เต็ดตรา แพ้ค ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

กลุ่มบริษัทเต็ดตรา ลาวาล บริจาคเงิน 6.2 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนองค์กรด้านสาธารณสุขระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ

๑๘ พ.ค. ๒๐๒๐ ๑๖:๓๕

กรุงเทพฯ-18 พ.ค.-มิดัส คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ทั่วโลกในปัจจุบัน ก่อให้เกิดความยากลำบากในการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน บริษัทฯ