เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit