เปรื่อง กิจรัตน์ภร ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมจัดงาน เปิดตำนานทุ่งบางเขน

๑๓ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๕:๕๑

กรุงเทพฯ-13 มิ.ย.- นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน และ รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน เปิดตำนานทุ่งบางเขน เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ช่วงรัชการที่ ๘ ที่ทรงหว่านข้าว ณ ทุ่งบางเขน

Art thesis exhibition YOUNG SHOW Visual Communication Design

๐๒ มี.ค. ๒๐๑๘ ๐๙:๓๙

กรุงเทพฯ-2 มี.ค.-มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ภายใต้ชื่อ Young Show ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานการออกแบบของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่

ภาพข่าว: กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ วางใจบลจ.ไทยพาณิชย์บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

๒๙ มี.ค. ๒๐๑๒ ๐๘:๐๙

กรุงเทพฯ-29 มี.ค.-PRdd นางโชติกา สวนานนท์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยมี รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร (ที่ 3 จากซ้าย ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มรภ.พระนครคว้าแชมป์การประกวดดนตรีไทยระดับประชาชน ครั้งที่ 7

๐๑ ก.ย. ๒๐๑๐ ๑๑:๒๙

กรุงเทพฯ-1 ก.ย.-มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภรอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดเผยว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2553 นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประกวดดนตรีไทยระดับประชาชน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2553 รอบชิงชนะเลิศ

มรภ.พระนคร เชื่อมประสานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

๒๓ มิ.ย. ๒๐๑๐ ๑๒:๐๖

กรุงเทพฯ-23 มิ.ย.-มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครพร้อมด้วยคุณสมชาย พิศิษฐ์กุลสุนทร เลขานุการมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวันในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพข่าว: มรภ.พระนคร เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน(TQF)

๐๘ มิ.ย. ๒๐๑๐ ๑๖:๓๖

กรุงเทพฯ-8 มิ.ย.-มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมเพื่อให้ความรู้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ในหัวข้อเรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) เมื่อวันอังคาร

ภาพข่าว: มรภ.พระนคร ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่

๒๕ พ.ค. ๒๐๑๐ ๑๒:๐๙

กรุงเทพฯ-25 พ.ค.-มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2553 ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ภาพข่าว: ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 2553

๒๔ พ.ค. ๒๐๑๐ ๑๓:๓๘

กรุงเทพฯ-24 พ.ค.-มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2553 ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มรภ.พระนคร ชนะการประกวดกุลสตรีไทย 2553 คว้า 3 รางวัลใหญ่

๑๒ พ.ค. ๒๐๑๐ ๐๙:๔๗

กรุงเทพฯ-12 พ.ค.-มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกันแสดงความยินดีกับ นางสาวขนิษฐา หอมหวล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ

ภาพข่าว: การจัดทำสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

๒๒ มี.ค. ๒๐๑๐ ๑๓:๕๘

กรุงเทพฯ-22 มี.ค.-มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รองศาสตราจารย์ เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน การจัดทำสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2553 ณ ห้องสิตารมย์ ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พระนครแกรนด์วิวเพื่อให้การนำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ระยะ5ปี พ.ศ.

ภาพข่าว: มรภ.พระนคร ประกาศปิดการเรียนการสอน12-14มี.ค.53

๑๒ มี.ค. ๒๐๑๐ ๑๐:๓๖

กรุงเทพฯ-12 มี.ค.-มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แจ้งว่า เพื่อเตรียมการป้องกัน และรักษาความเรียบร้อย รักษาไว้ซึ่งสวัสดิภาพ และความปลอดภัยของคณาจารย์ บุคลากร นักเรียนและนิสิตนักศึกษา และทรัพย์สินของทางราชการ

ภาพข่าว: มรภ.พระนครจัดวันนัดพบแรงงาน

๐๔ มี.ค. ๒๐๑๐ ๑๔:๕๐

กรุงเทพฯ-4 มี.ค.-มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานเปิดงาน วันนัดพบแรงงาน วัตถุประสงค์เพื่อบริการข้อมูลด้านการประกอบอาชีพให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และ ประชาชนที่ว่างงาน สร้างงาน สร้างรายได้

แย่งสอบสาธิตฯล้น สมัครเกือบครึ่งหมื่น

๒๕ ก.พ. ๒๐๑๐ ๐๙:๕๒

กรุงเทพฯ-25 ก.พ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ฤดูกาลย้ายโรงเรียนมาถึงทุกปีโรงเรียนดังก็คึกคัก รวมทั้งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันนี้(21 ก.พ.53) ได้เปิดเป็นสนามสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมี

สถาบันราชภัฎพระนครประกาศเลิกสอบเข้าเป็นแห่งแรกเริ่มปีการศึกษาหน้า

๑๒ ต.ค. ๒๐๐๐ ๑๐:๒๙

กรุงเทพฯ-12 ต.ค.-ราชภัฎพระนคร สถาบันราชภัฎพระนคร ประกาศนโยบายเลิกสอบเข้า ใช้วิธีดูผลการเรียนเฉลี่ยจาก ม.ปลายและสัมภาษณ์แทน เป็นแห่งแรกของสถาบันระดับอุดมศึกษาในประเทศ เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป เน้นรับนักศึกษาในพื้นที่เป็นหลัก รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีสถาบันราชภัฎพระนคร