรุงเทพฯ-23 พ.ย.-โฟร์ พี.แอดส์ (96) นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค (EOC) ว่า จากที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ยกเลิกการประกาศภาวะฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2559 ที่ผ่านมา

กรมควบคุมโรค ย้ำชัด!! สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ขณะนี้ควบคุมได้

๒๑ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๐:๓๙

กรุงเทพฯ-21 พ.ย.-โฟร์ พี.แอดส์ (96) นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตามที่มีข่าว บางกระแสระบุว่า ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยเป็นจำนวนหลายร้อยรายนั้นไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้อง ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับข่าวดังกล่าว

กรมควบคุมโรค ชวนประชาชนชาวไทยดำเนินตามกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมใจกันปราบยุงลายทั้งประเทศ

๒๐ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๓:๒๗

กรุงเทพฯ-20 ต.ค.-โฟร์ พี.แอดส์ (96) วันนี้ (20 ตุลาคม 2559) นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ความว่า โครงการปราบยุงลายคั่งค้างมานานแล้ว และอันตรายยังมีอยู่มาก อยากให้ปราบปรามอย่างจริงจัง

กรมควบคุมโรค ห่วงช่วงปิดเทอมเด็กชวนกันลงเล่นน้ำ ย้ำผู้ปกครองอย่าปล่อยเด็กเล่นตามลำพัง หลังพบแค่ต้นเดือน ต.ค. เด็กเสียชีวิตแล้ว 10

๑๔ ต.ค. ๒๐๑๖ ๐๘:๓๑

กรุงเทพฯ-14 ต.ค.-โฟร์ พี.แอดส์ (96) กรมควบคุมโรค ห่วงช่วงปิดเทอมเด็กชวนกันลงเล่นน้ำ ย้ำผู้ปกครองอย่าปล่อยเด็กเล่นตามลำพัง หลังพบแค่ต้นเดือน ต.ค. เด็กเสียชีวิตแล้ว 10 ราย เกือบทั้งหมดอายุ 7-14 ปี นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของโรงเรียนต่างๆ

กรมควบคุมโรค ห่วงเด็กป่วยไข้หวัดใหญ่ หลังพบเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปีมีอัตราป่วยสูงสุด และคาดว่า ต.ค.-พ.ย. นี้จะมีผู้ป่วยรวมเกือบ 3

๑๒ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๒๔

กรุงเทพฯ-12 ต.ค.-กรมควบคุมโรค นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้เกิดโรคภัยต่างๆ ได้ง่าย โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งหน้าฝนถือเป็นฤดูกาลที่พบผู้ป่วยโรคนี้สูงสุด จากข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 4 ตุลาคม 2559