เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

กลุ่มเมย์แบงก์ กิมเอ็ง ประกาศแผนการเปลี่ยนแปลงแบรนด์โดยใช้ Maybank เป็นแบรนด์หลัก เปลี่ยนภาพลักษณ์องค์กรและตราสัญลักษณ์

๑๕ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๕๘

กลุ่มเมย์แบงก์ กิมเอ็ง ประกาศแผนการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์องค์กรภายใต้ชื่อแบรนด์ใหม่ ให้เมย์แบงก์เป็นมาสเตอร์แบรนด์ โดยลบกิมเอ็งออกจากชื่อบริษัทและตราสัญลักษณ์ ชูแบรนด์เมย์แบงก์เด่น