เด็คโดเทีย ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

นวัตกรรมการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

๒๒ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๓:๕๓

กรุงเทพฯ-22 มี.ค.-เด็คโดเทีย บริษัท เด็คโดเทีย จำกัด เป็นนำเสนอนวัตกรรมการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้เปิดบริการรับและจัดส่งกระเป๋าเดินทางไปยังสนามบินและโรงแรมทั่วประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การท่องเที่ยวไทย และนวัตกรรมการเดินทางใหม่ปราศจากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่