เพียงฤทัย ศิวารัตน์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ภาพข่าว: นายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมบูธซีเกทในงาน Digital Thailand Big Bang 2018

๒๑ ก.ย. ๒๐๑๘ ๑๕:๓๑

กรุงเทพฯ-21 ก.ย.-เซอร์ (ไทยแลนด์) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เยี่ยมชมบูธซีเกทในงานมหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีระดับนาชาติ Digital Thailand Big Bang 2018 ภายใต้แนวคิด Thailand Big Data โดยมีนางเพียงฤทัย ศิวารัตน์

ภาพข่าว: ผู้บริหารซีเกท ประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่

๐๓ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๕๔

กรุงเทพฯ-3 ส.ค.-ซีเกท เทคโนโลยี นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ (กลาง) ผู้จัดการประจำประเทศไทย และรองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานโคราช นำคณะผู้บริหารและพนักงานโรงงานซีเกทโคราช เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ภาพข่าว: ซีเกท ประเทศไทยมอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จำนวน 80 ตัว แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

๑๕ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๒:๕๑

กรุงเทพฯ-15 พ.ค.-ซีเกท เทคโนโลยี นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและรองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงาน โคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ซ้าย) มอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ความจุ 6 เทราไบต์ จำนวน 80 ตัวแก่รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริเดช บุญแสง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

ภาพข่าว: ซีเกท ประเทศไทยมอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จำนวน 100 ตัว เพื่อประโยชน์เชิงวิชาการและงานวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๐๗ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๓:๕๑

กรุงเทพฯ-7 พ.ค.-ซีเกท เทคโนโลยี นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและรองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงาน โคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) มอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ทั้งสิ้น 100 ตัวซึ่งประกอบด้วยฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ความจุ 6 เทราไบต์ จำนวน 60 ตัวและฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ความจุ 4

ภาพข่าว: ซีเกท ประเทศไทยมอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จำนวน 140 ตัวแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๓๐ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๒:๐๙

กรุงเทพฯ-30 เม.ย.-ซีเกท เทคโนโลยี นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและรองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงาน โคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (กลาง) มอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ทั้งสิ้น 140 ตัวซึ่งประกอบด้วยฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ความจุ 6 เทราไบต์ จำนวน 80 ตัวและฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ความจุ 4 เทราไบต์

ภาพข่าว: ซีเกท ประเทศไทยสนับสนุนโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

๒๓ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๑:๕๖

กรุงเทพฯ-23 เม.ย.-ซีเกท เทคโนโลยี นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและรองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงาน โคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (กลาง,ซ้าย) ร่วมสนับสนุนนโยบายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 โดยมอบสิ่งของจำเป็น อาทิเช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

ภาพข่าว: ซีเกท ประเทศไทยมอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จำนวน 100 ตัวแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๐๙ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๔:๑๘

กรุงเทพฯ-9 เม.ย.-ซีเกท เทคโนโลยี นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและรองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานซีเกท โคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (กลาง,ซ้าย) มอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ความจุ 6 เทราไบต์ จำนวน 100 ตัวเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลในโครงการ Unify Storage แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Data storage

๐๓ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๔:๕๒

กรุงเทพฯ-3 เม.ย.- ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ รับมอบ Hard Disk Drive ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก โดยมี นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์

ภาพข่าว: ซีเกท ประเทศไทยต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา

๑๓ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๔:๐๓

กรุงเทพฯ-13 ก.พ.-ซีเกท เทคโนโลยี นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและรองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานโคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (แถวแรก กลาง) และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับแก่คณะอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากโรงเรียนจิตรลดา

ภาพข่าว: ผู้บริหารซีเกท ประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2561 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๒๒ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๕๔

กรุงเทพฯ-22 ม.ค.-ซีเกท เทคโนโลยี นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย และรองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานโคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) นำคณะผู้บริหารโรงงาน ซีเกทโคราชนำของขวัญเข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ

ภาพข่าว: ซีเกท ประเทศไทยสนับสนุนงบประมาณเพื่อการก่อสร้างสวนสุขภาพ

๐๓ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๕๙

กรุงเทพฯ-3 ม.ค.-ซีเกท เทคโนโลยี นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย และรองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานโคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) มอบเงิน 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชนซึ่งจะเป็นของขวัญวันปีใหม่ประจำปี 2561 แก่ชาวอำเภอ สูงเนิน

ภาพข่าว: ซีเกท ประเทศไทยสนับสนุนโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

๒๖ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๗:๑๑

กรุงเทพฯ-26 ธ.ค.-ซีเกท เทคโนโลยี นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย และรองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานโคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ขวา) สนับสนุนนโยบายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2561 โดยมอบสิ่งของจำเป็น อาทิเช่น บะหมี่ กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม ผ้าเย็น

ภาพข่าว: ผู้บริหารซีเกท ประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๒๕ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๗:๕๘

กรุงเทพฯ-25 ธ.ค.-Sugar Smart PR Marketing Consulting Group นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย และรองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานโคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) นำคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2561 นายวิเชียร จันทรโณทัย

ภาพข่าว: ผู้บริหารซีเกท ประเทศไทยร่วมลงนามในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

๑๘ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๓:๒๘

กรุงเทพฯ-18 ธ.ค.-ซีเกท เทคโนโลยี นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและรองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานโคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมลงนามในการจัดทำ แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Thailand Smart City Alliance) โดยมี พลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง

ภาพข่าว: ผู้บริหารซีเกท ประเทศไทยร่วมงานวิศวะ60 Engineering Expo 2017

๑๒ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๕๐

กรุงเทพฯ-12 ธ.ค.-ซีเกท เทคโนโลยี นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและรองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานโคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมในพิธีเปิดงานวิศวะ'60 Engineering Expo 2017 และรับใบประกาศในฐานะหนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดงาน โดยมี ดร. อรรชกา สีบุญเรือง

ภาพข่าว: ซีเกท ประเทศไทยสนับสนุนการจัดนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้นาโนแฟคทอรี่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๒๔ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๐:๐๖

กรุงเทพฯ-24 พ.ย.-ซีเกท เทคโนโลยี ดร. มาร์ค เอดเวิร์ด เร รองประธานอาวุโสและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (ที่ 2 จากซ้าย) นายเจฟฟรี่ ดี. ไนการ์ด รองประธานบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการทั่วโลก (ซ้ายสุด) และนางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและรองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานโคราช บริษัท ซีเกท

ภาพข่าว: ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแสดงความยินดีกับผู้บริหารซีเกท

๑๕ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๓:๔๘

กรุงเทพฯ-15 พ.ย.-ซีเกท เทคโนโลยี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) (กลาง) และรองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. (ที่ 3 จากซ้าย) แสดงความยินดีกับนายเจฟฟรี่ ดี. ไนการ์ด รองประธานบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการทั่วโลก บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี จำกัด (ซ้ายสุด)

ภาพข่าว: ซีเกท ประเทศไทย มอบเครื่องทดสอบเพื่อการค้นคว้าวิจัย แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

๒๔ ต.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๒๖

กรุงเทพฯ-24 ต.ค.-ซีเกท เทคโนโลยี นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและรองประธานฝ่ายปฏิบัติการ โรงงานโคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ซ้าย) มอบเครื่องทดสอบเพื่อใช้ใน การค้นคว้าและวิจัยแก่รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริเดช บุญแสง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

ภาพข่าว: ซีเกท ประเทศไทยมอบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เพื่อการศึกษาวิจัย

๐๘ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๓:๕๒

กรุงเทพฯ-8 ส.ค.-ซีเกท เทคโนโลยี นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานโคราชและ Country Manager ประเทศไทย บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (กลางขวา) มอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี (มทส.)

ภาพข่าว: ซีเกทประเทศไทยมอบเงินสมทบทุนการก่อสร้าง อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๐๔ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๐๔

กรุงเทพฯ-4 ส.ค.-ซีเกท เทคโนโลยี นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานโคราชและ Country Manager ประเทศไทยบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) มอบเงินสมทบทุน การก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) จำนวน

ภาพข่าว: ซีเกทประเทศไทยมอบเงินสมทบทุนการก่อสร้าง อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๙ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๐๕

กรุงเทพฯ-19 ก.ค.-ซีเกท เทคโนโลยี นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานโคราชและ Country Manager ประเทศไทยบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) มอบเงินสมทบทุน การก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) จำนวน

ภาพข่าว: ซีเกท ประเทศไทยมอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติต่อเนื่องปีที่

๑๙ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๗:๐๗

กรุงเทพฯ-19 มิ.ย.-Sugar Smart PR นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (กลางขวา) ร่วมเป็นสักขีพยานเนื่องในโอกาสที่นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ โรงงานโคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (กลางซ้าย) มอบเงิน 1.47

ภาพข่าว: ซีเกท ประเทศไทยสนับสนุนโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

๑๘ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๐:๐๔

กรุงเทพฯ-18 เม.ย.-ซีเกท เทคโนโลยี นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ โรงงานโคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (กลางขวา) ร่วมสนับสนุนนโยบายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 โดยมอบสิ่งของจำเป็น อาทิเช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม ผ้าเย็น และกาแฟสำเร็จรูป

ภาพข่าว: ซีเกท ประเทศไทย มอบอุปกรณ์สนับสนุนการวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๐๓ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๐:๔๓

กรุงเทพฯ-3 เม.ย.-ซีเกท ประเทศไทย นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานโคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (กลางซ้าย) เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา ?แก่ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (กลางขวา) เมื่อเร็ว

ภาพข่าว: ซีเกท ประเทศไทยมอบอุปกรณ์ค้นคว้าวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

๒๐ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๘:๓๘

กรุงเทพฯ-20 มี.ค.-ซีเกท เทคโนโลยี นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ โรงงานโคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (กลางขวา) มอบกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (Atomic Force Microscope) เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยแก่ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมี

ภาพข่าว: ซีเกทประเทศไทยต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานโคราช

๑๗ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๐:๕๙

กรุงเทพฯ-17 ก.พ.-ซีเกทประเทศไทย นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ โรงงานโคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร (ที่ 7 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ที่ 6 จากซ้าย) และนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย

ภาพข่าว: ผู้บริหารซีเกทประเทศไทย โรงงานโคราช เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๒๖ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๒๙

กรุงเทพฯ-26 ม.ค.-ซีเกท เทคโนโลยี เพียงฤทัย ศิวารัตน์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานโคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (กลาง) นำชุดของขวัญเข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2560 วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ขวา) ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อเร็ว

ภาพข่าว: ซีเกทโคราชสนับสนุนโครงการลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

๐๔ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๓:๒๙

กรุงเทพฯ-4 ม.ค.-ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) เพียงฤทัย ศิวารัตน์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานโคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ซ้าย) สนับสนุนโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 โดยการมอบสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อแจกให้แก่ประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่บนถนนมิตรภาพ

ภาพข่าว: ซีเกทมอบเงินสนับสนุนโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

๒๘ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๒:๑๗

กรุงเทพฯ-28 มิ.ย.-ซีเกท เทคโนโลยี เพียงฤทัย ศิวารัตน์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานโคราช บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ขวา) มอบงบประมาณจำนวน 250,000 บาท เพื่อสนับสนุนการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2559 ใน โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ภาพข่าว: ซีเกทโคราชสนับสนุนโครงการขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559

๐๕ เม.ย. ๒๐๑๖ ๑๗:๔๓

กรุงเทพฯ-5 เม.ย.-ซีเกท เทคโนโลยี เพียงฤทัย ศิวารัตน์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานโคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (กลาง) มอบสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม ผ้าเย็น และกาแฟ เป็นต้น แก่ศูนย์แก้ไขปัญหาจราจร บนถนนมิตรภาพ