เซ็นทรัลพัฒนา ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๔ ๑๐:๓๕

ฟิทช์เรทติ้งส์จะประเมินอันดับเครดิตของ สยามฟิวเจอร์ใหม่ หากเซ็นทรัลพัฒนาเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๔ ๐๘:๓๒

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่อาจจะเกิดขึ้น ของ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SF ('BBB-(tha)/แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าขนาดกลางภายใต้แนวความคิดศูนย์การค้าชุมชนในประเทศไทย อาจทำให้ฟิทช์