เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit